ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 30/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.129,040 UNLEADED LRP 1.169,730
UNLEADED 95 1.126,071 UNLEADED 95 1.125,257
UNLEADED 100 1.190,976 UNLEADED 100 1.190,986
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,577 DIΕSEL AUTO BIO 922,591
HEATING GASOIL 718,350 HEATING GASOIL 717,273
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 552,250 LPG 549,910
LPG Auto 560,430 LPG Auto 561,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,970
ΒΕΑ 35/40 328,110 ΒΕΑ 30/45 327,040
ΒΕΘ 50/70 315,430 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,130,,291 UNLEADED LRP 1,171,022
UNLEADED 95 1,127,332 UNLEADED 95 1,126,548
UNLEADED 100 1,192,226 UNLEADED 100 1,192,277
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,299 DIΕSEL AUTO BIO 923,354
HEATING GASOIL 719,266 HEATING GASOIL 718,209
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 545,890 LPG 543,590
LPG Auto 554,910 LPG Auto 556,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 312,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,760
ΒΕΑ 35/40 328,870 ΒΕΑ 30/45 327,820
ΒΕΘ 50/70 316,190 -

ΤΡΙΤΗ 28/11/2017

ΤΡΙΤΗ 28/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.131,603 UNLEADED LRP 1,172,313
UNLEADED 95 1.128,633 UNLEADED 95 1,127,840
UNLEADED 100 1.193,711 UNLEADED 100 1,193,741
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,509 DIΕSEL AUTO BIO 924,544
HEATING GASOIL 719,826 HEATING GASOIL 718,757
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 542,410 LPG 540,090
LPG Auto 551,800 LPG Auto 553,360
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,920
ΒΕΑ 35/40 331,080 ΒΕΑ 30/45 330,020
ΒΕΘ 50/70 318,370 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.131,827 UNLEADED LRP 1.172,527
UNLEADED 95 1.128,846 UNLEADED 95 1.128,023
UNLEADED 100 1.194,230 UNLEADED 100 1.194,240
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,933 DIΕSEL AUTO BIO 925,947
HEATING GASOIL 721,005 HEATING GASOIL 719,907
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,950 LPG 538,590
LPG Auto 550,420 LPG Auto 551,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,530
ΒΕΑ 35/40 332,800 ΒΕΑ 30/45 331,710
ΒΕΘ 50/70 320,020 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.130,087 UNLEADED LRP 1.170,809
UNLEADED 95 1.127,098 UNLEADED 95 1.126,304
UNLEADED 100 1.192,583 UNLEADED 100 1.192,623
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,998 DIΕSEL AUTO BIO 925,032
HEATING GASOIL 720,283 HEATING GASOIL 719,216
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,830 LPG 535,510
LPG Auto 547,340 LPG Auto 548,930
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,980
ΒΕΑ 35/40 333,260 ΒΕΑ 30/45 332,200
ΒΕΘ 50/70 320,460 -

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.128,939 UNLEADED LRP 1.169,639
UNLEADED 95 1.125,938 UNLEADED 95 1.125,125
UNLEADED 100 1.191,473 UNLEADED 100 1.191,494
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,119 DIΕSEL AUTO BIO 925,144
HEATING GASOIL 720,670 HEATING GASOIL 719,591
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,910 LPG 530,560
LPG Auto 542,880 LPG Auto 544,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,850
ΒΕΑ 35/40 334,160 ΒΕΑ 30/45 333,080
ΒΕΘ 50/70 321,340 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,508 UNLEADED LRP 1.167,238
UNLEADED 95 1.123,507 UNLEADED 95 1.122,734
UNLEADED 100 1.188,982 UNLEADED 100 1.189,043
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 924,828 DIΕSEL AUTO BIO 923,872
HEATING GASOIL 719,703 HEATING GASOIL 718,646
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,410 LPG 524,090
LPG Auto 536,970 LPG Auto 538,580
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,260
ΒΕΑ 35/40 333,540 ΒΕΑ 30/45 332,490
ΒΕΘ 50/70 320,730 -

ΤΡΙΤΗ 21/11/2017

ΤΡΙΤΗ 21/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,819 UNLEADED LRP 1.165,530
UNLEADED 95 1.121,830 UNLEADED 95 1.121,026
UNLEADED 100 1.187,131 UNLEADED 100 1.187,151
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,221 DIΕSEL AUTO BIO 922,245
HEATING GASOIL 717,771 HEATING GASOIL 716,683
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 523,020 LPG 520,680
LPG Auto 533,840 LPG Auto 535,400
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,250
ΒΕΑ 35/40 332,500 ΒΕΑ 30/45 331,430
ΒΕΘ 50/70 319,720 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.125,348 UNLEADED LRP 1.166,079
UNLEADED 95 1.122,358 UNLEADED 95 1.121,575
UNLEADED 100 1.187,701 UNLEADED 100 1.187,762
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,276 DIΕSEL AUTO BIO 921,320
HEATING GASOIL 716,347 HEATING GASOIL 715,289
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 524,400 LPG 522,090
LPG Auto 534,970 LPG Auto 536,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,870
ΒΕΑ 35/40 332,120 ΒΕΑ 30/45 331,060
ΒΕΘ 50/70 319,330 -