ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2015:

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1049,260 UNLEADED LRP 1046,688
UNLEADED 95 1046,118 UNLEADED 95 1042,670
UNLEADED 100 1114,054 UNLEADED 100 1111,440
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 785,534 DIΕSEL AUTO BIO 782,687
HEATING GASOIL 714,008 HEATING GASOIL 710,957
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 464,700 LPG 462,640
LPG Auto 464,080 LPG Auto 466,030
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,560
ΒΕΑ 35/40 229,030 ΒΕΑ 30/45 225,620
ΒΕΘ 50/70 215,560 - -

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 29/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1053,582 UNLEADED LRP 1050,990
UNLEADED 95 1050,430 UNLEADED 95 1046,962
UNLEADED 100 1118,508 UNLEADED 100 1115,884
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 788,585 DIΕSEL AUTO BIO 785,716
HEATING GASOIL 715,900 HEATING GASOIL 712,828
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,440 LPG 461,360
LPG Auto 463,360 LPG Auto 465,300
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,500
ΒΕΑ 35/40 231,000 ΒΕΑ 30/45 227,580
ΒΕΘ 50/70 217,520 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1056,481 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1053,328 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1121,457 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,029 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 716,133 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 461,140 LPG
LPG Auto 461,280 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 231,700 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 218,210 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1057,071 UNLEADED LRP 1056,989
UNLEADED 95 1053,918 UNLEADED 95 1052,972
UNLEADED 100 1121,914 UNLEADED 100 1121,844
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 789,347 DIΕSEL AUTO BIO 788,178
HEATING GASOIL 714,303 HEATING GASOIL 713,103
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 457,280 LPG 455,200
LPG Auto 457,460 LPG Auto 459,390
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,350
ΒΕΑ 35/40 231,020 ΒΕΑ 30/45 229,400
ΒΕΘ 50/70 217,560 - -

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 24/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1055,006 UNLEADED LRP 1054,935
UNLEADED 95 1051,874 UNLEADED 95 1050,928
UNLEADED 100 1119,596 UNLEADED 100 1119,515
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 787,782 DIΕSEL AUTO BIO 786,612
HEATING GASOIL 711,710 HEATING GASOIL 710,500
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 453,930 LPG 451,850
LPG Auto 454,140 LPG Auto 456,050
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,830
ΒΕΑ 35/40 230,420 ΒΕΑ 30/45 228,810
ΒΕΘ 50/70 217,020 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1051,366 UNLEADED LRP 1051,264
UNLEADED 95 1048,243 UNLEADED 95 1047,277
UNLEADED 100 1115,691 UNLEADED 100 1115,589
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 784,862 DIΕSEL AUTO BIO 783,692
HEATING GASOIL 708,720 HEATING GASOIL 707,510
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450,850 LPG 448,760
LPG Auto 451,100 LPG Auto 452,990
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,460
ΒΕΑ 35/40 230,000 ΒΕΑ 30/45 228,380
ΒΕΘ 50/70 216,640 - -

ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 22/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1051,803 UNLEADED LRP 1051,721
UNLEADED 95 1048,680 UNLEADED 95 1047,735
UNLEADED 100 1116,036 UNLEADED 100 1115,945
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 786,836 DIΕSEL AUTO BIO 785,666
HEATING GASOIL 711,008 HEATING GASOIL 709,808
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 449,560 LPG 447,480
LPG Auto 450,290 LPG Auto 452,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,910
ΒΕΑ 35/40 233,410 ΒΕΑ 30/45 231,800
ΒΕΘ 50/70 220,070 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1048,122 UNLEADED LRP 1048,100
UNLEADED 95 1045,009 UNLEADED 95 1044,114
UNLEADED 100 1112,223 UNLEADED 100 1112,193
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 784,303 DIΕSEL AUTO BIO 783,195
HEATING GASOIL 708,720 HEATING GASOIL 707,570
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 447,550 LPG 445,540
LPG Auto 448,420 LPG Auto 450,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,480
ΒΕΑ 35/40 232,930 ΒΕΑ 30/45 231,350
ΒΕΘ 50/70 219,610 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

18/09/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1048.529 UNLEADED LRP 1048.457
UNLEADED 95 1045.406 UNLEADED 95 1044.471
UNLEADED 100 1112.782 UNLEADED 100 1112.711
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 784.913 DIΕSEL AUTO BIO 783.754
HEATING GASOIL 709.747 HEATING GASOIL 708.557
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 447.230 LPG 445.170
LPG Auto 448.040 LPG Auto 449.960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 216.900 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215.290
ΒΕΑ 35/40 233.810 ΒΕΑ 30/45 232.200
ΒΕΘ 50/70 220.460 - -