ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-07-2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.004,329 UNLEADED LRP 1.034,768
UNLEADED 95 1.001,136 UNLEADED 95 1.000,170
UNLEADED 100 1.069,489 UNLEADED 100 1.069,417
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 731,795 DIΕSEL AUTO BIO 730,697
HEATING GASOIL 552,610 HEATING GASOIL 551,389
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 371,200 LPG 367,740
LPG Auto 374,000 LPG Auto 374,840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,010
ΒΕΑ 35/40 233,530 ΒΕΑ 30/45 232,340
ΒΕΘ 50/70 219,840 -

ΠΕΜΠΤΗ 28-07-2016

ΠΕΜΠΤΗ 28-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.006,587 UNLEADED LRP 1.037,036
UNLEADED 95 1.003,384 UNLEADED 95 1.002,438
UNLEADED 100 1.071,888 UNLEADED 100 1.071,827
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 736,626 DIΕSEL AUTO BIO 735,538
HEATING GASOIL 557,227 HEATING GASOIL 556,007
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 376,590 LPG 373,140
LPG Auto 379,370 LPG Auto 380,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,550
ΒΕΑ 35/40 236,110 ΒΕΑ 30/45 234,920
ΒΕΘ 50/70 222,400 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-07-2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 27-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.009,963 UNLEADED LRP 1.040,423
UNLEADED 95 1.006,760 UNLEADED 95 1.005,815
UNLEADED 100 1.075,275 UNLEADED 100 1.075,214
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 741,498 DIΕSEL AUTO BIO 740,410
HEATING GASOIL 561,753 HEATING GASOIL 560,522
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 380,730 LPG 377,270
LPG Auto 383,390 LPG Auto 384,240
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 220,120
ΒΕΑ 35/40 238,650 ΒΕΑ 30/45 237,480
ΒΕΘ 50/70 224,950 -

ΤΡΙΤΗ 26-07-2016

ΤΡΙΤΗ 26-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.012,374 UNLEADED LRP 1.042,802
UNLEADED 95 1.009,170 UNLEADED 95 1.008,204
UNLEADED 100 1.077,696 UNLEADED 100 1.077,605
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 746,186 DIΕSEL AUTO BIO 745,078
HEATING GASOIL 566,523 HEATING GASOIL 565,282
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386,610 LPG 383,130
LPG Auto 388,870 LPG Auto 389,690
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 224,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 223,390
ΒΕΑ 35/40 241,940 ΒΕΑ 30/45 240,740
ΒΕΘ 50/70 228,240 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΕΩΣ 25-07-2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΕΩΣ 25-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.014,998 UNLEADED LRP 1.045,446
UNLEADED 95 1.011,794 UNLEADED 95 1.010,858
UNLEADED 100 1.080,279 UNLEADED 100 1.080,217
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,400 DIΕSEL AUTO BIO 748,332
HEATING GASOIL 569,787 HEATING GASOIL 568,567
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 392,270 LPG 388,830
LPG Auto 394,160 LPG Auto 395,010
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 226,220
ΒΕΑ 35/40 244,730 ΒΕΑ 30/45 243,550
ΒΕΘ 50/70 231,050 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-07-2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.017,479 UNLEADED LRP 1.047,908
UNLEADED 95 1.014,285 UNLEADED 95 1.013,319
UNLEADED 100 1.082,740 UNLEADED 100 1.082,648
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,315 DIΕSEL AUTO BIO 749,217
HEATING GASOIL 570,509 HEATING GASOIL 569,268
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 394,420 LPG 390,950
LPG Auto 396,190 LPG Auto 397,010
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,110
ΒΕΑ 35/40 246,620 ΒΕΑ 30/45 245,420
ΒΕΘ 50/70 232,950 -

ΠΕΜΠΤΗ 21-07-2016

ΠΕΜΠΤΗ 21-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.019,890 UNLEADED LRP 1.050,308
UNLEADED 95 1.016,706 UNLEADED 95 1.015,740
UNLEADED 100 1.085,028 UNLEADED 100 1.084,937
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,173 DIΕSEL AUTO BIO 749,074
HEATING GASOIL 570,387 HEATING GASOIL 569,157
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 395,330 LPG 391,870
LPG Auto 397,030 LPG Auto 397,850
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,410
ΒΕΑ 35/40 247,860 ΒΕΑ 30/45 246,680
ΒΕΘ 50/70 234,230 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-07-2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.021,100 UNLEADED LRP 1.051,548
UNLEADED 95 1.017,926 UNLEADED 95 1.016,980
UNLEADED 100 1.086,055 UNLEADED 100 1.085,995
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 748,719 DIΕSEL AUTO BIO 747,640
HEATING GASOIL 568,903 HEATING GASOIL 567,683
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 392,320 LPG 388,900
LPG Auto 394,290 LPG Auto 395,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,180
ΒΕΑ 35/40 247,570 ΒΕΑ 30/45 246,400
ΒΕΘ 50/70 233,980 -

ΤΡΙΤΗ 19-07-2016

ΤΡΙΤΗ 19-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,019,421 UNLEADED LRP 1,049,880
UNLEADED 95 1,016,249 UNLEADED 95 1,015,313
UNLEADED 100 1,084,296 UNLEADED 100 1,084,245
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 747,142 DIΕSEL AUTO BIO 746,075
HEATING GASOIL 567,611 HEATING GASOIL 566,411
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 388,440 LPG 385,030
LPG Auto 390,680 LPG Auto 391,520
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,360
ΒΕΑ 35/40 246,730 ΒΕΑ 30/45 245,560
ΒΕΘ 50/70 233,150 -