ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2022:

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.495,953 1.495,363
UNLEADED 100 BIO 1.579,520 1.579,957
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.333,956 1.332,745
HEATING GASOIL 1.315,895 1.314,593
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.207,418 1.209,065
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 830,147 830,666
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 890,447 890,966
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 933,802 946,006
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 879,606 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 710,853 709,540
Fuel Oil No 380 1%S 674,006 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.045,060 -
KERO SPECIAL 1.051,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 361,810 362,700
ΒΕΑ 30/45 - 382,510
ΒΕΑ 35/40 381,620 -
ΒΕΘ 50/70 365,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.480,169 1.479,610
UNLEADED 100 BIO 1.563,441 1.563,899
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.326,633 1.325,463
HEATING GASOIL 1.304,505 1.303,254
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.203,837 1.205,526
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 825,703 826,262
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,003 886,562
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 936,294 948,518
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 708,880 707,588
Fuel Oil No 380 1%S 673,152 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.043,630 -
KERO SPECIAL 1.049,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 356,030 356,930
ΒΕΑ 30/45 - 376,720
ΒΕΑ 35/40 375,810 -
ΒΕΘ 50/70 360,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.465,850 1.465,332
UNLEADED 100 BIO 1.548,329 1.548,827
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.318,467 1.317,358
HEATING GASOIL 1.296,664 1.295,474
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.201,672 1.203,390
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 823,049 823,648
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 883,349 883,948
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 937,524 949,708
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,812 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 707,669 706,439
Fuel Oil No 380 1%S 672,725 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.044,220 -
KERO SPECIAL 1.050,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,100 352,020
ΒΕΑ 30/45 - 371,640
ΒΕΑ 35/40 370,720 -
ΒΕΘ 50/70 355,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.457,409 1.456,941
UNLEADED 100 BIO 1.539,298 1.539,847
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.313,890 1.312,842
HEATING GASOIL 1.295,545 1.294,406
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.204,000 1.205,750
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 824,483 825,123
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,783 885,423
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 946,107 958,251
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,456 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 707,283 706,103
Fuel Oil No 380 1%S 672,420 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.044,940 -
KERO SPECIAL 1.051,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,330 351,270
ΒΕΑ 30/45 - 370,760
ΒΕΑ 35/40 369,820 -
ΒΕΘ 50/70 354,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.451,571 1.451,073
UNLEADED 100 BIO 1.532,758 1.533,267
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.316,290 1.315,212
HEATING GASOIL 1.299,674 1.298,504
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.206,147 1.207,845
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 825,641 826,231
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 885,941 886,531
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 955,169 967,170
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,632 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 704,659 703,448
Fuel Oil No 380 1%S 669,044 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.053,300 -
KERO SPECIAL 1.059,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,450 352,360
ΒΕΑ 30/45 - 371,680
ΒΕΑ 35/40 370,770 -
ΒΕΘ 50/70 355,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022

 

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.450,585 1.450,035
UNLEADED 100 BIO 1.531,335 1.531,782
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.308,531 1.307,401
HEATING GASOIL 1.294,080 1.292,871
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.208,231 1.209,879
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 826,567 827,106
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 886,867 887,406
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 965,451 977,320
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 867,218 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 703,825 702,574
Fuel Oil No 380 1%S 668,769 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.046,170 -
KERO SPECIAL 1.052,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,090 353,980
ΒΕΑ 30/45 - 373,180
ΒΕΑ 35/40 372,300 -
ΒΕΘ 50/70 357,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022

 

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.448,418 1.447,839
UNLEADED 100 BIO 1.529,016 1.529,433
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.293,205 1.292,035
HEATING GASOIL 1.277,605 1.276,344
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.208,170 1.209,767
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 825,214 825,723
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 885,514 886,023
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 974,329 986,147
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 863,313 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 701,273 700,001
Fuel Oil No 380 1%S 667,884 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.025,780 -
KERO SPECIAL 1.031,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,200 355,060
ΒΕΑ 30/45 - 374,230
ΒΕΑ 35/40 373,370 -
ΒΕΘ 50/70 358,230 -

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

 

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.455,700 1.455,162
UNLEADED 100 BIO 1.536,247 1.536,694
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.296,083 1.294,964
HEATING GASOIL 1.281,745 1.280,534
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.214,577 1.216,204
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 831,286 831,825
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 891,586 892,125
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 983,076 994,903
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 868,714 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 706,927 705,686
Fuel Oil No 380 1%S 673,599 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.032,770 -
KERO SPECIAL 1.038,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,570 359,450
ΒΕΑ 30/45 - 378,580
ΒΕΑ 35/40 377,700 -
ΒΕΘ 50/70 362,600 -

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.461,405 1.460,867
UNLEADED 100 BIO 1.542,014 1.542,471
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.312,385 1.311,256
HEATING GASOIL 1.298,341 1.297,142
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.216,957 1.218,584
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 833,300 833,839
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 893,600 894,139
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 988,048 999,876
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,995 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 713,924 712,683
Fuel Oil No 380 1%S 679,366 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 1.057,140 -
KERO SPECIAL 1.063,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 365,460 366,340
ΒΕΑ 30/45 - 385,470
ΒΕΑ 35/40 384,590 -
ΒΕΘ 50/70 369,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)