ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2019:

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,372
UNLEADED 95 BIO 1.153,123 1.152,634
UNLEADED 100 BIO 1.222,614 1.223,021
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,741 952,704
HEATING GASOIL 880,070 878,952
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 773,006 775,315
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 384,986 381,101
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 445,286 441,401
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,669 599,097
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 412,935 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,208 430,069
Fuel Oil No 380 1%S 416,217 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 567,530 -
KERO SPECIAL 572,960 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,720 285,600
ΒΕΑ 30/45 - 302,820
ΒΕΑ 35/40 303,940 -
ΒΕΘ 50/70 290,350 -

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,287
UNLEADED 95 BIO 1.151,037 1.150,550
UNLEADED 100 BIO 1.220,509 1.220,916
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,460 951,423
HEATING GASOIL 878,433 877,303
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 770,230 772,538
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,463 378,578
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,763 438,878
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,143 594,571
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 410,911 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,669 432,520
Fuel Oil No 380 1%S 419,116 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 566,880 -
KERO SPECIAL 572,320 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,720 285,590
ΒΕΑ 30/45 - 302,810
ΒΕΑ 35/40 303,940 -
ΒΕΘ 50/70 290,350 -

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,684
UNLEADED 95 BIO 1.148,435 1.147,946
UNLEADED 100 BIO 1.217,885 1.218,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,704 951,667
HEATING GASOIL 878,382 877,253
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 767,494 769,793
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,789 375,904
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,089 436,204
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,919 591,347
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 408,378 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,801 435,663
Fuel Oil No 380 1%S 422,563 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 567,910 -
KERO SPECIAL 573,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,210 285,090
ΒΕΑ 30/45 - 302,300
ΒΕΑ 35/40 303,430 -
ΒΕΘ 50/70 289,840 -

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,742
UNLEADED 95 BIO 1.146,492 1.146,004
UNLEADED 100 BIO 1.215,912 1.216,308
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,362 953,324
HEATING GASOIL 880,446 879,317
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 767,097 769,396
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,605 375,721
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 439,905 436,021
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 565,078 589,507
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 408,613 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 437,442 436,293
Fuel Oil No 380 1%S 423,032 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 569,830 -
KERO SPECIAL 575,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,780 282,650
ΒΕΑ 30/45 - 299,870
ΒΕΑ 35/40 300,990 -
ΒΕΘ 50/70 287,400 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Αυγούστου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Αυγούστου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.191,149
UNLEADED 95 BIO 1.146,898 1.146,411
UNLEADED 100 BIO 1.216,380 1.216,777
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,779 953,751
HEATING GASOIL 880,863 879,744
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 767,403 769,711
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,891 376,006
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,191 436,306
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 565,475 589,934
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 408,867 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 437,798 436,660
Fuel Oil No 380 1%S 423,377 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,340 -
KERO SPECIAL 575,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,030 282,910
ΒΕΑ 30/45 - 300,140
ΒΕΑ 35/40 301,260 -
ΒΕΘ 50/70 287,660 -

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2019

Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.189,175
UNLEADED 95 BIO 1.144,905 1.144,427
UNLEADED 100 BIO 1.214,305 1.214,722
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,135 954,118
HEATING GASOIL 881,820 880,711
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 768,877 771,185
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 381,863 377,988
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 442,163 438,288
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,461 587,900
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 411,836 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 438,948 437,808
Fuel Oil No 380 1%S 424,516 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,510 -
KERO SPECIAL 575,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,320 282,200
ΒΕΑ 30/45 - 299,420
ΒΕΑ 35/40 300,540 -
ΒΕΘ 50/70 286,950 -

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,551
UNLEADED 95 BIO 1.142,291 1.141,803
UNLEADED 100 BIO 1.211,661 1.212,078
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,864 952,826
HEATING GASOIL 881,270 880,141
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 769,193 771,491
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,932 379,057
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 443,232 439,357
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,478 582,906
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 414,420 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,751 435,611
Fuel Oil No 380 1%S 422,177 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,690 -
KERO SPECIAL 574,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,360 281,230
ΒΕΑ 30/45 - 298,450
ΒΕΑ 35/40 299,580 -
ΒΕΘ 50/70 285,990 -

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.183,927
UNLEADED 95 BIO 1.139,699 1.139,190
UNLEADED 100 BIO 1.208,976 1.209,363
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,914 949,867
HEATING GASOIL 878,839 877,690
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 770,006 772,284
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 384,680 380,795
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 444,980 441,095
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,742 577,130
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 418,040 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,126 429,957
Fuel Oil No 380 1%S 416,268 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,840 -
KERO SPECIAL 570,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,060 276,920
ΒΕΑ 30/45 - 294,120
ΒΕΑ 35/40 295,260 -
ΒΕΘ 50/70 281,680 -

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.183,571
UNLEADED 95 BIO 1.139,342 1.138,843
UNLEADED 100 BIO 1.208,458 1.208,844
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,073 948,016
HEATING GASOIL 877,426 876,276
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 774,369 776,647
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 390,020 386,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 450,320 446,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,281 574,608
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 425,332 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,917 425,767
Fuel Oil No 380 1%S 411,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 562,010 -
KERO SPECIAL 567,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,100 273,970
ΒΕΑ 30/45 - 291,120
ΒΕΑ 35/40 292,260 -
ΒΕΘ 50/70 278,720 -