ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2022:

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2022

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.437,547 1.437,059
UNLEADED 100 BIO 1.509,784 1.510,171
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.199,793 1.198,807
HEATING GASOIL (ΧΠ) 961,953 960,855
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.353,723 1.355,167
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 980,907 981,375
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.041,207 1.041,675
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.048,977 1.059,452
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.039,265 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 656,453 655,345
Fuel Oil No 380 1%S 639,063 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 795,000 -
KERO SPECIAL 800,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 505,650 512,090
ΒΕΑ 30/45 - 529,040
ΒΕΑ 35/40 522,600 -
ΒΕΘ 50/70 509,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.433,763 1.433,286
UNLEADED 100 BIO 1.505,777 1.506,174
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.195,298 1.194,322
HEATING GASOIL (ΧΠ) 955,891 954,814
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.348,303 1.349,767
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 976,636 977,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.036,936 1.037,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.035,461 1.045,926
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.037,301 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 653,392 652,304
Fuel Oil No 380 1%S 636,398 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 789,480 -
KERO SPECIAL 794,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 505,820 512,250
ΒΕΑ 30/45 - 529,160
ΒΕΑ 35/40 522,720 -
ΒΕΘ 50/70 509,380 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.417,817 1.417,318
UNLEADED 100 BIO 1.489,353 1.489,729
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.178,141 1.177,134
HEATING GASOIL (ΧΠ) 937,921 936,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.325,512 1.326,926
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 954,363 954,821
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.014,663 1.015,121
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.009,009 1.019,392
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.016,077 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 640,070 638,961
Fuel Oil No 380 1%S 623,838 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 768,030 -
KERO SPECIAL 773,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 495,590 501,980
ΒΕΑ 30/45 - 518,810
ΒΕΑ 35/40 512,420 -
ΒΕΘ 50/70 499,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.411,441 1.410,922
UNLEADED 100 BIO 1.482,875 1.483,220
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.174,460 1.173,443
HEATING GASOIL (ΧΠ) 933,070 931,961
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.317,864 1.319,247
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 947,061 947,488
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.007,361 1.007,788
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 998,920 1.009,264
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.009,477 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 635,543 634,405
Fuel Oil No 380 1%S 619,424 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 763,760 -
KERO SPECIAL 769,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 491,680 498,050
ΒΕΑ 30/45 - 514,870
ΒΕΑ 35/40 508,500 -
ΒΕΘ 50/70 495,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.410,128 1.409,641
UNLEADED 100 BIO 1.481,502 1.481,878
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.174,947 1.173,971
HEATING GASOIL (ΧΠ) 932,764 931,666
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.316,267 1.317,701
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 946,400 946,868
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.006,700 1.007,168
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 990,876 1.001,259
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.010,646 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 634,771 633,672
Fuel Oil No 380 1%S 618,621 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 765,150 -
KERO SPECIAL 770,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 490,890 497,280
ΒΕΑ 30/45 - 514,090
ΒΕΑ 35/40 507,700 -
ΒΕΘ 50/70 494,430 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 19 εως 21 Φεβρουαρίου 2022

Σάββατο εως Δευτέρα, 19 εως 21 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.407,607 1.407,067
UNLEADED 100 BIO 1.478,938 1.479,254
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.173,656 1.172,619
HEATING GASOIL (ΧΠ) 931,646 930,507
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.310,785 1.312,148
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 941,285 941,692
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.001,585 1.001,992
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 982,760 993,072
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.006,293 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 632,055 630,907
Fuel Oil No 380 1%S 615,763 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 765,590 -
KERO SPECIAL 770,900 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 488,740 495,090
ΒΕΑ 30/45 - 511,900
ΒΕΑ 35/40 505,550 -
ΒΕΘ 50/70 492,280 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.412,651 1.412,152
UNLEADED 100 BIO 1.484,095 1.484,451
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.178,029 1.177,033
HEATING GASOIL (ΧΠ) 937,291 936,192
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.314,152 1.315,566
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 945,474 945,923
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.005,774 1.006,223
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 980,401 990,774
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.012,121 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 636,602 635,483
Fuel Oil No 380 1%S 620,095 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 774,930 -
KERO SPECIAL 780,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 492,950 499,330
ΒΕΑ 30/45 - 516,150
ΒΕΑ 35/40 509,770 -
ΒΕΘ 50/70 496,490 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.415,956 1.415,478
UNLEADED 100 BIO 1.487,370 1.487,767
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.179,758 1.178,782
HEATING GASOIL (ΧΠ) 940,006 938,928
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.314,589 1.316,033
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 946,726 947,204
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.007,026 1.007,504
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 975,113 985,506
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.015,009 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 638,574 637,486
Fuel Oil No 380 1%S 621,957 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 779,920 -
KERO SPECIAL 785,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 494,420 500,810
ΒΕΑ 30/45 - 517,620
ΒΕΑ 35/40 511,220 -
ΒΕΘ 50/70 497,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.412,885 1.412,356
UNLEADED 100 BIO 1.484,176 1.484,522
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.175,731 1.174,714
HEATING GASOIL (ΧΠ) 936,782 935,664
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.310,074 1.311,467
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 942,403 942,830
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.002,703 1.003,130
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 969,305 979,628
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.011,053 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 636,419 635,289
Fuel Oil No 380 1%S 619,963 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 777,610 -
KERO SPECIAL 782,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 491,410 497,760
ΒΕΑ 30/45 - 514,540
ΒΕΑ 35/40 508,190 -
ΒΕΘ 50/70 494,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)