ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 27th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 27/03/2018

ΤΡΙΤΗ 27/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,515 UNLEADED LRP 1.195,205
UNLEADED 95 1.151,658 UNLEADED 95 1.150,886
UNLEADED 100 1.214,712 UNLEADED 100 1.214,722
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,144 DIΕSEL AUTO BIO 939,219
HEATING GASOIL 733,311 HEATING GASOIL 732,274
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 481,420 LPG 477,890
LPG Auto 484,420 LPG Auto 484,670
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,970
ΒΕΑ 35/40 327,470 ΒΕΑ 30/45 326,440
ΒΕΘ 50/70 315,260 -