ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2022:

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 έως 31 Οκτωβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 29 έως 31 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.532,443 1.531,914
UNLEADED 100 BIO 1.614,078 1.614,545
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.530,247 1.529,139
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.000,659 1.060,479
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.221,126 1.222,765
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 855,175 855,724
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 915,475 916,024
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,225 880,063
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 927,293 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 716,762 715,531
Fuel Oil No 380 1%S 670,783 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.073,670 -
KERO SPECIAL 1.079,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 428,130 429,020
ΒΕΑ 30/45 - 448,180
ΒΕΑ 35/40 447,290 -
ΒΕΘ 50/70 432,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2022

Παρασκευή, 28 ΟκτΟκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.527,053 1.526,534
UNLEADED 100 BIO 1.608,790 1.609,277
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.530,786 1.529,687
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.003,954 1.063,795
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.221,716 1.223,375
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 858,562 859,121
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 918,862 919,421
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 849,289 861,167
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,263 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 713,884 712,652
Fuel Oil No 380 1%S 667,233 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.071,640 -
KERO SPECIAL 1.077,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 426,180 427,070
ΒΕΑ 30/45 - 446,280
ΒΕΑ 35/40 445,380 -
ΒΕΘ 50/70 430,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.520,931 1.520,391
UNLEADED 100 BIO 1.603,145 1.603,612
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.533,735 1.532,607
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.005,918 1.065,727
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.226,374 1.228,042
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 864,481 865,040
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 924,781 925,340
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 845,130 857,089
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,694 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 712,073 710,821
Fuel Oil No 380 1%S 665,026 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.068,290 -
KERO SPECIAL 1.074,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 426,640 427,530
ΒΕΑ 30/45 - 446,890
ΒΕΑ 35/40 446,000 -
ΒΕΘ 50/70 430,720 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.519,253 1.518,663
UNLEADED 100 BIO 1.601,833 1.602,240
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.540,447 1.539,237
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.009,375 1.069,104
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.224,503 1.226,120
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 862,935 863,433
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 923,235 923,733
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 840,970 852,940
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 943,809 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 712,907 711,595
Fuel Oil No 380 1%S 665,545 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.072,900 -
KERO SPECIAL 1.079,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,100 433,970
ΒΕΑ 30/45 - 453,430
ΒΕΑ 35/40 452,560 -
ΒΕΘ 50/70 437,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

 

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.514,483 1.513,944
UNLEADED 100 BIO 1.597,145 1.597,623
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.547,719 1.546,590
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.012,843 1.072,653
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.224,930 1.226,608
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 862,284 862,843
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 922,584 923,143
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 848,963 861,025
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 940,992 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 712,225 710,984
Fuel Oil No 380 1%S 664,406 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.081,440 -
KERO SPECIAL 1.087,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 440,600 441,500
ΒΕΑ 30/45 - 461,000
ΒΕΑ 35/40 460,100 -
ΒΕΘ 50/70 444,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Οκτωβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.505,808 1.505,279
UNLEADED 100 BIO 1.588,399 1.588,877
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.555,305 1.554,187
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.017,084 1.076,904
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.225,927 1.227,605
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 862,406 862,966
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 922,706 923,266
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 856,052 868,114
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 939,375 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 709,409 708,157
Fuel Oil No 380 1%S 660,827 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.092,920 -
KERO SPECIAL 1.099,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 442,120 443,030
ΒΕΑ 30/45 - 462,540
ΒΕΑ 35/40 461,630 -
ΒΕΘ 50/70 446,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.501,751 1.501,211
UNLEADED 100 BIO 1.584,269 1.584,728
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.570,754 1.569,615
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.029,228 1.089,027
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.229,314 1.230,992
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 865,457 866,017
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 925,757 926,317
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 861,829 873,890
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 941,745 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 709,683 708,422
Fuel Oil No 380 1%S 659,717 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.121,050 -
KERO SPECIAL 1.127,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 442,740 443,640
ΒΕΑ 30/45 - 463,140
ΒΕΑ 35/40 462,240 -
ΒΕΘ 50/70 446,850 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.499,757 1.499,147
UNLEADED 100 BIO 1.582,418 1.582,825
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.578,982 1.577,771
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.034,881 1.094,610
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.233,707 1.235,324
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 869,302 869,799
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 929,602 930,099
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 870,066 882,097
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 944,480 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 709,286 707,985
Fuel Oil No 380 1%S 658,630 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.141,370 -
KERO SPECIAL 1.147,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 441,060 441,930
ΒΕΑ 30/45 - 461,480
ΒΕΑ 35/40 460,610 -
ΒΕΘ 50/70 445,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.508,004 1.507,446
UNLEADED 100 BIO 1.590,850 1.591,297
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.592,568 1.591,409
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.044,797 1.104,587
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.239,972 1.241,629
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 875,912 876,451
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,212 936,751
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,900 885,982
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 951,782 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 713,954 712,673
Fuel Oil No 380 1%S 662,606 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.166,430 -
KERO SPECIAL 1.172,610 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 440,440 441,330
ΒΕΑ 30/45 - 460,900
ΒΕΑ 35/40 460,010 -
ΒΕΘ 50/70 444,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)