ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2018:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,184,273 UNLEADED LRP 1,224,964
UNLEADED 95 1,181,374 UNLEADED 95 1,180,582
UNLEADED 100 1,245,670 UNLEADED 100 1,245,670
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 980,000 DIΕSEL AUTO BIO 979,035
HEATING GASOIL 772,292 HEATING GASOIL 771,224
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 487,540 LPG 482,370
LPG Auto 491,630 LPG Auto 490,300
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,340 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 336,280
ΒΕΑ 35/40 353,040 ΒΕΑ 30/45 351,990
ΒΕΘ 50/70 340,650 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/04/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.181,019 UNLEADED LRP 1,221,729
UNLEADED 95 1.178,131 UNLEADED 95 1,177,358
UNLEADED 100 1.242,181 UNLEADED 100 1,242,202
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 976,969 DIΕSEL AUTO BIO 976,044
HEATING GASOIL 769,790 HEATING GASOIL 768,763
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 482,650 LPG 477,520
LPG Auto 486,360 LPG Auto 485,060
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 333,860 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 332,830
ΒΕΑ 35/40 349,510 ΒΕΑ 30/45 348,480
ΒΕΘ 50/70 337,150 -

ΠΕΜΠΤΗ 26/04/2018

ΠΕΜΠΤΗ 26/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.177,052 UNLEADED LRP 1.217,732
UNLEADED 95 1.174,174 UNLEADED 95 1.173,381
UNLEADED 100 1.238,001 UNLEADED 100 1.238,012
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 972,871 DIΕSEL AUTO BIO 971,916
HEATING GASOIL 765,783 HEATING GASOIL 764,715
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 478,270 LPG 473,130
LPG Auto 481,800 LPG Auto 480,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,440
ΒΕΑ 35/40 346,100 ΒΕΑ 30/45 345,050
ΒΕΘ 50/70 333,780 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.175,242 UNLEADED LRP 1.215,952
UNLEADED 95 1.172,384 UNLEADED 95 1.171,611
UNLEADED 100 1.235,957 UNLEADED 100 1.235,978
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 971,640 DIΕSEL AUTO BIO 970,716
HEATING GASOIL 764,563 HEATING GASOIL 763,525
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 475,060 LPG 469,970
LPG Auto 478,660 LPG Auto 477,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,530
ΒΕΑ 35/40 345,100 ΒΕΑ 30/45 344,070
ΒΕΘ 50/70 332,830 -

ΤΡΙΤΗ 24/04/2018

ΤΡΙΤΗ 24/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,170,787 UNLEADED LRP 1,211,519
UNLEADED 95 1,167,930 UNLEADED 95 1,167,188
UNLEADED 100 1,231,239 UNLEADED 100 1,231,309
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,492 DIΕSEL AUTO BIO 966,596
HEATING GASOIL 760,363 HEATING GASOIL 759,366
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,420 LPG 465,380
LPG Auto 474,660 LPG Auto 473,410
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,180
ΒΕΑ 35/40 342,670 ΒΕΑ 30/45 341,670
ΒΕΘ 50/70 330,450 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/04/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,166,598 UNLEADED LRP 1,207,329
UNLEADED 95 1,163,750 UNLEADED 95 1,163,008
UNLEADED 100 1,226,875 UNLEADED 100 1,226,916
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,823 DIΕSEL AUTO BIO 961,928
HEATING GASOIL 755,542 HEATING GASOIL 754,535
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,330 LPG 467,290
LPG Auto 476,560 LPG Auto 475,300
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 323,450
ΒΕΑ 35/40 339,910 ΒΕΑ 30/45 338,900
ΒΕΘ 50/70 327,710 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.164,889 UNLEADED LRP 1.205,610
UNLEADED 95 1.162,041 UNLEADED 95 1.161,289
UNLEADED 100 1.225,075 UNLEADED 100 1.225,116
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,199 DIΕSEL AUTO BIO 959,295
HEATING GASOIL 752,685 HEATING GASOIL 751,668
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,890 LPG 464,850
LPG Auto 474,800 LPG Auto 473,540
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,690 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,680
ΒΕΑ 35/40 338,120 ΒΕΑ 30/45 337,110
ΒΕΘ 50/70 325,940 -

ΠΕΜΠΤΗ 19/04/2018

ΠΕΜΠΤΗ 19/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.164,107 UNLEADED LRP 1.204,787
UNLEADED 95 1.161,259 UNLEADED 95 1.160,476
UNLEADED 100 1.224,353 UNLEADED 100 1.224,353
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,060 DIΕSEL AUTO BIO 958,125
HEATING GASOIL 751,047 HEATING GASOIL 750,000
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,280 LPG 464,200
LPG Auto 474,810 LPG Auto 473,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,050
ΒΕΑ 35/40 336,530 ΒΕΑ 30/45 335,500
ΒΕΘ 50/70 324,330 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.164,025 UNLEADED LRP 1.204,745
UNLEADED 95 1.161,167 UNLEADED 95 1.160,414
UNLEADED 100 1.224,333 UNLEADED 100 1.224,374
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,284 DIΕSEL AUTO BIO 958,369
HEATING GASOIL 750,640 HEATING GASOIL 749,623
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,320 LPG 462,260
LPG Auto 473,100 LPG Auto 471,830
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,210
ΒΕΑ 35/40 335,690 ΒΕΑ 30/45 334,680
ΒΕΘ 50/70 323,480 -