ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 6th, 2018:

ΤΡΙΤΗ 06/03/2018

ΤΡΙΤΗ 06/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.119,439 UNLEADED LRP 1.160,140
UNLEADED 95 1.116,572 UNLEADED 95 1.115,778
UNLEADED 100 1.179,575 UNLEADED 100 1.179,585
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,984 DIΕSEL AUTO BIO 914,048
HEATING GASOIL 707,622 HEATING GASOIL 706,573
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,920 LPG 460,350
LPG Auto 466,800 LPG Auto 467,040
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 300,520 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,480
ΒΕΑ 35/40 316,110 ΒΕΑ 30/45 315,070
ΒΕΘ 50/70 303,810 -