ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 20th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 20/03/2018

ΤΡΙΤΗ 20/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.134,003 UNLEADED LRP 1.174,724
UNLEADED 95 1.131,146 UNLEADED 95 1.130,393
UNLEADED 100 1.193,975 UNLEADED 100 1.194,016
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,642 DIΕSEL AUTO BIO 918,726
HEATING GASOIL 709,533 HEATING GASOIL 708,516
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,970 LPG 469,460
LPG Auto 474,810 LPG Auto 475,090
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,940 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,930
ΒΕΑ 35/40 316,420 ΒΕΑ 30/45 315,410
ΒΕΘ 50/70 304,200 -