ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2022:

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.513,558 1.512,968
UNLEADED 100 BIO 1.594,725 1.595,121
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.459,117 1.457,939
HEATING GASOIL 1.442,115 1.440,854
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.128,742 1.130,329
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 722,334 722,833
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 782,634 783,133
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.059,075 1.070,832
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,530 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 773,001 771,720
Fuel Oil No 380 1%S 727,592 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.257,870 -
KERO SPECIAL 1.263,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 485,200 486,050
ΒΕΑ 30/45 - 505,150
ΒΕΑ 35/40 504,300 -
ΒΕΘ 50/70 489,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022

Τρίτη, 30Αυγούστου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.529,718 1.529,117
UNLEADED 100 BIO 1.611,281 1.611,657
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.466,502 1.465,291
HEATING GASOIL 1.448,197 1.446,905
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.136,492 1.138,058
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 730,623 731,101
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,923 791,401
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.063,042 1.074,799
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,897 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 777,252 775,951
Fuel Oil No 380 1%S 731,568 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.261,400 -
KERO SPECIAL 1.267,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 497,750 498,600
ΒΕΑ 30/45 - 517,740
ΒΕΑ 35/40 516,900 -
ΒΕΘ 50/70 501,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 27 εως 29 Αυγούστου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 27 εως 29 Αυγούστου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.530,877 1.530,348
UNLEADED 100 BIO 1.612,552 1.613,010
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.468,006 1.466,888
HEATING GASOIL 1.449,651 1.448,440
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.137,478 1.139,116
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 731,569 732,098
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,869 792,398
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.064,364 1.076,223
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 723,741 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 778,290 777,049
Fuel Oil No 380 1%S 732,535 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.263,170 -
KERO SPECIAL 1.269,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 498,450 499,340
ΒΕΑ 30/45 - 518,510
ΒΕΑ 35/40 517,630 -
ΒΕΘ 50/70 502,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022

Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.538,027 1.537,447
UNLEADED 100 BIO 1.619,803 1.620,210
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.452,832 1.451,653
HEATING GASOIL 1.433,461 1.432,200
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.141,028 1.142,625
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 735,922 736,421
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,222 796,721
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.062,309 1.074,117
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 729,700 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 771,273 770,001
Fuel Oil No 380 1%S 726,708 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.242,230 -
KERO SPECIAL 1.248,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 495,900 496,770
ΒΕΑ 30/45 - 515,940
ΒΕΑ 35/40 515,080 -
ΒΕΘ 50/70 499,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.542,105 1.541,525
UNLEADED 100 BIO 1.623,791 1.624,197
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.435,126 1.433,947
HEATING GASOIL 1.415,052 1.413,802
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.144,841 1.146,438
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 740,976 741,474
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,276 801,774
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.057,377 1.069,164
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 737,246 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 760,736 759,455
Fuel Oil No 380 1%S 717,259 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.217,150 -
KERO SPECIAL 1.223,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 488,560 489,420
ΒΕΑ 30/45 - 508,560
ΒΕΑ 35/40 507,700 -
ΒΕΘ 50/70 492,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022

Τετάρτη, 24Αυγούστου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.544,515 1.544,026
UNLEADED 100 BIO 1.625,803 1.626,292
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.410,037 1.408,970
HEATING GASOIL 1.389,933 1.388,773
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.142,665 1.144,323
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 740,122 740,682
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,422 800,982
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.045,967 1.057,764
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,036 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 750,393 749,193
Fuel Oil No 380 1%S 708,809 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.185,790 -
KERO SPECIAL 1.191,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 485,660 486,560
ΒΕΑ 30/45 - 505,580
ΒΕΑ 35/40 504,680 -
ΒΕΘ 50/70 489,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022

Τρίτη, 23 Αύγουστος 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.536,115 1.535,576
UNLEADED 100 BIO 1.616,885 1.617,322
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.388,487 1.387,369
HEATING GASOIL 1.368,220 1.367,020
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.133,756 1.135,363
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 732,057 732,576
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 792,357 792,876
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.031,189 1.042,875
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 738,149 736,929
Fuel Oil No 380 1%S 697,866 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.158,340 -
KERO SPECIAL 1.164,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 480,960 481,830
ΒΕΑ 30/45 - 500,730
ΒΕΑ 35/40 499,860 -
ΒΕΘ 50/70 484,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 20 εως 22 Αυγούστου 2022

 

Σάββατο εως Δευτέρα, 20 εως 22 Αυγούσου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.531,284 1.530,755
UNLEADED 100 BIO 1.611,748 1.612,207
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.368,086 1.366,997
HEATING GASOIL 1.348,887 1.347,697
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.124,857 1.126,474
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 723,341 723,860
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 783,641 784,160
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.021,039 1.032,705
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 724,290 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 734,742 733,521
Fuel Oil No 380 1%S 696,350 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.131,820 -
KERO SPECIAL 1.137,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 481,010 481,880
ΒΕΑ 30/45 - 500,720
ΒΕΑ 35/40 499,850 -
ΒΕΘ 50/70 484,970 -

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

-

Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.523,473 1.522,924
UNLEADED 100 BIO 1.603,602 1.604,029
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.350,187 535,458
HEATING GASOIL 1.332,757 1.331,547
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.111,870 1.113,447
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 709,917 710,426
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 770,217 770,726
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.011,032 1.022,616
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 710,011 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 729,433 728,203
Fuel Oil No 380 1%S 692,384 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.109,880 -
KERO SPECIAL 1.115,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 479,530 480,390
ΒΕΑ 30/45 - 499,170
ΒΕΑ 35/40 498,310 -
ΒΕΘ 50/70 483,480 -