ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2018:

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.220,702 UNLEADED LRP 1.261,413
UNLEADED 95 1.217,682 UNLEADED 95 1.216,878
UNLEADED 100 1.284,854 UNLEADED 100 1.284,905
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,610 DIΕSEL AUTO BIO 1.022,633
HEATING GASOIL 947,192 HEATING GASOIL 946,104
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 577,780 LPG 574,060
LPG Auto 586,680 LPG Auto 586,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,700 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,620
ΒΕΑ 35/40 407,050 ΒΕΑ 30/45 405,980
ΒΕΘ 50/70 394,140 -

Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,993 UNLEADED LRP 1.259,705
UNLEADED 95 1.215,974 UNLEADED 95 1.215,160
UNLEADED 100 1.283,257 UNLEADED 100 1.283,278
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,315 DIΕSEL AUTO BIO 1.019,328
HEATING GASOIL 944,171 HEATING GASOIL 943,084
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 575,570 LPG 571,830
LPG Auto 585,450 LPG Auto 585,710
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,380
ΒΕΑ 35/40 405,860 ΒΕΑ 30/45 404,770
ΒΕΘ 50/70 392,910 -

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,322 UNLEADED LRP 1.259,043
UNLEADED 95 1.215,291 UNLEADED 95 1.214,488
UNLEADED 100 1.282,679 UNLEADED 100 1.282,719
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.016,968 DIΕSEL AUTO BIO 1.015,982
HEATING GASOIL 941,487 HEATING GASOIL 940,409
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 574,100 LPG 570,360
LPG Auto 584,920 LPG Auto 585,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,890
ΒΕΑ 35/40 404,390 ΒΕΑ 30/45 403,310
ΒΕΘ 50/70 391,430 -

Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,557 UNLEADED LRP 1.256,277
UNLEADED 95 1.212,516 UNLEADED 95 1.211,712
UNLEADED 100 1.279,993 UNLEADED 100 1.280,034
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,690 DIΕSEL AUTO BIO 1.010,714
HEATING GASOIL 936,483 HEATING GASOIL 935,405
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 569,220 LPG 565,490
LPG Auto 580,170 LPG Auto 580,460
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,230
ΒΕΑ 35/40 401,770 ΒΕΑ 30/45 400,690
ΒΕΘ 50/70 388,770 -

Παρασκευή, 24 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 24 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,360 UNLEADED LRP 1.254,070
UNLEADED 95 1.210,309 UNLEADED 95 1.209,485
UNLEADED 100 1.278,142 UNLEADED 100 1.278,172
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,506 DIΕSEL AUTO BIO 1.007,511
HEATING GASOIL 933,655 HEATING GASOIL 932,557
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 566,560 LPG 562,780
LPG Auto 577,560 LPG Auto 577,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,230
ΒΕΑ 35/40 400,890 ΒΕΑ 30/45 399,790
ΒΕΘ 50/70 387,820 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Αυγούστου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Αυγούστου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.217,011 UNLEADED LRP 1.257,751
UNLEADED 95 1.213,970 UNLEADED 95 1.213,177
UNLEADED 100 1.281,630 UNLEADED 100 1.281,692
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.013,185 DIΕSEL AUTO BIO 1.012,229
HEATING GASOIL 937,978 HEATING GASOIL 936,910
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 570,850 LPG 567,120
LPG Auto 581,830 LPG Auto 582,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,340
ΒΕΑ 35/40 402,910 ΒΕΑ 30/45 401,850
ΒΕΘ 50/70 389,880 -

Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.211,692 UNLEADED LRP 1.252,423
UNLEADED 95 1.208,630 UNLEADED 95 1.207,816
UNLEADED 100 1.276,698 UNLEADED 100 1.276,749
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,083 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,097
HEATING GASOIL 932,059 HEATING GASOIL 930,960
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,110 LPG 560,330
LPG Auto 575,070 LPG Auto 575,350
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,810
ΒΕΑ 35/40 399,520 ΒΕΑ 30/45 398,440
ΒΕΘ 50/70 386,390 -

Τετάρτη, 22 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 22 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,685 UNLEADED LRP 1.251,426
UNLEADED 95 1.207,603 UNLEADED 95 1.206,799
UNLEADED 100 1.275,987 UNLEADED 100 1.276,047
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,178 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,201
HEATING GASOIL 930,960 HEATING GASOIL 929,883
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,060 LPG 558,280
LPG Auto 572,970 LPG Auto 573,270
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,220
ΒΕΑ 35/40 399,020 ΒΕΑ 30/45 397,940
ΒΕΘ 50/70 385,820 -

Τρίτη, 21 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 21 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,065 UNLEADED LRP 1.250,765
UNLEADED 95 1.206,962 UNLEADED 95 1.206,118
UNLEADED 100 1.275,590 UNLEADED 100 1.275,600
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,588 DIΕSEL AUTO BIO 1.004,541
HEATING GASOIL 929,913 HEATING GASOIL 928,774
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,810 LPG 557,960
LPG Auto 572,520 LPG Auto 572,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,770 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 380,650
ΒΕΑ 35/40 398,550 ΒΕΑ 30/45 397,430
ΒΕΘ 50/70 385,300 -