ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2020:

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.074,549
UNLEADED 95 BIO 1.020,343 1.019,854
UNLEADED 100 BIO 1.084,628 1.084,974
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 782,784 781,797
HEATING GASOIL 705,106 704,017
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 787,509 789,654
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 412,048 408,357
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,348 468,657
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,191 524,246
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 465,137 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,792 310,683
Fuel Oil No 380 1%S 305,161 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 309,000 -
KERO SPECIAL 314,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,260 252,530
ΒΕΑ 30/45 - 268,800
ΒΕΑ 35/40 264,530 -
ΒΕΘ 50/70 251,690 -

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 30 Ιούλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,197
UNLEADED 95 BIO 1.024,950 1.024,512
UNLEADED 100 BIO 1.089,469 1.089,855
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,201 785,245
HEATING GASOIL 708,441 707,373
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 806,639 808,824
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 433,202 429,541
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 493,502 489,841
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 506,133 529,300
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 490,349 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 312,677 311,599
Fuel Oil No 380 1%S 305,741 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 313,310 -
KERO SPECIAL 318,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,500 253,810
ΒΕΑ 30/45 - 270,120
ΒΕΑ 35/40 265,820 -
ΒΕΘ 50/70 252,940 -

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,146
UNLEADED 95 BIO 1.027,879 1.027,442
UNLEADED 100 BIO 1.092,621 1.093,028
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 787,350 786,394
HEATING GASOIL 709,387 708,330
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 819,991 822,208
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 447,786 444,115
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,086 504,415
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 510,984 534,243
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,353 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 313,094 312,016
Fuel Oil No 380 1%S 306,087 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 314,460 -
KERO SPECIAL 319,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,250 255,580
ΒΕΑ 30/45 - 271,950
ΒΕΑ 35/40 267,620 -
ΒΕΘ 50/70 254,700 -

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,936
UNLEADED 95 BIO 1.029,649 1.029,211
UNLEADED 100 BIO 1.094,604 1.095,021
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 789,791 788,824
HEATING GASOIL 711,960 710,902
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 827,110 829,337
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 455,545 451,874
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,845 512,174
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,526 536,856
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,425 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 314,344 313,277
Fuel Oil No 380 1%S 307,175 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 317,460 -
KERO SPECIAL 322,650 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,270 256,620
ΒΕΑ 30/45 - 273,040
ΒΕΑ 35/40 268,690 -
ΒΕΘ 50/70 255,730 -

Σάββατο έως Δευτέρα , 25 έως 27 Ιουλίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα , 25 έως 27 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,645
UNLEADED 95 BIO 1.034,337 1.033,899
UNLEADED 100 BIO 1.099,770 1.100,187
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,958 793,991
HEATING GASOIL 717,360 716,303
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 831,931 834,179
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,335 456,643
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,635 516,943
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,653 542,145
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,124 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,249 317,172
Fuel Oil No 380 1%S 310,836 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,280 -
KERO SPECIAL 328,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,770 259,140
ΒΕΑ 30/45 - 275,680
ΒΕΑ 35/40 271,300 -
ΒΕΘ 50/70 258,250 -

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,597
UNLEADED 95 BIO 1.033,279 1.032,842
UNLEADED 100 BIO 1.098,916 1.099,333
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 795,466 794,499
HEATING GASOIL 717,757 716,689
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 829,267 831,524
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 457,314 453,613
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,614 513,913
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,428 542,002
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 517,411 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 318,239 317,162
Fuel Oil No 380 1%S 310,785 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,850 -
KERO SPECIAL 329,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 253,900 258,300
ΒΕΑ 30/45 - 274,890
ΒΕΑ 35/40 270,490 -
ΒΕΘ 50/70 257,400 -

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.085,929
UNLEADED 95 BIO 1.031,621 1.031,164
UNLEADED 100 BIO 1.097,432 1.097,818
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 794,652 793,655
HEATING GASOIL 716,913 715,825
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 825,148 827,385
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 452,982 449,240
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,282 509,540
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,835 539,450
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,642 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 317,568 316,460
Fuel Oil No 380 1%S 310,145 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 323,120 -
KERO SPECIAL 328,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,130 256,510
ΒΕΑ 30/45 - 273,160
ΒΕΑ 35/40 268,770 -
ΒΕΘ 50/70 255,630 -

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,031
UNLEADED 95 BIO 1.031,734 1.031,245
UNLEADED 100 BIO 1.097,757 1.098,133
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 793,828 792,811
HEATING GASOIL 715,916 714,797
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 824,131 826,358
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 451,955 448,171
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 512,255 508,471
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,899 538,586
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,594 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 317,985 316,867
Fuel Oil No 380 1%S 310,724 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 322,520 -
KERO SPECIAL 327,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,270 256,650
ΒΕΑ 30/45 - 273,350
ΒΕΑ 35/40 268,970 -
ΒΕΘ 50/70 255,780 -

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Τρίτη, 21 Ιούλιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.084,953
UNLEADED 95 BIO 1.030,625 1.030,167
UNLEADED 100 BIO 1.096,638 1.097,035
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,777 789,781
HEATING GASOIL 712,652 711,564
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 821,191 823,439
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 449,016 445,263
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,316 505,563
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,961 535,666
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,655 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 316,399 315,301
Fuel Oil No 380 1%S 309,361 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,030 -
KERO SPECIAL 324,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,300 255,710
ΒΕΑ 30/45 - 272,410
ΒΕΑ 35/40 268,000 -
ΒΕΘ 50/70 254,820 -