ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2023:

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.400,142 1.399,612
UNLEADED 100 BIO 1.475,847 1.399,612
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.209,882 1.208,804
HEATING GASOIL (ΧΠ) 849,392 848,212
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.261,888 1.263,403
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 892,743 893,232
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,043 953,532
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 931,402 942,527
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 958,454 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 569,480 568,300
Fuel Oil No 380 1%S 542,875 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 817,850 -
KERO SPECIAL 823,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,490 398,310
ΒΕΑ 30/45 - 416,330
ΒΕΑ 35/40 415,520 -
ΒΕΘ 50/70 401,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.401,718 1.401,199
UNLEADED 100 BIO 1.477,271 1.477,688
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.204,146 1.203,088
HEATING GASOIL (ΧΠ) 841,062 839,913
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.260,851 1.262,396
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 892,763 893,272
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 953,063 953,572
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 923,012 934,127
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 960,569 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 568,167 566,987
Fuel Oil No 380 1%S 542,396 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 808,950 -
KERO SPECIAL 814,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 399,810 400,640
ΒΕΑ 30/45 - 418,620
ΒΕΑ 35/40 417,790 -
ΒΕΘ 50/70 403,600 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.402,766 1.402,236
UNLEADED 100 BIO 1.478,176 1.478,573
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.201,858 1.200,789
HEATING GASOIL (ΧΠ) 837,766 836,608
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.262,448 1.263,963
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 894,737 895,235
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 955,037 955,535
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 921,903 932,967
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 963,325 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 566,266 565,086
Fuel Oil No 380 1%S 540,688 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 804,670 -
KERO SPECIAL 810,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 399,070 399,890
ΒΕΑ 30/45 - 417,820
ΒΕΑ 35/40 417,000 -
ΒΕΘ 50/70 402,850 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.402,867 1.402,328
UNLEADED 100 BIO 1.478,257 1.478,644
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.203,647 1.202,569
HEATING GASOIL (ΧΠ) 839,272 838,092
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.267,197 1.268,692
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 899,211 899,679
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 959,511 959,979
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 928,585 939,629
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 967,241 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,649 566,459
Fuel Oil No 380 1%S 542,031 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 805,230 -
KERO SPECIAL 810,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,530 398,330
ΒΕΑ 30/45 - 416,260
ΒΕΑ 35/40 415,450 -
ΒΕΘ 50/70 401,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.402,867
UNLEADED 100 BIO 1.478,257
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.203,647
HEATING GASOIL (ΧΠ) 839,272
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.267,197
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 899,211
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 959,511
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 928,585
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 967,241 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,649
Fuel Oil No 380 1%S 542,031 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 805,230 -
KERO SPECIAL 810,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,530
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 415,450 -
ΒΕΘ 50/70 401,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.407,403 1.406,864
UNLEADED 100 BIO 1.482,773 1.483,149
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.207,146 1.206,057
HEATING GASOIL (ΧΠ) 844,347 843,177
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.271,601 1.273,085
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 903,453 903,910
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 963,753 964,210
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 934,117 945,131
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 971,156 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 572,866 571,676
Fuel Oil No 380 1%S 547,177 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 807,940 -
KERO SPECIAL 813,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,240 398,040
ΒΕΑ 30/45 - 415,940
ΒΕΑ 35/40 415,140 -
ΒΕΘ 50/70 401,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023

 

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.408,237 1.407,678
UNLEADED 100 BIO 1.483,556 1.483,922
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.211,825 1.210,736
HEATING GASOIL (ΧΠ) 849,889 848,710
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.268,753 1.270,238
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 900,361 900,818
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 960,661 961,118
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 933,009 944,013
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 967,567 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 575,133 573,933
Fuel Oil No 380 1%S 549,027 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 814,150 -
KERO SPECIAL 819,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,140 393,940
ΒΕΑ 30/45 - 411,830
ΒΕΑ 35/40 411,030 -
ΒΕΘ 50/70 396,910 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Φεβρουαρίου 2023

Σάββατο έως Δευτέρα, 18 έως 20 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.410,555 1.410,007
UNLEADED 100 BIO 1.485,783 1.486,149
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.219,544 1.218,445
HEATING GASOIL (ΧΠ) 857,486 856,307
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.264,827 1.266,302
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 895,917 896,364
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 956,217 956,664
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 932,734 943,707
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 962,085 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 579,314 578,124
Fuel Oil No 380 1%S 552,729 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 825,000 -
KERO SPECIAL 830,640 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,720 392,520
ΒΕΑ 30/45 - 410,370
ΒΕΑ 35/40 409,570 -
ΒΕΘ 50/70 395,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.417,563 1.416,983
UNLEADED 100 BIO 1.492,791 1.493,126
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.228,177 1.227,069
HEATING GASOIL (ΧΠ) 865,104 863,894
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.264,044 1.265,499
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 894,920 895,347
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 955,220 955,647
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 933,436 944,379
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 960,671 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 584,897 583,676
Fuel Oil No 380 1%S 557,977 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 837,090 -
KERO SPECIAL 842,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,930 394,710
ΒΕΑ 30/45 - 412,540
ΒΕΑ 35/40 411,760 -
ΒΕΘ 50/70 397,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)