ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2018:

Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.222,686 UNLEADED LRP 1.263,406
UNLEADED 95 1.219,685 UNLEADED 95 1.218,892
UNLEADED 100 1.286,502 UNLEADED 100 1.286,543
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.037,400 DIΕSEL AUTO BIO 1.036,800
HEATING GASOIL 962,020 HEATING GASOIL 961,329
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 620,830 LPG 618,700
LPG Auto 625,040 LPG Auto 626,810
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,390 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 399,240
ΒΕΑ 35/40 416,640 ΒΕΑ 30/45 415,490
ΒΕΘ 50/70 403,810 -

Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,201 UNLEADED LRP 1.258,881
UNLEADED 95 1.215,211 UNLEADED 95 1.214,377
UNLEADED 100 1.281,895 UNLEADED 100 1.281,905
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,020 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,013
HEATING GASOIL 957,068 HEATING GASOIL 955,958
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 611,350 LPG 607,620
LPG Auto 615,960 LPG Auto 616,190
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,220
ΒΕΑ 35/40 412,550 ΒΕΑ 30/45 411,460
ΒΕΘ 50/70 399,740 -

Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,817 UNLEADED LRP 1.254,558
UNLEADED 95 1.210,827 UNLEADED 95 1.210,044
UNLEADED 100 1.277,421 UNLEADED 100 1.277,471
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,474 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,528
HEATING GASOIL 952,674 HEATING GASOIL 951,616
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 604,140 LPG 600,470
LPG Auto 608,990 LPG Auto 609,270
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,520
ΒΕΑ 35/40 408,800 ΒΕΑ 30/45 407,750
ΒΕΘ 50/70 395,990 -

Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,664 UNLEADED LRP 1.251,365
UNLEADED 95 1.207,664 UNLEADED 95 1.206,851
UNLEADED 100 1.274,359 UNLEADED 100 1.274,390
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,945 DIΕSEL AUTO BIO 1.022,959
HEATING GASOIL 949,093 HEATING GASOIL 948,016
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 600,320 LPG 596,610
LPG Auto 605,430 LPG Auto 605,690
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,640
ΒΕΑ 35/40 405,980 ΒΕΑ 30/45 404,900
ΒΕΘ 50/70 393,140 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.208,935 UNLEADED LRP 1.249,656
UNLEADED 95 1.205,925 UNLEADED 95 1.205,132
UNLEADED 100 1.272,701 UNLEADED 100 1.272,742
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.021,545 DIΕSEL AUTO BIO 1.020,569
HEATING GASOIL 946,856 HEATING GASOIL 945,788
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 600,480 LPG 596,780
LPG Auto 605,730 LPG Auto 606,000
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,810
ΒΕΑ 35/40 404,170 ΒΕΑ 30/45 403,100
ΒΕΘ 50/70 391,310 -

Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 21 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.208,295 UNLEADED LRP 1.249,005
UNLEADED 95 1.205,284 UNLEADED 95 1.204,481
UNLEADED 100 1.272,163 UNLEADED 100 1.272,193
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.021,352 DIΕSEL AUTO BIO 1.020,376
HEATING GASOIL 946,704 HEATING GASOIL 945,615
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 604,440 LPG 600,720
LPG Auto 609,720 LPG Auto 609,990
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,410
ΒΕΑ 35/40 403,800 ΒΕΑ 30/45 402,730
ΒΕΘ 50/70 390,920 -

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.207,776 UNLEADED LRP 1.248,507
UNLEADED 95 1.204,765 UNLEADED 95 1.203,973
UNLEADED 100 1.271,735 UNLEADED 100 1.271,786
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,700 DIΕSEL AUTO BIO 1.019,735
HEATING GASOIL 945,982 HEATING GASOIL 944,924
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 607,630 LPG 603,920
LPG Auto 612,920 LPG Auto 613,200
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,810 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,740
ΒΕΑ 35/40 403,150 ΒΕΑ 30/45 402,090
ΒΕΘ 50/70 390,250 -

Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.206,831 UNLEADED LRP 1.247,561
UNLEADED 95 1.203,810 UNLEADED 95 1.203,027
UNLEADED 100 1.270,830 UNLEADED 100 1.270,892
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,742 DIΕSEL AUTO BIO 1.019,786
HEATING GASOIL 945,555 HEATING GASOIL 944,497
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 609,290 LPG 605,590
LPG Auto 614,560 LPG Auto 614,860
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,070
ΒΕΑ 35/40 402,490 ΒΕΑ 30/45 401,430
ΒΕΘ 50/70 389,570 -

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,054 UNLEADED LRP 1.250,755
UNLEADED 95 1.207,034 UNLEADED 95 1.206,210
UNLEADED 100 1.274,237 UNLEADED 100 1.274,257
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,250 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,253
HEATING GASOIL 948,748 HEATING GASOIL 947,649
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 613,520 LPG 609,760
LPG Auto 618,890 LPG Auto 619,130
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,420
ΒΕΑ 35/40 404,910 ΒΕΑ 30/45 403,820
ΒΕΘ 50/70 391,960 -