ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2023:

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.368,330 1.367,770
UNLEADED 100 BIO 1.441,472 1.441,808
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,176 1.209,098
HEATING GASOIL (ΧΠ) 971,563 968,868
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.065,881 1.067,295
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,673 692,100
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 751,973 752,400
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 770,807 781,506
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 747,253 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 583,615 582,435
Fuel Oil No 380 1%S 558,526 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 832,040 -
KERO SPECIAL 837,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 453,590 454,360
ΒΕΑ 30/45 - 471,790
ΒΕΑ 35/40 471,030 -
ΒΕΘ 50/70 457,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.370,546 1.369,998
UNLEADED 100 BIO 1.443,842 1.444,187
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.212,556 1.211,478
HEATING GASOIL (ΧΠ) 973,486 970,790
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.064,570 1.066,004
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 690,350 690,777
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 750,650 751,077
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,648 780,387
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 745,881 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 584,735 583,545
Fuel Oil No 380 1%S 559,523 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 840,420 -
KERO SPECIAL 845,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 451,420 452,190
ΒΕΑ 30/45 - 469,660
ΒΕΑ 35/40 468,890 -
ΒΕΘ 50/70 455,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη, 28  Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.367,912 1.367,394
UNLEADED 100 BIO 1.441,228 1.441,615
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,848 1.209,811
HEATING GASOIL (ΧΠ) 970,617 967,952
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.061,050 1.062,516
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 686,455 686,922
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 746,755 747,222
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,722 779,502
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,253 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 582,689 581,531
Fuel Oil No 380 1%S 557,621 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 841,050 -
KERO SPECIAL 846,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 447,240 448,040
ΒΕΑ 30/45 - 465,520
ΒΕΑ 35/40 464,730 -
ΒΕΘ 50/70 450,920 -

Σάββατο εως Δευτέρα, 25 εως 27 Νοεμβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 25 εως 27 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.371,401 1.370,882
UNLEADED 100 BIO 1.444,747 1.445,133
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.211,823 1.210,786
HEATING GASOIL (ΧΠ) 971,756 969,092
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.060,339 1.061,813
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 685,184 685,651
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 745,484 745,951
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,936 782,727
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 738,853 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 585,059 583,900
Fuel Oil No 380 1%S 560,082 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 844,550 -
KERO SPECIAL 850,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 449,680 450,470
ΒΕΑ 30/45 - 467,960
ΒΕΑ 35/40 467,160 -
ΒΕΘ 50/70 453,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.372,469 1.371,960
UNLEADED 100 BIO 1.445,814 1.446,211
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.209,118 1.208,081
HEATING GASOIL (ΧΠ) 968,522 965,868
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.058,783 1.060,258
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 682,916 683,384
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,216 743,684
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 775,322 786,112
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,182 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 586,179 585,029
Fuel Oil No 380 1%S 561,689 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 843,680 -
KERO SPECIAL 849,200 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,990 451,790
ΒΕΑ 30/45 - 469,270
ΒΕΑ 35/40 468,470 -
ΒΕΘ 50/70 454,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.371,106 1.370,598
UNLEADED 100 BIO 1.444,472 1.444,869
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,803 1.204,766
HEATING GASOIL (ΧΠ) 964,780 962,126
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.056,149 1.057,634
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 679,733 680,210
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,033 740,510
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,564 787,364
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,890 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 584,917 583,768
Fuel Oil No 380 1%S 560,744 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 843,070 -
KERO SPECIAL 848,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 450,420 451,220
ΒΕΑ 30/45 - 468,710
ΒΕΑ 35/40 467,910 -
ΒΕΘ 50/70 454,100 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.369,885 1.369,357
UNLEADED 100 BIO 1.443,333 1.443,709
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.202,315 1.201,258
HEATING GASOIL (ΧΠ) 960,478 957,803
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.053,566 1.055,030
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 676,590 677,048
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,890 737,348
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 777,875 788,676
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 726,629 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 582,761 581,592
Fuel Oil No 380 1%S 558,871 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 843,440 -
KERO SPECIAL 848,970 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 449,930 450,720
ΒΕΑ 30/45 - 468,240
ΒΕΑ 35/40 467,450 -
ΒΕΘ 50/70 453,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.370,648 1.370,089
UNLEADED 100 BIO 1.444,239 1.444,584
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.204,847 1.203,759
HEATING GASOIL (ΧΠ) 960,600 957,905
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.055,193 1.056,627
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 678,085 678,512
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 738,385 738,812
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 780,449 791,229
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,849 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 583,300 582,111
Fuel Oil No 380 1%S 559,451 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 850,400 -
KERO SPECIAL 855,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 449,460 450,220
ΒΕΑ 30/45 - 467,780
ΒΕΑ 35/40 467,010 -
ΒΕΘ 50/70 453,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 18 εως 20 Νοεμβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 18 εως 20 Νοεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.373,557 1.373,018
UNLEADED 100 BIO 1.447,493 1.447,870
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.210,979 1.209,912
HEATING GASOIL (ΧΠ) 964,891 962,207
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.058,722 1.060,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 681,543 682,000
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,843 742,300
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 784,435 795,287
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,184 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 585,934 584,755
Fuel Oil No 380 1%S 561,852 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 857,890 -
KERO SPECIAL 863,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 447,860 448,640
ΒΕΑ 30/45 - 466,280
ΒΕΑ 35/40 465,490 -
ΒΕΘ 50/70 451,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)