ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 15th, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 15/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ 15/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.121,687 UNLEADED LRP 1.162,428
UNLEADED 95 1.118,829 UNLEADED 95 1.118,097
UNLEADED 100 1.181,476 UNLEADED 100 1.181,537
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,292 DIΕSEL AUTO BIO 913,397
HEATING GASOIL 706,096 HEATING GASOIL 705,099
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,050 LPG 466,550
LPG Auto 471,440 LPG Auto 471,730
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,290
ΒΕΑ 35/40 314,770 ΒΕΑ 30/45 313,770
ΒΕΘ 50/70 302,550 -