ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,121,660 UNLEADED LRP 1,152,089
UNLEADED 95 1,118,285 UNLEADED 95 1,117,268
UNLEADED 100 1,191,732 UNLEADED 100 1,191,650
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 840,269 DIΕSEL AUTO BIO 839,099
HEATING GASOIL 717,242 HEATING GASOIL 715,899
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,250 LPG 522,640
LPG Auto 529,600 LPG Auto 530,520
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 311,240 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,980
ΒΕΑ 35/40 329,530 ΒΕΑ 30/45 328,270
ΒΕΘ 50/70 315,090 -

ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2016

ΠΕΜΠΤΗ 29/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,118,843 UNLEADED LRP 1,149,272
UNLEADED 95 1,115,467 UNLEADED 95 1,114,450
UNLEADED 100 1,188,885 UNLEADED 100 1,188,803
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 836,312 DIΕSEL AUTO BIO 835,153
HEATING GASOIL 713,724 HEATING GASOIL 712,391
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 522,450 LPG 518,850
LPG Auto 525,290 LPG Auto 526,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 309,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,240
ΒΕΑ 35/40 327,790 ΒΕΑ 30/45 326,540
ΒΕΘ 50/70 313,340 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,115,579 UNLEADED LRP 1,145,998
UNLEADED 95 1,112,203 UNLEADED 95 1,111,176
UNLEADED 100 1,185,548 UNLEADED 100 1,185,447
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 833,831 DIΕSEL AUTO BIO 832,661
HEATING GASOIL 711,425 HEATING GASOIL 710,073
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 518,970 LPG 515,350
LPG Auto 521,530 LPG Auto 522,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,830 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,570
ΒΕΑ 35/40 326,130 ΒΕΑ 30/45 324,860
ΒΕΘ 50/70 311,690 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΤΡΙΤΗ 24-27/12/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΤΡΙΤΗ 24-27/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,116,433 UNLEADED LRP 1,146,862
UNLEADED 95 1,113,047 UNLEADED 95 1,112,040
UNLEADED 100 1,186,535 UNLEADED 100 1,186,464
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 834,655 DIΕSEL AUTO BIO 833,495
HEATING GASOIL 712,248 HEATING GASOIL 710,927
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 519,970 LPG 516,370
LPG Auto 522,530 LPG Auto 523,470
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,180
ΒΕΑ 35/40 326,750 ΒΕΑ 30/45 325,500
ΒΕΘ 50/70 312,280 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.114,002 UNLEADED LRP 1.144,421
UNLEADED 95 1.110,616 UNLEADED 95 1.109,589
UNLEADED 100 1.184,114 UNLEADED 100 1.184,013
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 835,479 DIΕSEL AUTO BIO 834,288
HEATING GASOIL 713,124 HEATING GASOIL 711,771
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 519,590 LPG 515,960
LPG Auto 522,060 LPG Auto 522,970
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,460
ΒΕΑ 35/40 327,070 ΒΕΑ 30/45 325,790
ΒΕΘ 50/70 312,590 -

ΠΕΜΠΤΗ 22/12/2016

ΠΕΜΠΤΗ 22/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.112,070 UNLEADED LRP 1.142,489
UNLEADED 95 1.108,683 UNLEADED 95 1.107,656
UNLEADED 100 1.182,162 UNLEADED 100 1.182,070
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 835,825 DIΕSEL AUTO BIO 834,655
HEATING GASOIL 713,744 HEATING GASOIL 712,391
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 518,290 LPG 514,660
LPG Auto 520,680 LPG Auto 521,600
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 308,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 307,010
ΒΕΑ 35/40 326,620 ΒΕΑ 30/45 325,340
ΒΕΘ 50/70 312,140 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.107,036 UNLEADED LRP 1.137,465
UNLEADED 95 1.103,650 UNLEADED 95 1.102,633
UNLEADED 100 1.177,077 UNLEADED 100 1.176,985
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 833,384 DIΕSEL AUTO BIO 832,204
HEATING GASOIL 711,384 HEATING GASOIL 710,031
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 514,140 LPG 510,520
LPG Auto 516,610 LPG Auto 517,530
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 305,530 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 304,260
ΒΕΑ 35/40 323,870 ΒΕΑ 30/45 322,600
ΒΕΘ 50/70 309,390 -

ΤΡΙΤΗ 20/12/2016

ΤΡΙΤΗ 20/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.101,900 UNLEADED LRP 1.132,339
UNLEADED 95 1.098,544 UNLEADED 95 1.097,538
UNLEADED 100 1.171,443 UNLEADED 100 1.171,372
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 829,600 DIΕSEL AUTO BIO 828,440
HEATING GASOIL 707,784 HEATING GASOIL 706,462
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 510,900 LPG 507,320
LPG Auto 513,210 LPG Auto 514,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 301,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,030
ΒΕΑ 35/40 319,490 ΒΕΑ 30/45 318,250
ΒΕΘ 50/70 305,110 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/12/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/12/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,823 UNLEADED LRP 1.131,261
UNLEADED 95 1.097,476 UNLEADED 95 1.096,469
UNLEADED 100 1.170,060 UNLEADED 100 1.169,989
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 828,258 DIΕSEL AUTO BIO 827,119
HEATING GASOIL 706,503 HEATING GASOIL 705,181
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 510,340 LPG 506,770
LPG Auto 512,540 LPG Auto 513,460
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,370
ΒΕΑ 35/40 316,740 ΒΕΑ 30/45 315,510
ΒΕΘ 50/70 302,430 -