ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2018:

Τετάρτη, 31 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 31 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.195,531 1.236,242
UNLEADED 95 1.192,430 1.191,606
UNLEADED 100 1.260,853 1.260,873
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.054,537 1.053,530
HEATING GASOIL (ΧΠ) 846,859 845,405
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 991,519 991,894
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,892 610,099
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,192 670,399
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,394 744,192
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,639 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 520,002 -
Fuel Oil No 380 1%S 502,652 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 676,410 -
KERO SPECIAL 681,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 432,140 431,030
ΒΕΑ 30/45 - 447,820
ΒΕΑ 35/40 448,920 -
ΒΕΘ 50/70 435,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.196,681 1.237,401
UNLEADED 95 1.193,589 1.192,765
UNLEADED 100 1.261,993 1.262,033
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.054,201 1.053,194
HEATING GASOIL (ΧΠ) 846,859 845,405
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 991,997 992,383
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 614,818 611,034
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 675,118 671,334
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,719 741,517
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,469 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 519,595 -
Fuel Oil No 380 1%S 502,205 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 677,000 -
KERO SPECIAL 682,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 431,330 430,230
ΒΕΑ 30/45 - 447,000
ΒΕΑ 35/40 448,100 -
ΒΕΘ 50/70 434,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Οκτωβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 27 έως 29 Οκτωβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.196,467 1.237,157
UNLEADED 95 1.193,375 1.192,531
UNLEADED 100 1.261,646 1.261,657
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.051,913 1.050,886
HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,804 843,320
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 990,237 990,593
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 613,567 609,763
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,867 670,063
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,431 736,148
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,225 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 515,893 -
Fuel Oil No 380 1%S 498,381 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 675,250 -
KERO SPECIAL 680,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 427,610 426,490
ΒΕΑ 30/45 - 443,230
ΒΕΑ 35/40 444,350 -
ΒΕΘ 50/70 431,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018

Παρασκευή, 26 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.197,698 UNLEADED LRP 1.238,408
UNLEADED 95 1.194,617 UNLEADED 95 1.193,803
UNLEADED 100 1.262,704 UNLEADED 100 1.262,745
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.050,793 DIΕSEL AUTO BIO 1.049,787
HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,838 HEATING GASOIL (ΧΠ) 842,394
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 548,660 LPG 544,960
LPG Auto 553,560 LPG Auto 553,940
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 426,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,190
ΒΕΑ 35/40 442,970 ΒΕΑ 30/45 441,880
ΒΕΘ 50/70 429,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018

Πέμπτη, 25 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,613 UNLEADED LRP 1.242,323
UNLEADED 95 1.198,542 UNLEADED 95 1.197,708
UNLEADED 100 1.266,610 UNLEADED 100 1.266,630
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.051,699 DIΕSEL AUTO BIO 1.050,682
HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,571 HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,127
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 556,100 LPG 552,390
LPG Auto 561,320 LPG Auto 561,690
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,440
ΒΕΑ 35/40 442,210 ΒΕΑ 30/45 441,100
ΒΕΘ 50/70 429,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,806 UNLEADED LRP 1.242,517
UNLEADED 95 1.198,745 UNLEADED 95 1.197,922
UNLEADED 100 1.266,661 UNLEADED 100 1.266,691
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.052,899 DIΕSEL AUTO BIO 1.051,903
HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,957 HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,513
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,910 LPG 557,220
LPG Auto 566,930 LPG Auto 567,300
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 424,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,100
ΒΕΑ 35/40 440,820 ΒΕΑ 30/45 439,720
ΒΕΘ 50/70 427,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 23 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.203,881 UNLEADED LRP 1.244,591
UNLEADED 95 1.200,820 UNLEADED 95 1.199,996
UNLEADED 100 1.268,695 UNLEADED 100 1.268,715
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.054,089 DIΕSEL AUTO BIO 1.053,082
HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,744 HEATING GASOIL (ΧΠ) 843,300
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 568,360 LPG 564,660
LPG Auto 575,460 LPG Auto 575,830
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 422,560
ΒΕΑ 35/40 440,270 ΒΕΑ 30/45 439,170
ΒΕΘ 50/70 427,160 -
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Οκτωβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Οκτωβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.205,091 UNLEADED LRP 1.245,822
UNLEADED 95 1.202,030 UNLEADED 95 1.201,237
UNLEADED 100 1.269,803 UNLEADED 100 1.269,853
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.053,194 DIΕSEL AUTO BIO 1.052,217
HEATING GASOIL (ΧΠ) 842,201 HEATING GASOIL (ΧΠ) 840,787
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 571,850 LPG 568,190
LPG Auto 579,390 LPG Auto 579,790
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 420,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 418,960
ΒΕΑ 35/40 436,610 ΒΕΑ 30/45 435,530
ΒΕΘ 50/70 423,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018

Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.203,921 UNLEADED LRP 1.244,663
UNLEADED 95 1.200,870 UNLEADED 95 1.200,087
UNLEADED 100 1.268,471 UNLEADED 100 1.268,532
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.052,096 DIΕSEL AUTO BIO 1.051,129
HEATING GASOIL (ΧΠ) 840,045 HEATING GASOIL (ΧΠ) 838,642
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 574,380 LPG 570,730
LPG Auto 581,910 LPG Auto 582,310
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 417,550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 416,480
ΒΕΑ 35/40 434,080 ΒΕΑ 30/45 433,020
ΒΕΘ 50/70 421,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)