ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/2016 – 29/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
27/02/2016-29/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 957,923 UNLEADED LRP 957,842
UNLEADED 95 954,720 UNLEADED 95 953,754
UNLEADED 100 1022,544 UNLEADED 100 1022,472
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 671,619 DIΕSEL AUTO BIO 670,531
HEATING GASOIL 497,174 HEATING GASOIL 495,953
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,280 LPG 381,770
LPG Auto 390,870 LPG Auto 391,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,880
ΒΕΑ 35/40 158,420 ΒΕΑ 30/45 157,240
ΒΕΘ 50/70 144,720 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/02/2016

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 954,415 UNLEADED LRP 954,344
UNLEADED 95 951,211 UNLEADED 95 950,255
UNLEADED 100 1018,964 UNLEADED 100 1018,893
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 669,881 DIΕSEL AUTO BIO 668,793
HEATING GASOIL 495,577 HEATING GASOIL 494,356
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 382,410 LPG 378,910
LPG Auto 387,800 LPG Auto 388,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,420
ΒΕΑ 35/40 157,960 ΒΕΑ 30/45 156,770
ΒΕΘ 50/70 144,260 - -

ΠΕΜΠΤΗ 25/02/2016

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 950,031 UNLEADED LRP 949,960
UNLEADED 95 946,839 UNLEADED 95 945,882
UNLEADED 100 1014,428 UNLEADED 100 1014,367
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 669,128 DIΕSEL AUTO BIO 668,050
HEATING GASOIL 495,017 HEATING GASOIL 493,797
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 378,360 LPG 374,860
LPG Auto 383,480 LPG Auto 384,240
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 138,920
ΒΕΑ 35/40 157,420 ΒΕΑ 30/45 156,240
ΒΕΘ 50/70 143,750 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/02/2016

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 949,604 UNLEADED LRP 949,523
UNLEADED 95 946,422 UNLEADED 95 945,445
UNLEADED 100 1013,848 UNLEADED 100 1013,767
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,128 DIΕSEL AUTO BIO 671,030
HEATING GASOIL 497,947 HEATING GASOIL 496,716
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 378,240 LPG 374,730
LPG Auto 382,940 LPG Auto 383,670
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,120
ΒΕΑ 35/40 158,590 ΒΕΑ 30/45 157,400
ΒΕΘ 50/70 144,950 - -

ΤΡΙΤΗ 23/02/2016

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 952,117 UNLEADED LRP 952,025
UNLEADED 95 948,933 UNLEADED 95 947,957
UNLEADED 100 1016,208 UNLEADED 100 1016,116
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 675,159 DIΕSEL AUTO BIO 674,060
HEATING GASOIL 500,764 HEATING GASOIL 499,522
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 380,430 LPG 376,930
LPG Auto 384,650 LPG Auto 385,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,070
ΒΕΑ 35/40 160,490 ΒΕΑ 30/45 159,290
ΒΕΘ 50/70 146,890 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20/02/2016 – 22/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
20/02/2016-22/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 948,852 UNLEADED LRP 948,791
UNLEADED 95 945,689 UNLEADED 95 944,743
UNLEADED 100 1012,709 UNLEADED 100 1012,648
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,026 DIΕSEL AUTO BIO 670,938
HEATING GASOIL 498,007 HEATING GASOIL 496,787
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 378,740 LPG 375,270
LPG Auto 382,690 LPG Auto 383,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,260
ΒΕΑ 35/40 157,600 ΒΕΑ 30/45 156,430
ΒΕΘ 50/70 144,050 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/02/2016

Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 952,422 UNLEADED LRP 952,351
UNLEADED 95 949,269 UNLEADED 95 948,313
UNLEADED 100 1016,218 UNLEADED 100 1016,146
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,881 DIΕSEL AUTO BIO 671,802
HEATING GASOIL 498,333 HEATING GASOIL 497,123
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,290 LPG 381,830
LPG Auto 388,800 LPG Auto 389,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,240
ΒΕΑ 35/40 158,550 ΒΕΑ 30/45 157,380
ΒΕΘ 50/70 145,020 - -

ΠΕΜΠΤΗ 18/02/2016

Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 953,398 UNLEADED LRP 953,316
UNLEADED 95 950,245 UNLEADED 95 949,300
UNLEADED 100 1016,950 UNLEADED 100 1016,869
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 670,165 DIΕSEL AUTO BIO 669,087
HEATING GASOIL 495,506 HEATING GASOIL 494,306
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 388,470 LPG 385,020
LPG Auto 391,350 LPG Auto 392,080
,
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,090
ΒΕΑ 35/40 157,320 ΒΕΑ 30/45 156,150
ΒΕΘ 50/70 143,850 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/02/2016

Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 947.937 UNLEADED LRP 947.886
UNLEADED 95 944.805 UNLEADED 95 943.879
UNLEADED 100 1011.143 UNLEADED 100 1011.082
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 662.669 DIΕSEL AUTO BIO 661.612
HEATING GASOIL 487.777 HEATING GASOIL 486.587
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 383.200 LPG 379.780
LPG Auto 385.900 LPG Auto 386.650
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 135.240 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134.080
ΒΕΑ 35/40 152.230 ΒΕΑ 30/45 151.060
ΒΕΘ 50/70 138.820 - -