ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 13th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 13/03/2018

ΤΡΙΤΗ 13/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,355 UNLEADED LRP 1.158,045
UNLEADED 95 1.114,497 UNLEADED 95 1.113,714
UNLEADED 100 1.176,981 UNLEADED 100 1.176,981
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,326 DIΕSEL AUTO BIO 912,390
HEATING GASOIL 706,055 HEATING GASOIL 705,008
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 468,770 LPG 465,230
LPG Auto 469,450 LPG Auto 469,690
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,690 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,650
ΒΕΑ 35/40 314,140 ΒΕΑ 30/45 313,100
ΒΕΘ 50/70 301,940 -