ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 28/4/2016

ΠΕΜΠΤΗ 28/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,456 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,036,355 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,103,650 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 735,650 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 560,167 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 353,230 LPG
LPG Auto 359,510 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 182,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 199,310 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 185,940 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.036,822 UNLEADED LRP 1.037,310
UNLEADED 95 1.033,701 UNLEADED 95 1.033,314
UNLEADED 100 1.100,914 UNLEADED 100 1.101,402
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 733,311 DIΕSEL AUTO BIO 732,548
HEATING GASOIL 556,943 HEATING GASOIL 556,047
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 355,990 LPG 352,940
LPG Auto 360,830 LPG Auto 361,890
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 179,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 178,450
ΒΕΑ 35/40 196,510 ΒΕΑ 30/45 195,360
ΒΕΘ 50/70 183,160 -

ΤΡΙΤΗ 26/4/2016

ΤΡΙΤΗ 26/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.032,277 UNLEADED LRP 1.032,765
UNLEADED 95 1.029,164 UNLEADED 95 1.028,789
UNLEADED 100 1.096,195 UNLEADED 100 1.096,683
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 730,209 DIΕSEL AUTO BIO 729,457
HEATING GASOIL 553,302 HEATING GASOIL 552,406
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 356,370 LPG 353,330
LPG Auto 361,320 LPG Auto 362,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 176,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 175,480
ΒΕΑ 35/40 193,500 ΒΕΑ 30/45 192,350
ΒΕΘ 50/70 180,180 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/4/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 23-25/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.029,399 UNLEADED LRP 1.029,876
UNLEADED 95 1.026,296 UNLEADED 95 1.025,900
UNLEADED 100 1.093,174 UNLEADED 100 1.093,642
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 726,639 DIΕSEL AUTO BIO 725,876
HEATING GASOIL 549,661 HEATING GASOIL 548,756
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 357,430 LPG 354,380
LPG Auto 362,870 LPG Auto 363,920
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 173,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 172,720
ΒΕΑ 35/40 190,720 ΒΕΑ 30/45 189,570
ΒΕΘ 50/70 177,420 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.024,272 UNLEADED LRP 1.024,761
UNLEADED 95 1.021,161 UNLEADED 95 1.020,794
UNLEADED 100 1.087,916 UNLEADED 100 1.088,425
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 721,849 DIΕSEL AUTO BIO 721,107
HEATING GASOIL 544,556 HEATING GASOIL 543,671
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 362,840 LPG 359,820
LPG Auto 368,060 LPG Auto 369,130
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 169,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 168,360
ΒΕΑ 35/40 186,330 ΒΕΑ 30/45 185,190
ΒΕΘ 50/70 173,040 -

 

ΠΕΜΠΤΗ 21/4/2016

ΠΕΜΠΤΗ 21/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.023,489 UNLEADED LRP 1.023,978
UNLEADED 95 1.020,377 UNLEADED 95 1.020,001
UNLEADED 100 1.087,225 UNLEADED 100 1.087,713
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 717,395 DIΕSEL AUTO BIO 716,652
HEATING GASOIL 540,192 HEATING GASOIL 539,318
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 371,890 LPG 368,860
LPG Auto 376,910 LPG Auto 377,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 166,680
ΒΕΑ 35/40 184,690 ΒΕΑ 30/45 183,540
ΒΕΘ 50/70 171,390 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ  20/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,027,822 UNLEADED LRP 1,028,300
UNLEADED 95 1,024,699 UNLEADED 95 1,024,324
UNLEADED 100 1,091,771 UNLEADED 100 1,092,260
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 716,419 DIΕSEL AUTO BIO 715,666
HEATING GASOIL 539,247 HEATING GASOIL 538,351
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 384,690 LPG 381,650
LPG Auto 389,260 LPG Auto 390,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 168,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 167,820
ΒΕΑ 35/40 185,880 ΒΕΑ 30/45 184,720
ΒΕΘ 50/70 172,540 -

ΤΡΙΤΗ 19/4/2016

ΤΡΙΤΗ 19/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.031,371 UNLEADED LRP 1.031,870
UNLEADED 95 1.028,249 UNLEADED 95 1.027,883
UNLEADED 100 1.095,432 UNLEADED 100 1.095,941
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 715,910 DIΕSEL AUTO BIO 715,168
HEATING GASOIL 538,860 HEATING GASOIL 537,986
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 397,970 LPG 394,950
LPG Auto 402,000 LPG Auto 403,080
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 170,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 169,380
ΒΕΑ 35/40 187,450 ΒΕΑ 30/45 186,300
ΒΕΘ 50/70 174,100 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/4/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/4/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.035,836 UNLEADED LRP 1.035,480
UNLEADED 95 1.032,714 UNLEADED 95 1.031,514
UNLEADED 100 1.099,826 UNLEADED 100 1.099,337
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 715,320 DIΕSEL AUTO BIO 713,855
HEATING GASOIL 538,535 HEATING GASOIL 536,928
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 406,140 LPG 402,170
LPG Auto 410,200 LPG Auto 410,320
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 172,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 171,410
ΒΕΑ 35/40 189,850 ΒΕΑ 30/45 188,260
ΒΕΘ 50/70 176,510 -