ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2019:

Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.130,464
UNLEADED 95 BIO 1.086,306 1.085,838
UNLEADED 100 BIO 1.153,194 1.153,590
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,670 946,684
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,017 740,928
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 906,121 906,518
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 523,451 519,677
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 583,751 579,977
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,327 694,095
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,108 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 439,304 438,195
Fuel Oil No 380 1%S 426,031 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,470 -
KERO SPECIAL 551,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,500 342,410
ΒΕΑ 30/45 - 359,150
ΒΕΑ 35/40 360,250 -
ΒΕΘ 50/70 347,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.129,529
UNLEADED 95 BIO 1.085,359 1.084,902
UNLEADED 100 BIO 1.152,360 1.152,767
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,481 945,484
HEATING GASOIL (ΧΠ) 740,470 739,372
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 901,331 901,738
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 518,823 515,050
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,123 575,350
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,429 688,247
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 557,796 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,557 435,439
Fuel Oil No 380 1%S 423,194 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 545,090 -
KERO SPECIAL 550,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,630 339,540
ΒΕΑ 30/45 - 356,310
ΒΕΑ 35/40 357,410 -
ΒΕΘ 50/70 344,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.129,966
UNLEADED 95 BIO 1.085,798 1.085,329
UNLEADED 100 BIO 1.152,878 1.153,275
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,673 945,677
HEATING GASOIL (ΧΠ) 740,551 739,464
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 895,728 896,135
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 514,216 510,443
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,516 570,743
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,838 675,688
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,183 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,510 434,401
Fuel Oil No 380 1%S 422,035 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,880 -
KERO SPECIAL 550,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,390 338,300
ΒΕΑ 30/45 - 355,100
ΒΕΑ 35/40 356,190 -
ΒΕΘ 50/70 342,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.132,945
UNLEADED 95 BIO 1.088,787 1.088,299
UNLEADED 100 BIO 1.155,991 1.156,377
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,266 948,249
HEATING GASOIL (ΧΠ) 743,024 741,914
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 893,907 894,294
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 513,504 509,700
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,804 570,000
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,228 666,086
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,699 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,873 435,744
Fuel Oil No 380 1%S 423,245 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 547,640 -
KERO SPECIAL 552,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,590 339,480
ΒΕΑ 30/45 - 356,300
ΒΕΑ 35/40 357,410 -
ΒΕΘ 50/70 344,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019

Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.134,369
UNLEADED 95 BIO 1.090,200 1.089,723
UNLEADED 100 BIO 1.157,404 1.157,791
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,203 949,186
HEATING GASOIL (ΧΠ) 743,674 742,565
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,216 890,601
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 511,145 507,341
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,445 567,641
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,220 653,079
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,993 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,517 435,388
Fuel Oil No 380 1%S 422,777 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,830 -
KERO SPECIAL 554,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,360 339,250
ΒΕΑ 30/45 - 356,070
ΒΕΑ 35/40 357,180 -
ΒΕΘ 50/70 343,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.136,972
UNLEADED 95 BIO 1.092,835 1.092,337
UNLEADED 100 BIO 1.159,997 1.160,363
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 951,107 950,080
HEATING GASOIL (ΧΠ) 744,742 743,612
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 889,340 889,707
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 511,267 507,453
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,567 567,753
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,358 645,167
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,118 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,466 435,337
Fuel Oil No 380 1%S 422,604 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 549,930 -
KERO SPECIAL 555,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,570 339,460
ΒΕΑ 30/45 - 356,250
ΒΕΑ 35/40 357,370 -
ΒΕΘ 50/70 344,110 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 23 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.137,054
UNLEADED 95 BIO 1.092,906 1.092,428
UNLEADED 100 BIO 1.160,028 1.160,394
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,019 949,002
HEATING GASOIL (ΧΠ) 743,409 742,301
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,633 891,019
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,701 508,907
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,001 569,207
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 621,684 645,482
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,827 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,629 432,510
Fuel Oil No 380 1%S 419,635 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,440 -
KERO SPECIAL 553,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 338,180 337,070
ΒΕΑ 30/45 - 353,850
ΒΕΑ 35/40 354,960 -
ΒΕΘ 50/70 341,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.136,576
UNLEADED 95 BIO 1.092,418 1.091,940
UNLEADED 100 BIO 1.159,479 1.159,876
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,406 949,399
HEATING GASOIL (ΧΠ) 743,755 742,657
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 890,826 891,223
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 512,874 509,090
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,174 569,390
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,000 645,798
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,970 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,736 430,628
Fuel Oil No 380 1%S 417,519 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,610 -
KERO SPECIAL 553,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 336,340 335,240
ΒΕΑ 30/45 - 352,010
ΒΕΑ 35/40 353,110 -
ΒΕΘ 50/70 339,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.133,545
UNLEADED 95 BIO 1.089,427 1.088,929
UNLEADED 100 BIO 1.156,367 1.156,722
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,246 945,219
HEATING GASOIL (ΧΠ) 739,951 738,823
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 888,283 888,639
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 510,220 506,416
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,520 566,716
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,180 643,906
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,112 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,886 425,737
Fuel Oil No 380 1%S 412,627 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,140 -
KERO SPECIAL 549,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 331,470 330,340
ΒΕΑ 30/45 - 347,090
ΒΕΑ 35/40 348,210 -
ΒΕΘ 50/70 334,990 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)