ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.153,041 UNLEADED LRP 1.194,016
UNLEADED 95 1.150,193 UNLEADED 95 1.149,695
UNLEADED 100 1.213,054 UNLEADED 100 1.213,350
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,195 DIΕSEL AUTO BIO 942,463
HEATING GASOIL 734,816 HEATING GASOIL 733,901
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 451,770 LPG 446,710
LPG Auto 458,010 LPG Auto 456,730
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,610
ΒΕΑ 35/40 323,950 ΒΕΑ 30/45 323,040
ΒΕΘ 50/70 311,770 -

ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,404 UNLEADED LRP 1.195,368
UNLEADED 95 1.151,567 UNLEADED 95 1.151,058
UNLEADED 100 1.214,417 UNLEADED 100 1.214,702
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,840 DIΕSEL AUTO BIO 942,107
HEATING GASOIL 735,081 HEATING GASOIL 734,175
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,800 LPG 455,750
LPG Auto 466,290 LPG Auto 465,000
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,000
ΒΕΑ 35/40 326,330 ΒΕΑ 30/45 325,420
ΒΕΘ 50/70 314,160 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/03/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,505 UNLEADED LRP 1.195,227
UNLEADED 95 1.151,648 UNLEADED 95 1.150,906
UNLEADED 100 1.214,600 UNLEADED 100 1.214,651
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 941,090 DIΕSEL AUTO BIO 940,185
HEATING GASOIL 733,911 HEATING GASOIL 732,904
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,840 LPG 469,340
LPG Auto 476,960 LPG Auto 477,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,900 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,890
ΒΕΑ 35/40 327,340 ΒΕΑ 30/45 326,340
ΒΕΘ 50/70 315,150 -

ΤΡΙΤΗ 27/03/2018

ΤΡΙΤΗ 27/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,515 UNLEADED LRP 1.195,205
UNLEADED 95 1.151,658 UNLEADED 95 1.150,886
UNLEADED 100 1.214,712 UNLEADED 100 1.214,722
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,144 DIΕSEL AUTO BIO 939,219
HEATING GASOIL 733,311 HEATING GASOIL 732,274
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 481,420 LPG 477,890
LPG Auto 484,420 LPG Auto 484,670
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,970
ΒΕΑ 35/40 327,470 ΒΕΑ 30/45 326,440
ΒΕΘ 50/70 315,260 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/03/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ  24-26/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,695 UNLEADED LRP 1.193,426
UNLEADED 95 1.149,837 UNLEADED 95 1.149,085
UNLEADED 100 1.213,024 UNLEADED 100 1.213,064
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 937,805 DIΕSEL AUTO BIO 936,900
HEATING GASOIL 730,534 HEATING GASOIL 729,517
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 485,980 LPG 482,470
LPG Auto 488,050 LPG Auto 488,330
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,010
ΒΕΑ 35/40 326,540 ΒΕΑ 30/45 325,530
ΒΕΘ 50/70 314,290 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,322 UNLEADED LRP 1,189,053
UNLEADED 95 1,145,465 UNLEADED 95 1,144,712
UNLEADED 100 1,208,630 UNLEADED 100 1,208,681
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,920 DIΕSEL AUTO BIO 933,015
HEATING GASOIL 725,724 HEATING GASOIL 724,707
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 483,960 LPG 480,450
LPG Auto 485,570 LPG Auto 485,850
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,380
ΒΕΑ 35/40 323,920 ΒΕΑ 30/45 322,910
ΒΕΘ 50/70 311,660 -

ΠΕΜΠΤΗ 22/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ 22/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.144,377 UNLEADED LRP 1.185,067
UNLEADED 95 1.141,508 UNLEADED 95 1.140,726
UNLEADED 100 1.204,644 UNLEADED 100 1.204,654
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 930,025 DIΕSEL AUTO BIO 929,089
HEATING GASOIL 720,964 HEATING GASOIL 719,907
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 480,570 LPG 477,010
LPG Auto 482,130 LPG Auto 482,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,820
ΒΕΑ 35/40 322,390 ΒΕΑ 30/45 321,350
ΒΕΘ 50/70 310,130 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/03/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.138,864 UNLEADED LRP 1.179,575
UNLEADED 95 1.135,996 UNLEADED 95 1.135,234
UNLEADED 100 1.198,999 UNLEADED 100 1.199,030
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,689 DIΕSEL AUTO BIO 922,764
HEATING GASOIL 713,825 HEATING GASOIL 712,798
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 475,280 LPG 471,750
LPG Auto 477,030 LPG Auto 477,290
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,470
ΒΕΑ 35/40 319,010 ΒΕΑ 30/45 317,980
ΒΕΘ 50/70 306,760 -

ΤΡΙΤΗ 20/03/2018

ΤΡΙΤΗ 20/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.134,003 UNLEADED LRP 1.174,724
UNLEADED 95 1.131,146 UNLEADED 95 1.130,393
UNLEADED 100 1.193,975 UNLEADED 100 1.194,016
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,642 DIΕSEL AUTO BIO 918,726
HEATING GASOIL 709,533 HEATING GASOIL 708,516
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,970 LPG 469,460
LPG Auto 474,810 LPG Auto 475,090
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,930
ΒΕΑ 35/40 316,420 ΒΕΑ 30/45 315,410
ΒΕΘ 50/70 304,200 -