ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2024:

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024

Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.476,193 1.475,643
UNLEADED 100 BIO 1.552,182 1.552,559
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.182,616 1.181,528
HEATING GASOIL (ΧΠ) 952,514 951,243
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.029,442 1.030,744
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 645,409 645,805
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,709 706,105
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 803,198 813,124
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,321 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 598,870 597,680
Fuel Oil No 380 1%S 577,340 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 783,790 -
KERO SPECIAL 789,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 507,750 508,550
ΒΕΑ 30/45 - 526,380
ΒΕΑ 35/40 525,580 -
ΒΕΘ 50/70 511,510 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Μεγάλη Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2024

Σάββατο έως Μεγάλη Δευτέρα, 27 έως 29 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.473,742 1.473,223
UNLEADED 100 BIO 1.549,773 1.550,170
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.183,449 1.182,382
HEATING GASOIL (ΧΠ) 954,071 952,820
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.028,171 1.029,483
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 644,107 644,534
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,407 704,834
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 802,060 812,016
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,989 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 598,677 597,497
Fuel Oil No 380 1%S 576,944 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 785,130 -
KERO SPECIAL 790,760 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 508,040 508,860
ΒΕΑ 30/45 - 526,710
ΒΕΑ 35/40 525,890 -
ΒΕΘ 50/70 511,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.470,985 1.470,447
UNLEADED 100 BIO 1.547,119 1.547,504
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.182,595 1.181,507
HEATING GASOIL (ΧΠ) 953,410 952,129
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.025,161 1.026,472
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 640,873 641,290
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 701,173 701,590
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,636 810,602
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,298 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 595,372 594,182
Fuel Oil No 380 1%S 573,395 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 784,960 -
KERO SPECIAL 790,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 506,400 507,200
ΒΕΑ 30/45 - 525,080
ΒΕΑ 35/40 524,280 -
ΒΕΘ 50/70 510,160 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.473,315 1.472,755
UNLEADED 100 BIO 1.549,580 1.549,935
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.184,873 1.183,765
HEATING GASOIL (ΧΠ) 954,884 953,593
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.024,978 1.026,279
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 640,416 640,812
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,716 701,112
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 802,446 812,403
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 675,271 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,498 593,298
Fuel Oil No 380 1%S 572,265 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 787,980 -
KERO SPECIAL 793,640 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 507,020 507,820
ΒΕΑ 30/45 - 525,730
ΒΕΑ 35/40 524,940 -
ΒΕΘ 50/70 510,800 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.474,912 1.474,392
UNLEADED 100 BIO 1.551,197 1.551,604
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.183,775 1.182,707
HEATING GASOIL (ΧΠ) 953,359 952,107
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.027,256 1.028,598
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 642,825 643,263
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,125 703,563
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 803,758 813,775
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,955 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 592,758 591,578
Fuel Oil No 380 1%S 570,527 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 786,410 -
KERO SPECIAL 792,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 507,360 508,190
ΒΕΑ 30/45 - 526,110
ΒΕΑ 35/40 525,280 -
ΒΕΘ 50/70 511,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 23 Απριλίου 2024

Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.481,939 1.481,431
UNLEADED 100 BIO 1.558,376 1.558,793
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.188,839 1.187,792
HEATING GASOIL (ΧΠ) 958,219 956,969
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.033,490 1.034,833
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 649,375 649,813
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,675 710,113
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 807,765 817,782
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,145 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,772 593,592
Fuel Oil No 380 1%S 572,174 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 791,080 -
KERO SPECIAL 796,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 510,220 511,040
ΒΕΑ 30/45 - 528,970
ΒΕΑ 35/40 528,150 -
ΒΕΘ 50/70 513,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Απριλίου 2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.490,044 1.489,505
UNLEADED 100 BIO 1.566,583 1.566,960
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.196,935 1.195,857
HEATING GASOIL (ΧΠ) 966,081 964,800
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.041,606 1.042,917
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 657,969 658,386
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,269 718,686
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 812,554 822,542
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,685 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 599,531 598,341
Fuel Oil No 380 1%S 576,496 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 798,560 -
KERO SPECIAL 804,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 514,470 515,280
ΒΕΑ 30/45 - 533,210
ΒΕΑ 35/40 532,400 -
ΒΕΘ 50/70 518,250 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,997 1.491,468
UNLEADED 100 BIO 1.568,546 1.568,943
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,244 1.204,156
HEATING GASOIL (ΧΠ) 974,441 973,170
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.048,094 1.049,416
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 665,078 665,495
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,378 725,795
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 814,711 824,708
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,024 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 602,602 601,424
Fuel Oil No 380 1%S 578,907 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 807,500 -
KERO SPECIAL 813,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 515,950 516,770
ΒΕΑ 30/45 - 534,700
ΒΕΑ 35/40 533,880 -
ΒΕΘ 50/70 519,730 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.496,696 1.496,146
UNLEADED 100 BIO 1.573,357 1.573,733
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.219,939 1.218,851
HEATING GASOIL (ΧΠ) 988,598 987,317
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.053,321 1.054,634
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 670,610 671,017
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,910 731,317
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,802 827,789
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,167 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 608,746 607,546
Fuel Oil No 380 1%S 584,002 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 824,320 -
KERO SPECIAL 829,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 518,540 519,340
ΒΕΑ 30/45 - 537,280
ΒΕΑ 35/40 536,480 -
ΒΕΘ 50/70 522,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)