ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/07/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.087,139 UNLEADED LRP 1.127,850
UNLEADED 95 1.084,129 UNLEADED 95 1.083,315
UNLEADED 100 1.149,482 UNLEADED 100 1.149,502
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 864,368 DIΕSEL AUTO BIO 863,381
HEATING GASOIL 780,007 HEATING GASOIL 778,919
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,520 LPG 434,160
LPG Auto 444,600 LPG Auto 446,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,170
ΒΕΑ 35/40 287,580 ΒΕΑ 30/45 286,510
ΒΕΘ 50/70 274,690 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/07/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.082,685 UNLEADED LRP 1.123,395
UNLEADED 95 1.079,664 UNLEADED 95 1.078,861
UNLEADED 100 1.145,058 UNLEADED 100 1.145,098
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 858,916 DIΕSEL AUTO BIO 857,940
HEATING GASOIL 774,668 HEATING GASOIL 773,579
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 429,300 LPG 426,950
LPG Auto 437,390 LPG Auto 438,990
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,770
ΒΕΑ 35/40 284,200 ΒΕΑ 30/45 283,130
ΒΕΘ 50/70 271,280 -

ΠΕΜΠΤΗ 27/07/2017

ΠΕΜΠΤΗ 27/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.079,706 UNLEADED LRP 1.120,396
UNLEADED 95 1.076,685 UNLEADED 95 1.075,851
UNLEADED 100 1.142,108 UNLEADED 100 1.142,118
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 855,021 DIΕSEL AUTO BIO 854,025
HEATING GASOIL 770,773 HEATING GASOIL 769,664
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 424,220 LPG 421,830
LPG Auto 432,240 LPG Auto 433,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,540
ΒΕΑ 35/40 281,020 ΒΕΑ 30/45 279,920
ΒΕΘ 50/70 268,080 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/07/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.080,407 UNLEADED LRP 1.121,117
UNLEADED 95 1.077,376 UNLEADED 95 1.076,563
UNLEADED 100 1.143,014 UNLEADED 100 1.143,044
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,808 DIΕSEL AUTO BIO 853,821
HEATING GASOIL 770,600 HEATING GASOIL 769,511
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,080 LPG 420,710
LPG Auto 431,020 LPG Auto 432,610
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,360 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,270
ΒΕΑ 35/40 280,800 ΒΕΑ 30/45 279,710
ΒΕΘ 50/70 267,820 -

ΤΡΙΤΗ 25/07/2017

ΤΡΙΤΗ 25/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.081,119 UNLEADED LRP 1.121,830
UNLEADED 95 1.078,078 UNLEADED 95 1.077,265
UNLEADED 100 1.143,939 UNLEADED 100 1.143,970
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,869 DIΕSEL AUTO BIO 853,882
HEATING GASOIL 770,854 HEATING GASOIL 769,766
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,290 LPG 420,910
LPG Auto 431,160 LPG Auto 432,770
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,270 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,180
ΒΕΑ 35/40 281,770 ΒΕΑ 30/45 280,680
ΒΕΘ 50/70 268,750 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/07/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,081,363 UNLEADED LRP 1.122,063
UNLEADED 95 1,078,312 UNLEADED 95 1.077,478
UNLEADED 100 1,144,295 UNLEADED 100 1.144,315
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 854,675 DIΕSEL AUTO BIO 853,668
HEATING GASOIL 770,712 HEATING GASOIL 769,614
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 419,210 LPG 416,820
LPG Auto 427,590 LPG Auto 429,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,860
ΒΕΑ 35/40 282,490 ΒΕΑ 30/45 281,390
ΒΕΘ 50/70 269,440 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.081,902 UNLEADED LRP 1.122,603
UNLEADED 95 1.078,840 UNLEADED 95 1.078,017
UNLEADED 100 1.145,068 UNLEADED 100 1.145,098
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 855,235 DIΕSEL AUTO BIO 854,218
HEATING GASOIL 771,221 HEATING GASOIL 770,112
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 413,520 LPG 411,110
LPG Auto 422,620 LPG Auto 424,220
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,340
ΒΕΑ 35/40 284,030 ΒΕΑ 30/45 282,930
ΒΕΘ 50/70 270,930 -

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017

ΠΕΜΠΤΗ 20/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.078,963 UNLEADED LRP 1.119,673
UNLEADED 95 1.075,902 UNLEADED 95 1.075,078
UNLEADED 100 1.142,190 UNLEADED 100 1.142,220
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 852,845 DIΕSEL AUTO BIO 851,848
HEATING GASOIL 768,566 HEATING GASOIL 767,467
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 405,030 LPG 402,630
LPG Auto 414,930 LPG Auto 416,550
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,890
ΒΕΑ 35/40 283,600 ΒΕΑ 30/45 282,510
ΒΕΘ 50/70 270,480 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/07/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/07/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.076,410 UNLEADED LRP 1.117,121
UNLEADED 95 1.073,339 UNLEADED 95 1.072,515
UNLEADED 100 1.139,749 UNLEADED 100 1.139,779
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 851,513 DIΕSEL AUTO BIO 850,516
HEATING GASOIL 767,183 HEATING GASOIL 766,075
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 396,980 LPG 394,570
LPG Auto 407,850 LPG Auto 409,460
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,750
ΒΕΑ 35/40 282,510 ΒΕΑ 30/45 281,410
ΒΕΘ 50/70 269,360 -