ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2016:

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,403 UNLEADED LRP 1.088,852
UNLEADED 95 1.055,078 UNLEADED 95 1.054,091
UNLEADED 100 1.126,796 UNLEADED 100 1.126,735
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,683 DIΕSEL AUTO BIO 785,554
HEATING GASOIL 656,456 HEATING GASOIL 655,155
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,600 LPG 457,060
LPG Auto 464,270 LPG Auto 465,200
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,530
ΒΕΑ 35/40 281,810 ΒΕΑ 30/45 280,590
ΒΕΘ 50/70 267,560 -

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016

ΤΡΙΤΗ 29/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,674 UNLEADED LRP 1.093,093
UNLEADED 95 1.059,349 UNLEADED 95 1.058,332
UNLEADED 100 1.131,088 UNLEADED 100 1.130,997
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,212 DIΕSEL AUTO BIO 789,043
HEATING GASOIL 660,270 HEATING GASOIL 658,947
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,880 LPG 454,310
LPG Auto 462,110 LPG Auto 463,010
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,720
ΒΕΑ 35/40 285,010 ΒΕΑ 30/45 283,760
ΒΕΘ 50/70 270,770 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,062,837 UNLEADED LRP 1,093,266
UNLEADED 95 1,059,512 UNLEADED 95 1,058,515
UNLEADED 100 1,131,200 UNLEADED 100 1,131,119
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 791,117 DIΕSEL AUTO BIO 789,978
HEATING GASOIL 661,053 HEATING GASOIL 659,731
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,860 LPG 454,300
LPG Auto 462,230 LPG Auto 463,140
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,490
ΒΕΑ 35/40 283,750 ΒΕΑ 30/45 282,520
ΒΕΘ 50/70 269,520 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.066,488 UNLEADED LRP 1,096,916
UNLEADED 95 1.063,163 UNLEADED 95 1,062,156
UNLEADED 100 1.134,841 UNLEADED 100 1,134,760
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 793,914 DIΕSEL AUTO BIO 792,765
HEATING GASOIL 664,185 HEATING GASOIL 662,863
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,840 LPG 457,290
LPG Auto 465,250 LPG Auto 466,160
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,410
ΒΕΑ 35/40 283,670 ΒΕΑ 30/45 282,430
ΒΕΘ 50/70 269,440 -

ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2016

ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,014 UNLEADED LRP 1.092,442
UNLEADED 95 1.058,699 UNLEADED 95 1.057,692
UNLEADED 100 1.130,193 UNLEADED 100 1.130,102
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 789,480 DIΕSEL AUTO BIO 788,320
HEATING GASOIL 659,680 HEATING GASOIL 658,347
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,320 LPG 453,770
LPG Auto 462,060 LPG Auto 462,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,830
ΒΕΑ 35/40 279,050 ΒΕΑ 30/45 277,810
ΒΕΘ 50/70 264,860 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.057,925 UNLEADED LRP 1.088,385
UNLEADED 95 1.054,609 UNLEADED 95 1.053,644
UNLEADED 100 1.125,871 UNLEADED 100 1.125,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 784,222 DIΕSEL AUTO BIO 783,104
HEATING GASOIL 654,249 HEATING GASOIL 652,958
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 452,350 LPG 448,840
LPG Auto 457,210 LPG Auto 458,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 256,120 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,900
ΒΕΑ 35/40 274,050 ΒΕΑ 30/45 272,830
ΒΕΘ 50/70 259,890 -

ΤΡΙΤΗ 22/11/2016

ΤΡΙΤΗ 22/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,053,451 UNLEADED LRP 1,083,889
UNLEADED 95 1,050,146 UNLEADED 95 1,049,159
UNLEADED 100 1,121,223 UNLEADED 100 1,121,152
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 778,669 DIΕSEL AUTO BIO 777,540
HEATING GASOIL 648,870 HEATING GASOIL 647,567
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 448,070 LPG 444,550
LPG Auto 453,230 LPG Auto 454,140
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 252,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 251,620
ΒΕΑ 35/40 270,740 ΒΕΑ 30/45 269,510
ΒΕΘ 50/70 256,610 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/11/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,045,284 UNLEADED LRP 1,075,722
UNLEADED 95 1,041,998 UNLEADED 95 1,041,003
UNLEADED 100 1,112,761 UNLEADED 100 1,112,691
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,570 DIΕSEL AUTO BIO 770,441
HEATING GASOIL 641,588 HEATING GASOIL 640,285
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 441,760 LPG 438,250
LPG Auto 447,140 LPG Auto 448,050
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 248,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 247,140
ΒΕΑ 35/40 266,200 ΒΕΑ 30/45 264,990
ΒΕΘ 50/70 252,120 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,314 UNLEADED LRP 1.069,763
UNLEADED 95 1.036,029 UNLEADED 95 1.035,063
UNLEADED 100 1,106,487 UNLEADED 100 1.106,436
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,733 DIΕSEL AUTO BIO 764,624
HEATING GASOIL 635,679 HEATING GASOIL 634,408
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,350 LPG 435,870
LPG Auto 444,380 LPG Auto 445,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 244,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,090
ΒΕΑ 35/40 262,070 ΒΕΑ 30/45 260,870
ΒΕΘ 50/70 248,030 -