ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2019:

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2019

Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.216,574
UNLEADED 95 BIO 1.172,374 1.171,927
UNLEADED 100 BIO 1.240,533 1.240,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 963,037 962,060
HEATING GASOIL 888,105 887,026
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,977 875,245
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 493,348 489,594
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,648 549,894
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,846 639,686
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,107 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,617 466,518
Fuel Oil No 380 1%S 455,331 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 576,550 -
KERO SPECIAL 581,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 354,250 353,180
ΒΕΑ 30/45 - 369,960
ΒΕΑ 35/40 371,030 -
ΒΕΘ 50/70 357,790 -

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.213,380
UNLEADED 95 BIO 1.169,212 1.168,733
UNLEADED 100 BIO 1.237,391 1.237,798
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 962,060 961,064
HEATING GASOIL 887,067 885,969
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 872,530 874,788
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 492,401 488,618
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,701 548,918
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,929 642,777
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,145 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 463,783 462,663
Fuel Oil No 380 1%S 451,243 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,760 -
KERO SPECIAL 581,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 350,100 349,070
ΒΕΑ 30/45 - 365,870
ΒΕΑ 35/40 366,900 -
ΒΕΘ 50/70 353,640 -

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019

Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,166
UNLEADED 95 BIO 1.163,018 1.162,520
UNLEADED 100 BIO 1.231,197 1.231,574
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 958,745 957,728
HEATING GASOIL 883,375 882,267
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 869,092 871,330
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 488,700 484,896
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,000 545,196
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,290 641,150
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,934 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,220 457,091
Fuel Oil No 380 1%S 445,558 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 571,060 -
KERO SPECIAL 576,370 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,340 344,220
ΒΕΑ 30/45 - 361,040
ΒΕΑ 35/40 362,160 -
ΒΕΘ 50/70 348,880 -

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2019

Τρίτη, 25 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,111
UNLEADED 95 BIO 1.157,923 1.157,445
UNLEADED 100 BIO 1.226,285 1.226,692
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,850 953,854
HEATING GASOIL 878,759 877,660
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 866,102 868,370
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,526 481,732
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,826 542,032
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,653 639,634
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 528,364 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,083 451,975
Fuel Oil No 380 1%S 440,452 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,770 -
KERO SPECIAL 571,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,150 339,060
ΒΕΑ 30/45 - 355,950
ΒΕΑ 35/40 357,040 -
ΒΕΘ 50/70 343,710 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Ιουνίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 22 έως 24 Ιουνίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.200,779
UNLEADED 95 BIO 1.156,581 1.156,092
UNLEADED 100 BIO 1.225,218 1.225,604
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,518 952,501
HEATING GASOIL 876,856 875,728
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 863,865 866,122
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 482,994 479,160
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 543,294 539,460
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,440 639,513
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,252 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,768 448,639
Fuel Oil No 380 1%S 437,035 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 563,480 -
KERO SPECIAL 568,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 337,700 336,590
ΒΕΑ 30/45 - 353,560
ΒΕΑ 35/40 354,670 -
ΒΕΘ 50/70 341,270 -

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2019

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,162
UNLEADED 95 BIO 1.151,943 1.151,474
UNLEADED 100 BIO 1.220,630 1.221,037
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 948,483 947,486
HEATING GASOIL 871,141 870,033
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 856,623 858,912
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 475,376 471,552
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,676 531,852
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,864 634,997
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,883 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 444,480 443,362
Fuel Oil No 380 1%S 431,889 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 556,980 -
KERO SPECIAL 562,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 332,100 331,000
ΒΕΑ 30/45 - 348,000
ΒΕΑ 35/40 349,100 -
ΒΕΘ 50/70 335,680 -

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,185
UNLEADED 95 BIO 1.150,987 1.150,489
UNLEADED 100 BIO 1.219,726 1.220,112
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,921 944,884
HEATING GASOIL 868,100 866,961
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,783 854,041
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 470,231 466,376
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,531 526,676
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,159 632,281
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,116 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 442,222 441,083
Fuel Oil No 380 1%S 429,764 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,610 -
KERO SPECIAL 558,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,130 328,000
ΒΕΑ 30/45 - 345,020
ΒΕΑ 35/40 346,140 -
ΒΕΘ 50/70 332,710 -

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2019

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,619
UNLEADED 95 BIO 1.152,411 1.151,933
UNLEADED 100 BIO 1.221,048 1.221,444
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,812 943,795
HEATING GASOIL 867,337 866,229
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 847,837 850,104
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 466,143 462,318
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 526,443 522,618
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 605,199 629,302
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 506,753 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 440,921 439,781
Fuel Oil No 380 1%S 428,421 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 551,520 -
KERO SPECIAL 556,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,950 325,830
ΒΕΑ 30/45 - 342,820
ΒΕΑ 35/40 343,930 -
ΒΕΘ 50/70 330,520 -

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,765
UNLEADED 95 BIO 1.151,587 1.151,089
UNLEADED 100 BIO 1.220,020 1.220,387
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 941,507 940,490
HEATING GASOIL 863,991 862,862
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,918 844,165
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,295 456,470
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,595 516,770
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,751 622,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,058 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 438,612 437,473
Fuel Oil No 380 1%S 426,276 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,460 -
KERO SPECIAL 551,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 324,230 323,110
ΒΕΑ 30/45 - 340,040
ΒΕΑ 35/40 341,160 -
ΒΕΘ 50/70 327,800 -