ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2017:

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,107,632 UNLEADED LRP 1.148,353
UNLEADED 95 1,104,489 UNLEADED 95 1.103,655
UNLEADED 100 1,172,791 UNLEADED 100 1.172,831
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 876,551 DIΕSEL AUTO BIO 875,524
HEATING GASOIL 797,744 HEATING GASOIL 796,625
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 430,130 LPG 425,250
LPG Auto 439,200 LPG Auto 438,530
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,110
ΒΕΑ 35/40 298,290 ΒΕΑ 30/45 297,170
ΒΕΘ 50/70 284,820 -

ΤΡΙΤΗ 30/05/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΡΙΤΗ 30/05/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,111,212 UNLEADED LRP 1.151,933
UNLEADED 95 1,108,069 UNLEADED 95 1.107,235
UNLEADED 100 1,176,381 UNLEADED 100 1.176,422
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 880,771 DIΕSEL AUTO BIO 879,744
HEATING GASOIL 802,137 HEATING GASOIL 801,018
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 433,260 LPG 428,390
LPG Auto 442,190 LPG Auto 441,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,180
ΒΕΑ 35/40 301,360 ΒΕΑ 30/45 300,240
ΒΕΘ 50/70 287,890 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27-29/05/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27-29/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,110,957 UNLEADED LRP 1.151,658
UNLEADED 95 1,107,815 UNLEADED 95 1.106,971
UNLEADED 100 1,176,086 UNLEADED 100 1.176,107
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 880,527 DIΕSEL AUTO BIO 879,480
HEATING GASOIL 801,894 HEATING GASOIL 800,754
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 432,990 LPG 428,100
LPG Auto 441,910 LPG Auto 441,230
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,990
ΒΕΑ 35/40 301,170 ΒΕΑ 30/45 300,040
ΒΕΘ 50/70 287,710 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,113,348 UNLEADED LRP 1.154,048
UNLEADED 95 1,110,206 UNLEADED 95 1.109,350
UNLEADED 100 1,178,456 UNLEADED 100 1.178,466
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,548 DIΕSEL AUTO BIO 882,501
HEATING GASOIL 805,341 HEATING GASOIL 804,202
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,880 LPG 430,980
LPG Auto 444,660 LPG Auto 443,960
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,340
ΒΕΑ 35/40 303,500 ΒΕΑ 30/45 302,370
ΒΕΘ 50/70 290,060 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,113,348 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,110,206 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,178,456 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,548 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 805,341 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 435,880 LPG
LPG Auto 444,660 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 303,500 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 290,060 -

ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 25/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.114,039 UNLEADED LRP 1.154,760
UNLEADED 95 1.110,897 UNLEADED 95 1.110,063
UNLEADED 100 1.179,199 UNLEADED 100 1.179,239
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,691 DIΕSEL AUTO BIO 882,674
HEATING GASOIL 805,972 HEATING GASOIL 804,842
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,820 LPG 431,950
LPG Auto 445,580 LPG Auto 444,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,850
ΒΕΑ 35/40 304,000 ΒΕΑ 30/45 302,880
ΒΕΘ 50/70 290,550 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,111,914 UNLEADED LRP 1,152,644
UNLEADED 95 1,108,760 UNLEADED 95 1,107,947
UNLEADED 100 1,177,124 UNLEADED 100 1,177,175
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 881,270 DIΕSEL AUTO BIO 880,253
HEATING GASOIL 803,765 HEATING GASOIL 802,645
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 437,260 LPG 432,400
LPG Auto 446,180 LPG Auto 445,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,460
ΒΕΑ 35/40 302,640 ΒΕΑ 30/45 301,530
ΒΕΘ 50/70 289,170 -

ΤΡΙΤΗ 23/05/2017

ΤΡΙΤΗ 23/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,108,832 UNLEADED LRP 1.149,563
UNLEADED 95 1,105,679 UNLEADED 95 1.104,855
UNLEADED 100 1,174,144 UNLEADED 100 1.174,195
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 879,256 DIΕSEL AUTO BIO 878,239
HEATING GASOIL 802,097 HEATING GASOIL 800,978
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 438,200 LPG 433,310
LPG Auto 447,110 LPG Auto 446,440
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,800
ΒΕΑ 35/40 302,020 ΒΕΑ 30/45 300,900
ΒΕΘ 50/70 288,520 -

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΔΕΥΤΕΡΑ 20-22/05/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ- ΔΕΥΤΕΡΑ 20-22/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,513 UNLEADED LRP 1.147,224
UNLEADED 95 1.103,351 UNLEADED 95 1.102,497
UNLEADED 100 1.172,039 UNLEADED 100 1.172,069
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 876,907 DIΕSEL AUTO BIO 875,859
HEATING GASOIL 799,991 HEATING GASOIL 798,863
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 439,380 LPG 434,460
LPG Auto 448,230 LPG Auto 447,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,070 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,940
ΒΕΑ 35/40 301,240 ΒΕΑ 30/45 300,110
ΒΕΘ 50/70 287,680 -