ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2018:

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,920 UNLEADED LRP 1.193,650
UNLEADED 95 1.150,082 UNLEADED 95 1.149,339
UNLEADED 100 1.212,780 UNLEADED 100 1.212,841
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,985 DIΕSEL AUTO BIO 944,101
HEATING GASOIL 738,833 HEATING GASOIL 737,836
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 502,310 LPG 498,840
LPG Auto 504,770 LPG Auto 505,060
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,910
ΒΕΑ 35/40 333,290 ΒΕΑ 30/45 332,290
ΒΕΘ 50/70 321,140 -

ΤΡΙΤΗ 30/01/2018

ΤΡΙΤΗ 30/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.155,319 UNLEADED LRP 1.196,030
UNLEADED 95 1.152,471 UNLEADED 95 1.151,719
UNLEADED 100 1.215,281 UNLEADED 100 1.215,322
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,704 DIΕSEL AUTO BIO 945,809
HEATING GASOIL 741,274 HEATING GASOIL 740,267
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 507,950 LPG 504,460
LPG Auto 509,840 LPG Auto 510,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,990
ΒΕΑ 35/40 334,410 ΒΕΑ 30/45 333,400
ΒΕΘ 50/70 322,240 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΕΩΣ 29/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΕΩΣ 29/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,835 UNLEADED LRP 1.197,525
UNLEADED 95 1.153,987 UNLEADED 95 1.153,204
UNLEADED 100 1.216,969 UNLEADED 100 1.216,969
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,629 DIΕSEL AUTO BIO 946,694
HEATING GASOIL 742,758 HEATING GASOIL 741,711
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 513,610 LPG 510,080
LPG Auto 515,230 LPG Auto 515,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,070
ΒΕΑ 35/40 335,550 ΒΕΑ 30/45 334,520
ΒΕΘ 50/70 323,350 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,132 UNLEADED LRP 1.196,864
UNLEADED 95 1.153,275 UNLEADED 95 1.152,523
UNLEADED 100 1.216,471 UNLEADED 100 1.216,522
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,836 DIΕSEL AUTO BIO 945,931
HEATING GASOIL 742,382 HEATING GASOIL 741,375
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 518,600 LPG 515,090
LPG Auto 520,670 LPG Auto 520,950
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,550
ΒΕΑ 35/40 336,070 ΒΕΑ 30/45 335,060
ΒΕΘ 50/70 323,830 -

ΠΕΜΠΤΗ 25/01/2018

ΠΕΜΠΤΗ 25/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.153,194 UNLEADED LRP 1.193,894
UNLEADED 95 1.150,326 UNLEADED 95 1.149,553
UNLEADED 100 1.213,664 UNLEADED 100 1.213,695
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,965 DIΕSEL AUTO BIO 944,050
HEATING GASOIL 740,837 HEATING GASOIL 739,810
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 521,140 LPG 517,600
LPG Auto 524,100 LPG Auto 524,360
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 319,860
ΒΕΑ 35/40 336,450 ΒΕΑ 30/45 335,420
ΒΕΘ 50/70 324,160 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.151,577 UNLEADED LRP 1.192,267
UNLEADED 95 1.148,699 UNLEADED 95 1.147,905
UNLEADED 100 1.212,160 UNLEADED 100 1.212,160
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,598 DIΕSEL AUTO BIO 943,653
HEATING GASOIL 740,287 HEATING GASOIL 739,230
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 524,390 LPG 520,820
LPG Auto 528,250 LPG Auto 528,490
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,170
ΒΕΑ 35/40 337,810 ΒΕΑ 30/45 336,760
ΒΕΘ 50/70 325,500 -

ΤΡΙΤΗ 23/01/2018

ΤΡΙΤΗ 23/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,699 UNLEADED LRP 1.189,379
UNLEADED 95 1.145,811 UNLEADED 95 1.145,027
UNLEADED 100 1.209,292 UNLEADED 100 1.209,292
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,040 DIΕSEL AUTO BIO 943,084
HEATING GASOIL 739,576 HEATING GASOIL 738,517
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 526,590 LPG 523,010
LPG Auto 531,400 LPG Auto 531,640
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 322,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,180
ΒΕΑ 35/40 337,830 ΒΕΑ 30/45 336,780
ΒΕΘ 50/70 325,510 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΕΩΣ 22/01/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΕΩΣ 22/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.146,969 UNLEADED LRP 1.187,691
UNLEADED 95 1.144,091 UNLEADED 95 1.143,328
UNLEADED 100 1.207,552 UNLEADED 100 1.207,593
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,070 DIΕSEL AUTO BIO 943,154
HEATING GASOIL 739,566 HEATING GASOIL 738,539
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 528,440 LPG 524,900
LPG Auto 533,830 LPG Auto 534,110
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,530
ΒΕΑ 35/40 337,170 ΒΕΑ 30/45 336,150
ΒΕΘ 50/70 324,840 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.146,471 UNLEADED LRP 1.187,151
UNLEADED 95 1.143,593 UNLEADED 95 1.142,800
UNLEADED 100 1.207,024 UNLEADED 100 1.207,024
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,464 DIΕSEL AUTO BIO 944,517
HEATING GASOIL 741,151 HEATING GASOIL 740,094
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,070 LPG 526,490
LPG Auto 535,560 LPG Auto 535,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 321,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 320,690
ΒΕΑ 35/40 337,340 ΒΕΑ 30/45 336,290
ΒΕΘ 50/70 325,020 -