ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/09/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.038,196 UNLEADED LRP 1.068,299
UNLEADED 95 1.035,053 UNLEADED 95 1.033,782
UNLEADED 100 1.102,623 UNLEADED 100 1.102,216
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,634 DIΕSEL AUTO BIO 757,047
HEATING GASOIL 683,203 HEATING GASOIL 681,505
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,370 LPG 436,230
LPG Auto 439,740 LPG Auto 440,790
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,140
ΒΕΑ 35/40 246,290 ΒΕΑ 30/45 245,140
ΒΕΘ 50/70 232,870 -

ΠΕΜΠΤΗ 29/09/2016

ΠΕΜΠΤΗ 29/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,034,504 UNLEADED LRP 1,064,587
UNLEADED 95 1,031,371 UNLEADED 95 1,030,070
UNLEADED 100 1,098,900 UNLEADED 100 1,098,463
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,810 DIΕSEL AUTO BIO 753,194
HEATING GASOIL 579,174 HEATING GASOIL 577,456
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,400 LPG 436,240
LPG Auto 439,860 LPG Auto 440,880
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,160
ΒΕΑ 35/40 245,330 ΒΕΑ 30/45 244,160
ΒΕΘ 50/70 231,910 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/09/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,602 UNLEADED LRP 1.065,685
UNLEADED 95 1.032,460 UNLEADED 95 1.031,168
UNLEADED 100 1.099,989 UNLEADED 100 1.099,551
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 756,509 DIΕSEL AUTO BIO 754,902
HEATING GASOIL 581,228 HEATING GASOIL 579,520
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,540 LPG 440,380
LPG Auto 443,910 LPG Auto 444,940
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,930
ΒΕΑ 35/40 248,100 ΒΕΑ 30/45 246,930
ΒΕΘ 50/70 234,680 -

ΤΡΙΤΗ 27/09/2016

ΤΡΙΤΗ 27/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.036,568 UNLEADED LRP 1.066,651
UNLEADED 95 1.033,425 UNLEADED 95 1.032,124
UNLEADED 100 1.101,066 UNLEADED 100 1.100,619
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,370 DIΕSEL AUTO BIO 756,753
HEATING GASOIL 583,486 HEATING GASOIL 581,768
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 448,410 LPG 445,240
LPG Auto 448,300 LPG Auto 449,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,310
ΒΕΑ 35/40 250,520 ΒΕΑ 30/45 249,330
ΒΕΘ 50/70 237,070 -

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-26/09/2016

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-26/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP UNLEADED LRP 1.063,844
UNLEADED 95 UNLEADED 95 1.029,317
UNLEADED 100 UNLEADED 100 1.097,883
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO DIΕSEL AUTO BIO 755,451
HEATING GASOIL HEATING GASOIL 579,815
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG LPG 443,970
LPG Auto LPG Auto 447,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,550
ΒΕΑ 35/40 ΒΕΑ 30/45 248,600
ΒΕΘ 50/70 -

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP UNLEADED LRP 1.064,190
UNLEADED 95 UNLEADED 95 1.029,663
UNLEADED 100 UNLEADED 100 1.098,239
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO DIΕSEL AUTO BIO 755,990
HEATING GASOIL HEATING GASOIL 580,314
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG LPG 443,730
LPG Auto LPG Auto 447,480
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,550
ΒΕΑ 35/40 ΒΕΑ 30/45 248,600
ΒΕΘ 50/70 -

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/09/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 24-26/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.033,741 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.030,588 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.098,300 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 757,037 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 581,514 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 447,110 LPG
LPG Auto 446,640 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,700 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 249,760 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 236,290 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/09/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.034,687 UNLEADED LRP 1.065,125
UNLEADED 95 1.031,534 UNLEADED 95 1.030,588
UNLEADED 100 1.099,327 UNLEADED 100 1.099,246
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 756,102 DIΕSEL AUTO BIO 755,034
HEATING GASOIL 580,751 HEATING GASOIL 579,540
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 446,640 LPG 443,230
LPG Auto 445,780 LPG Auto 446,610
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,020 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,850
ΒΕΑ 35/40 249,090 ΒΕΑ 30/45 247,920
ΒΕΘ 50/70 235,610 -

ΠΕΜΠΤΗ 22/09/2016

ΠΕΜΠΤΗ 22/09/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,175 UNLEADED LRP 1.065,593
UNLEADED 95 1.032,022 UNLEADED 95 1.031,056
UNLEADED 100 1.099,836 UNLEADED 100 1.099,734
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 753,488 DIΕSEL AUTO BIO 752,400
HEATING GASOIL 578,167 HEATING GASOIL 576,937
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 443,210 LPG 439,780
LPG Auto 442,150 LPG Auto 442,950
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,830 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,650
ΒΕΑ 35/40 246,910 ΒΕΑ 30/45 245,730
ΒΕΘ 50/70 233,430 -