ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 1st, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 01/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ  01/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,127,495 UNLEADED LRP 1,168,185
UNLEADED 95 1,124,626 UNLEADED 95 1,123,833
UNLEADED 100 1,187,578 UNLEADED 100 1,187,589
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 929,120 DIΕSEL AUTO BIO 928,185
HEATING GASOIL 720,974 HEATING GASOIL 719,917
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 453,710 LPG 450,160
LPG Auto 458,960 LPG Auto 459,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,610
ΒΕΑ 35/40 321,190 ΒΕΑ 30/45 320,150
ΒΕΘ 50/70 308,920 -