ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/10/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,066,418 UNLEADED LRP 1,096,846
UNLEADED 95 1,063,183 UNLEADED 95 1,062,217
UNLEADED 100 1,132,960 UNLEADED 100 1,132,888
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 799,273 DIΕSEL AUTO BIO 798,165
HEATING GASOIL 671,802 HEATING GASOIL 670,521
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,000 LPG 463,560
LPG Auto 470,950 LPG Auto 471,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,000
ΒΕΑ 35/40 279,700 ΒΕΑ 30/45 278,500
ΒΕΘ 50/70 265,880 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,066,163 UNLEADED LRP 1,096,612
UNLEADED 95 1,062,928 UNLEADED 95 1,061,983
UNLEADED 100 1,132,756 UNLEADED 100 1,132,695
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 800,158 DIΕSEL AUTO BIO 799,060
HEATING GASOIL 673,033 HEATING GASOIL 671,772
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,560 LPG 466,120
LPG Auto 473,340 LPG Auto 474,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,520
ΒΕΑ 35/40 281,230 ΒΕΑ 30/45 280,040
ΒΕΘ 50/70 267,410 -

ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2016

ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,067,556 UNLEADED LRP 1,097,985
UNLEADED 95 1,064,322 UNLEADED 95 1,063,345
UNLEADED 100 1,134,221 UNLEADED 100 1,134,139
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 800,321 DIΕSEL AUTO BIO 799,202
HEATING GASOIL 673,552 HEATING GASOIL 672,250
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,280 LPG 467,820
LPG Auto 475,020 LPG Auto 475,900
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,150
ΒΕΑ 35/40 281,890 ΒΕΑ 30/45 280,680
ΒΕΘ 50/70 268,050 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,068,522 UNLEADED LRP 1,098,950
UNLEADED 95 1,065,298 UNLEADED 95 1,064,312
UNLEADED 100 1,135,125 UNLEADED 100 1,135,044
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 799,497 DIΕSEL AUTO BIO 798,389
HEATING GASOIL 672,972 HEATING GASOIL 671,691
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,770 LPG 467,300
LPG Auto 474,530 LPG Auto 475,400
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,780
ΒΕΑ 35/40 281,500 ΒΕΑ 30/45 280,290
ΒΕΘ 50/70 267,670 -

ΤΡΙΤΗ 25/10/2016

ΤΡΙΤΗ 25/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.070,729 UNLEADED LRP 1.101,188
UNLEADED 95 1.067,505 UNLEADED 95 1.066,559
UNLEADED 100 1.137,211 UNLEADED 100 1.137,159
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 800,250 DIΕSEL AUTO BIO 799,172
HEATING GASOIL 673,948 HEATING GASOIL 672,698
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,350 LPG 467,940
LPG Auto 474,940 LPG Auto 475,850
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,960
ΒΕΑ 35/40 281,610 ΒΕΑ 30/45 280,420
ΒΕΘ 50/70 267,820 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/10/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.071,299 UNLEADED LRP 1.101,758
UNLEADED 95 1.068,085 UNLEADED 95 1.067,139
UNLEADED 100 1.137,648 UNLEADED 100 1.137,586
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 798,185 DIΕSEL AUTO BIO 797,097
HEATING GASOIL 672,077 HEATING GASOIL 670,817
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 468,950 LPG 465,530
LPG Auto 472,460 LPG Auto 473,360
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 260,730
ΒΕΑ 35/40 279,340 ΒΕΑ 30/45 278,150
ΒΕΘ 50/70 265,580 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.070,729 UNLEADED LRP 1.101,158
UNLEADED 95 1.067,526 UNLEADED 95 1.066,549
UNLEADED 100 1.136,915 UNLEADED 100 1.136,834
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 795,704 DIΕSEL AUTO BIO 794,595
HEATING GASOIL 669,830 HEATING GASOIL 668,558
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 465,550 LPG 462,120
LPG Auto 468,970 LPG Auto 469,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,410
ΒΕΑ 35/40 276,990 ΒΕΑ 30/45 275,790
ΒΕΘ 50/70 263,260 -

ΠΕΜΠΤΗ 20/10/2016

ΠΕΜΠΤΗ 20/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.071,034 UNLEADED LRP 1,101,473
UNLEADED 95 1.067,830 UNLEADED 95 1,066,875
UNLEADED 100 1.137,190 UNLEADED 100 1,137,119
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 795,073 DIΕSEL AUTO BIO 793,985
HEATING GASOIL 669,800 HEATING GASOIL 668,538
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 464,790 LPG 461,370
LPG Auto 467,930 LPG Auto 468,810
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 257,100
ΒΕΑ 35/40 275,660 ΒΕΑ 30/45 274,470
ΒΕΘ 50/70 261,950 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.068,452 UNLEADED LRP 1.098,910
UNLEADED 95 1.065,248 UNLEADED 95 1.064,312
UNLEADED 100 1.134,495 UNLEADED 100 1.134,444
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 792,877 DIΕSEL AUTO BIO 791,798
HEATING GASOIL 668,040 HEATING GASOIL 666,789
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 461,740 LPG 458,350
LPG Auto 464,690 LPG Auto 465,600
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,570
ΒΕΑ 35/40 272,090 ΒΕΑ 30/45 270,920
ΒΕΘ 50/70 258,390 -