ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 12th, 2018:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/03/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ  10-12/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,409 UNLEADED LRP 1.157,139
UNLEADED 95 1.113,561 UNLEADED 95 1.112,818
UNLEADED 100 1.175,904 UNLEADED 100 1.175,964
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,082 DIΕSEL AUTO BIO 912,187
HEATING GASOIL 706,005 HEATING GASOIL 704,998
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,570 LPG 466,090
LPG Auto 470,350 LPG Auto 470,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,490
ΒΕΑ 35/40 313,910 ΒΕΑ 30/45 312,900
ΒΕΘ 50/70 301,740 -