ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2020:

Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020

Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.194,951
UNLEADED 95 BIO 1.140,471 1.139,963
UNLEADED 100 BIO 1.211,082 1.211,477
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 890,973 889,894
HEATING GASOIL (ΧΠ) 686,020 684,851
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 980,504 982,854
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 614,472 610,506
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,772 670,806
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 628,264 653,171
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,396 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 416,553 415,383
Fuel Oil No 380 1%S 407,491 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 462,890 -
KERO SPECIAL 468,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,560 266,190
ΒΕΑ 30/45 - 283,750
ΒΕΑ 35/40 279,120 -
ΒΕΘ 50/70 265,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2020

Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.211,274
UNLEADED 95 BIO 1.156,753 1.156,265
UNLEADED 100 BIO 1.227,831 1.228,248
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 905,424 904,356
HEATING GASOIL (ΧΠ) 700,614 699,475
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,658 1.001,027
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 633,948 629,991
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,248 690,291
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,102 662,120
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 708,536 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 430,496 429,337
Fuel Oil No 380 1%S 421,119 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 479,210 -
KERO SPECIAL 484,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,250 274,890
ΒΕΑ 30/45 - 292,520
ΒΕΑ 35/40 287,870 -
ΒΕΘ 50/70 273,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020

Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,397
UNLEADED 95 BIO 1.168,906 1.168,388
UNLEADED 100 BIO 1.240,259 1.240,646
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 917,008 915,919
HEATING GASOIL (ΧΠ) 712,097 710,917
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.012,957 1.015,297
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 649,314 645,318
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,614 705,618
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,936 668,975
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 726,039 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,578 441,388
Fuel Oil No 380 1%S 433,059 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 492,270 -
KERO SPECIAL 497,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,540 281,190
ΒΕΑ 30/45 - 298,850
ΒΕΑ 35/40 294,200 -
ΒΕΘ 50/70 280,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2020

Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.230,639
UNLEADED 95 BIO 1.176,127 1.175,618
UNLEADED 100 BIO 1.247,642 1.248,049
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,299 923,221
HEATING GASOIL (ΧΠ) 719,194 718,026
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.021,632 1.023,981
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 658,762 654,755
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,062 715,055
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,262 672,331
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,012 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 451,955 450,765
Fuel Oil No 380 1%S 442,537 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 500,340 -
KERO SPECIAL 505,920 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,340 285,990
ΒΕΑ 30/45 - 303,660
ΒΕΑ 35/40 299,020 -
ΒΕΘ 50/70 285,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Φεβρουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Φεβρουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,466
UNLEADED 95 BIO 1.178,933 1.178,456
UNLEADED 100 BIO 1.250,490 1.250,917
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 928,602 927,543
HEATING GASOIL (ΧΠ) 723,131 721,971
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.024,704 1.027,083
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 661,986 658,020
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,286 718,320
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,204 674,314
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,551 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,605 457,437
Fuel Oil No 380 1%S 449,392 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 504,820 -
KERO SPECIAL 510,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,270 286,930
ΒΕΑ 30/45 - 304,610
ΒΕΑ 35/40 299,950 -
ΒΕΘ 50/70 285,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,140
UNLEADED 95 BIO 1.178,629 1.178,120
UNLEADED 100 BIO 1.250,123 1.250,541
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 928,967 927,899
HEATING GASOIL (ΧΠ) 722,297 721,137
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.023,493 1.025,842
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 660,633 656,646
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,933 716,946
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,001 674,060
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 738,914 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,634 458,464
Fuel Oil No 380 1%S 450,622 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 505,320 -
KERO SPECIAL 510,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,470 286,130
ΒΕΑ 30/45 - 303,790
ΒΕΑ 35/40 299,140 -
ΒΕΘ 50/70 285,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020

Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.229,316
UNLEADED 95 BIO 1.174,805 1.174,307
UNLEADED 100 BIO 1.246,178 1.246,595
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 927,543 926,476
HEATING GASOIL (ΧΠ) 719,703 718,554
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.018,581 1.020,950
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 655,457 651,491
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 715,757 711,791
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,950 670,978
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,218 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,237 458,067
Fuel Oil No 380 1%S 450,491 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 503,720 -
KERO SPECIAL 509,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 279,980 284,630
ΒΕΑ 30/45 - 302,270
ΒΕΑ 35/40 297,620 -
ΒΕΘ 50/70 283,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020

Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.226,540
UNLEADED 95 BIO 1.172,039 1.171,540
UNLEADED 100 BIO 1.243,270 1.243,687
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,998 924,940
HEATING GASOIL (ΧΠ) 716,957 715,808
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.015,764 1.018,123
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 652,396 648,429
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,696 708,729
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,831 669,829
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 729,659 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,277 458,108
Fuel Oil No 380 1%S 450,836 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 502,180 -
KERO SPECIAL 507,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,980 282,620
ΒΕΑ 30/45 - 300,230
ΒΕΑ 35/40 295,590 -
ΒΕΘ 50/70 281,690 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.225,207
UNLEADED 95 BIO 1.170,686 1.170,209
UNLEADED 100 BIO 1.241,754 1.242,191
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,774 924,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 715,758 714,628
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.015,672 1.018,052
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 652,894 648,959
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,194 709,259
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,681 665,649
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,317 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,905 459,755
Fuel Oil No 380 1%S 452,769 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 503,220 -
KERO SPECIAL 508,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,570 282,210
ΒΕΑ 30/45 - 299,790
ΒΕΑ 35/40 295,150 -
ΒΕΘ 50/70 281,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)