ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.120,548 UNLEADED LRP 1.161,269
UNLEADED 95 1.117,314 UNLEADED 95 1.116,449
UNLEADED 100 1.187,599 UNLEADED 100 1.187,649
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,212 DIΕSEL AUTO BIO 882,155
HEATING GASOIL 673,145 HEATING GASOIL 671,995
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,800 LPG 453,780
LPG Auto 468,390 LPG Auto 467,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,420
ΒΕΑ 35/40 293,130 ΒΕΑ 30/45 291,980
ΒΕΘ 50/70 279,270 -

ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,128,196 UNLEADED LRP 1.168,896
UNLEADED 95 1,124,941 UNLEADED 95 1.124,067
UNLEADED 100 1,195,602 UNLEADED 100 1.195,623
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 887,850 DIΕSEL AUTO BIO 886,782
HEATING GASOIL 678,291 HEATING GASOIL 677,112
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 464,140 LPG 459,080
LPG Auto 473,740 LPG Auto 473,030
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,120
ΒΕΑ 35/40 295,910 ΒΕΑ 30/45 294,740
ΒΕΘ 50/70 281,990 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.133,372 UNLEADED LRP 1.174,083
UNLEADED 95 1.130,107 UNLEADED 95 1.129,233
UNLEADED 100 1.201,053 UNLEADED 100 1.201,084
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 890,738 DIΕSEL AUTO BIO 889,660
HEATING GASOIL 681,565 HEATING GASOIL 680,397
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,220 LPG 462,150
LPG Auto 477,020 LPG Auto 476,310
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,890
ΒΕΑ 35/40 297,740 ΒΕΑ 30/45 296,570
ΒΕΘ 50/70 283,780 -

ΤΡΙΤΗ 25/04/2017

ΤΡΙΤΗ 25/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,140,867 UNLEADED LRP 1.181,568
UNLEADED 95 1,137,593 UNLEADED 95 1.136,708
UNLEADED 100 1,208,895 UNLEADED 100 1.208,915
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 896,942 DIΕSEL AUTO BIO 895,834
HEATING GASOIL 687,983 HEATING GASOIL 686,803
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 473,580 LPG 468,470
LPG Auto 483,690 LPG Auto 482,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,170
ΒΕΑ 35/40 303,110 ΒΕΑ 30/45 301,930
ΒΕΘ 50/70 289,090 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/04/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,478 UNLEADED LRP 1.188,189
UNLEADED 95 1.144,194 UNLEADED 95 1.143,298
UNLEADED 100 1.215,831 UNLEADED 100 1.215,861
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 903,501 DIΕSEL AUTO BIO 902,414
HEATING GASOIL 694,573 HEATING GASOIL 693,384
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 481,350 LPG 476,240
LPG Auto 491,780 LPG Auto 491,070
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 289,250
ΒΕΑ 35/40 308,250 ΒΕΑ 30/45 307,080
ΒΕΘ 50/70 294,180 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,152,431 UNLEADED LRP 1,193,151
UNLEADED 95 1,149,146 UNLEADED 95 1,148,262
UNLEADED 100 1,220,956 UNLEADED 100 1,220,987
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 910,427 DIΕSEL AUTO BIO 909,329
HEATING GASOIL 701,285 HEATING GASOIL 700,106
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 489,670 LPG 484,560
LPG Auto 500,390 LPG Auto 499,670
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,880
ΒΕΑ 35/40 312,920 ΒΕΑ 30/45 311,740
ΒΕΘ 50/70 298,820 -

ΠΕΜΠΤΗ 20/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 20/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,753 UNLEADED LRP 1.197,474
UNLEADED 95 1.153,458 UNLEADED 95 1.152,573
UNLEADED 100 1.225,533 UNLEADED 100 1.225,574
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,326 DIΕSEL AUTO BIO 915,228
HEATING GASOIL 707,153 HEATING GASOIL 705,973
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,990 LPG 491,860
LPG Auto 507,870 LPG Auto 507,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,560
ΒΕΑ 35/40 316,650 ΒΕΑ 30/45 315,470
ΒΕΘ 50/70 302,510 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,158,635 UNLEADED LRP 1.199,366
UNLEADED 95 1,155,319 UNLEADED 95 1.154,455
UNLEADED 100 1,227,608 UNLEADED 100 1.227,658
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,828 DIΕSEL AUTO BIO 917,750
HEATING GASOIL 709,463 HEATING GASOIL 708,283
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 500,370 LPG 495,250
LPG Auto 511,150 LPG Auto 510,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,290
ΒΕΑ 35/40 317,430 ΒΕΑ 30/45 316,250
ΒΕΘ 50/70 303,250 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΡΙΤΗ 14-18/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΡΙΤΗ 14-18/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.160,587 UNLEADED LRP 1.201,307
UNLEADED 95 1.157,262 UNLEADED 95 1.156,377
UNLEADED 100 1.229,733 UNLEADED 100 1.229,773
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,649 DIΕSEL AUTO BIO 919,560
HEATING GASOIL 711,323 HEATING GASOIL 710,133
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 501,840 LPG 496,690
LPG Auto 512,520 LPG Auto 511,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,550
ΒΕΑ 35/40 318,730 ΒΕΑ 30/45 317,550
ΒΕΘ 50/70 304,520 -