ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2024:

Παρασκευή εως Κυριακή, 29 εως 31 Μαρτίου 2024 (ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΣΧΑ)

Παρασκευή εως Κυριακή,  29 εως 31 Μαρτίου 2024  (ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΣΧΑ)
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.453,879 1.412,182
UNLEADED 100 BIO 1.528,853 1.529,208
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,060 1.203,983
HEATING GASOIL (ΧΠ) 957,101 955,830
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.069,766 1.071,220
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 689,333 689,780
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,633 750,080
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,322 829,162
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,446 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 611,939 610,749
Fuel Oil No 380 1%S 591,151 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 784,610 -
KERO SPECIAL 790,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 493,060 493,840
ΒΕΑ 30/45 - 511,470
ΒΕΑ 35/40 510,690 -
ΒΕΘ 50/70 496,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.453,533 1.452,985
UNLEADED 100 BIO 1.528,487 1.528,853
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,925 1.204,837
HEATING GASOIL (ΧΠ) 957,631 956,359
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.071,414 1.072,879
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,316 691,764
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,616 752,064
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,589 828,441
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,111 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 610,403 609,224
Fuel Oil No 380 1%S 589,402 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 784,100 -
KERO SPECIAL 789,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 492,000 492,780
ΒΕΑ 30/45 - 510,410
ΒΕΑ 35/40 509,630 -
ΒΕΘ 50/70 495,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.453,706 1.453,168
UNLEADED 100 BIO 1.528,527 1.528,904
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.206,444 1.205,376
HEATING GASOIL (ΧΠ) 958,301 957,041
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.071,719 1.073,184
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,713 692,170
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,013 752,470
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,233 828,064
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,691 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 608,827 607,647
Fuel Oil No 380 1%S 587,602 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 783,310 -
KERO SPECIAL 788,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 490,260 491,050
ΒΕΑ 30/45 - 508,640
ΒΕΑ 35/40 507,850 -
ΒΕΘ 50/70 493,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.454,500 1.453,961
UNLEADED 100 BIO 1.529,341 1.529,707
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.209,515 1.208,447
HEATING GASOIL (ΧΠ) 962,654 961,393
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.072,187 1.073,651
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 692,089 692,537
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,389 752,837
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,423 829,265
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,863 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 607,494 606,315
Fuel Oil No 380 1%S 585,629 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 785,380 -
KERO SPECIAL 790,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 489,060 489,850
ΒΕΑ 30/45 - 507,440
ΒΕΑ 35/40 506,660 -
ΒΕΘ 50/70 492,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Μαρτίου 2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Μαρτίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.454,429 1.453,890
UNLEADED 100 BIO 1.529,240 1.529,605
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.214,417 1.213,359
HEATING GASOIL (ΧΠ) 969,152 967,892
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.072,462 1.073,926
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 692,170 692,628
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,470 752,928
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,989 830,820
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,578 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 607,250 606,080
Fuel Oil No 380 1%S 584,612 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 789,760 -
KERO SPECIAL 795,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 487,790 488,580
ΒΕΑ 30/45 - 506,170
ΒΕΑ 35/40 505,380 -
ΒΕΘ 50/70 491,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.455,232 1.454,663
UNLEADED 100 BIO 1.529,961 1.530,297
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.220,529 1.219,441
HEATING GASOIL (ΧΠ) 975,937 974,665
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.068,699 1.070,133
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 687,696 688,133
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,996 748,433
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 821,189 831,980
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 729,680 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 607,780 606,589
Fuel Oil No 380 1%S 584,399 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 795,160 -
KERO SPECIAL 800,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 487,260 488,040
ΒΕΑ 30/45 - 505,600
ΒΕΑ 35/40 504,820 -
ΒΕΘ 50/70 490,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.452,965 1.452,456
UNLEADED 100 BIO 1.527,673 1.528,080
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.224,740 1.223,713
HEATING GASOIL (ΧΠ) 981,438 980,208
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.066,075 1.067,559
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 684,472 684,950
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,772 745,250
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 822,736 833,577
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,276 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 608,288 607,139
Fuel Oil No 380 1%S 584,317 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 799,610 -
KERO SPECIAL 805,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 485,780 486,590
ΒΕΑ 30/45 - 504,160
ΒΕΑ 35/40 503,340 -
ΒΕΘ 50/70 489,470 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.446,781 1.446,252
UNLEADED 100 BIO 1.521,287 1.521,672
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.224,587 1.223,529
HEATING GASOIL (ΧΠ) 980,411 979,160
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.063,533 1.065,007
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 681,614 682,071
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,914 742,371
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 822,491 833,301
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,747 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 606,894 605,735
Fuel Oil No 380 1%S 582,904 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 801,140 -
KERO SPECIAL 806,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 482,240 483,030
ΒΕΑ 30/45 - 500,560
ΒΕΑ 35/40 499,770 -
ΒΕΘ 50/70 485,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.438,533 1.437,984
UNLEADED 100 BIO 1.512,815 1.513,171
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.217,722 1.216,654
HEATING GASOIL (ΧΠ) 972,377 971,116
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.057,095 1.058,539
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 674,495 674,942
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 734,795 735,242
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 820,803 831,563
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,275 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 601,678 600,508
Fuel Oil No 380 1%S 578,103 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 795,390 -
KERO SPECIAL 800,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 475,150 475,930
ΒΕΑ 30/45 - 493,430
ΒΕΑ 35/40 492,650 -
ΒΕΘ 50/70 478,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)