ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2021:

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.286,787
UNLEADED 95 BIO 1.232,580 1.232,113
UNLEADED 100 BIO 1.299,479 1.299,845
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,294 976,328
HEATING GASOIL 873,632 872,564
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.092,730 1.089,985
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 715,775 712,104
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,075 772,404
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 816,908 839,922
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,865 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 479,638 478,550
Fuel Oil No 380 1%S 470,149 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 539,490 -
KERO SPECIAL 544,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,490 381,750
ΒΕΑ 30/45 - 397,980
ΒΕΑ 35/40 393,710 -
ΒΕΘ 50/70 380,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Αυγούστου 2021

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.287,468
UNLEADED 95 BIO 1.233,263 1.232,794
UNLEADED 100 BIO 1.300,242 1.300,618
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,883 976,918
HEATING GASOIL 874,222 873,154
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.093,574 1.090,839
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 716,609 712,948
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,909 773,248
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,802 840,848
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 766,688 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 480,207 479,119
Fuel Oil No 380 1%S 470,698 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 540,180 -
KERO SPECIAL 545,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,970 382,240
ΒΕΑ 30/45 - 398,490
ΒΕΑ 35/40 394,220 -
ΒΕΘ 50/70 381,390 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.282,861
UNLEADED 95 BIO 1.228,665 1.228,167
UNLEADED 100 BIO 1.295,645 1.295,991
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,307 972,310
HEATING GASOIL 869,280 868,182
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.089,161 1.086,384
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 711,921 708,209
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 772,221 768,509
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 815,402 838,438
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 761,420 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,577 475,467
Fuel Oil No 380 1%S 467,291 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 534,050 -
KERO SPECIAL 539,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,720 377,980
ΒΕΑ 30/45 - 394,240
ΒΕΑ 35/40 389,980 -
ΒΕΘ 50/70 377,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.276,627
UNLEADED 95 BIO 1.222,431 1.221,933
UNLEADED 100 BIO 1.289,452 1.289,798
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,971 965,965
HEATING GASOIL 862,221 861,123
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.082,896 1.080,109
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 704,832 701,110
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,132 761,410
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 814,864 837,939
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,694 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,881 469,762
Fuel Oil No 380 1%S 461,840 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 525,230 -
KERO SPECIAL 530,380 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 367,400 371,670
ΒΕΑ 30/45 - 387,970
ΒΕΑ 35/40 383,700 -
ΒΕΘ 50/70 370,840 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.269,386
UNLEADED 95 BIO 1.215,180 1.214,702
UNLEADED 100 BIO 1.282,159 1.282,516
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,476 958,469
HEATING GASOIL 853,821 852,723
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.073,937 1.071,160
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 694,744 691,031
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 755,044 751,331
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 813,775 836,882
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,359 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,108 462,999
Fuel Oil No 380 1%S 455,382 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 515,160 -
KERO SPECIAL 520,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,640 364,920
ΒΕΑ 30/45 - 381,230
ΒΕΑ 35/40 376,950 -
ΒΕΘ 50/70 364,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.269,122
UNLEADED 95 BIO 1.214,905 1.214,437
UNLEADED 100 BIO 1.281,905 1.282,261
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 957,595 956,608
HEATING GASOIL 851,086 850,007
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.071,821 1.069,065
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,723 688,042
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,023 748,342
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,935 841,082
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,548 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 462,216 461,118
Fuel Oil No 380 1%S 453,613 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 512,280 -
KERO SPECIAL 517,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,150 363,440
ΒΕΑ 30/45 - 379,760
ΒΕΑ 35/40 375,470 -
ΒΕΘ 50/70 362,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 21 εως 23 Αυγούστου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα, 21 εως 23 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.272,406
UNLEADED 95 BIO 1.218,180 1.217,712
UNLEADED 100 BIO 1.285,150 1.285,536
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 958,286 957,309
HEATING GASOIL 851,624 850,547
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.072,970 1.070,225
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 692,435 688,753
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,735 749,053
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 822,247 845,364
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,355 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 462,379 461,291
Fuel Oil No 380 1%S 453,735 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 512,930 -
KERO SPECIAL 518,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,960 364,250
ΒΕΑ 30/45 - 380,550
ΒΕΑ 35/40 376,260 -
ΒΕΘ 50/70 363,390 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.278,438
UNLEADED 95 BIO 1.224,170 1.223,743
UNLEADED 100 BIO 1.291,089 1.291,516
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 961,907 960,971
HEATING GASOIL 855,326 854,289
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.078,411 1.075,727
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 697,856 694,235
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 758,156 754,535
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 827,809 850,946
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,744 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,552 464,504
Fuel Oil No 380 1%S 456,786 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 517,630 -
KERO SPECIAL 522,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 363,870 368,190
ΒΕΑ 30/45 - 384,450
ΒΕΑ 35/40 380,140 -
ΒΕΘ 50/70 367,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.287,570
UNLEADED 95 BIO 1.233,323 1.232,896
UNLEADED 100 BIO 1.300,272 1.300,689
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 968,059 967,124
HEATING GASOIL 861,998 860,961
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.087,432 1.084,747
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 707,405 703,795
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,705 764,095
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 833,088 856,184
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,362 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,349 470,291
Fuel Oil No 380 1%S 462,379 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 525,860 -
KERO SPECIAL 530,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 370,460 374,760
ΒΕΑ 30/45 - 391,000
ΒΕΑ 35/40 386,700 -
ΒΕΘ 50/70 373,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)