ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2023:

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.367,527 1.367,008
UNLEADED 100 BIO 1.440,822 1.441,198
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.113,541 1.112,493
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 867,465 868,919
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 473,068 473,536
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 533,368 533,836
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,672 724,452
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,294 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 548,641 547,481
Fuel Oil No 380 1%S 531,829 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 703,890 -
KERO SPECIAL 709,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 438,590 439,380
ΒΕΑ 30/45 - 456,860
ΒΕΑ 35/40 456,070 -
ΒΕΘ 50/70 442,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023

Τετάρτη, 28 Ιουνίου2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.366,977 1.366,490
UNLEADED 100 BIO 1.440,191 1.440,598
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.115,250 1.114,223
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 867,028 868,503
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 472,255 472,732
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,555 533,032
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 715,889 726,679
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 486,729 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 547,177 546,037
Fuel Oil No 380 1%S 530,345 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 702,190 -
KERO SPECIAL 707,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 437,140 437,940
ΒΕΑ 30/45 - 455,400
ΒΕΑ 35/40 454,600 -
ΒΕΘ 50/70 440,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.372,916 1.372,408
UNLEADED 100 BIO 1.446,243 1.446,639
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.123,233 1.122,206
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 870,831 872,295
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 475,804 476,272
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,104 536,572
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 721,473 732,253
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 489,770 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 551,407 550,258
Fuel Oil No 380 1%S 534,586 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 708,270 -
KERO SPECIAL 713,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 439,260 440,050
ΒΕΑ 30/45 - 457,530
ΒΕΑ 35/40 456,730 -
ΒΕΘ 50/70 442,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 24 εως 26 Ιουνίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 24 εως 26 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.377,208 1.376,638
UNLEADED 100 BIO 1.450,575 1.450,911
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.126,772 1.125,694
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 873,922 875,368
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 478,693 479,130
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,993 539,430
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 726,039 736,778
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,231 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 551,174 549,984
Fuel Oil No 380 1%S 534,443 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 708,480 -
KERO SPECIAL 714,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 438,040 438,810
ΒΕΑ 30/45 - 456,270
ΒΕΑ 35/40 455,510 -
ΒΕΘ 50/70 441,720 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.384,907 1.384,357
UNLEADED 100 BIO 1.458,314 1.458,670
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.135,447 1.134,380
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 877,990 879,436
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 482,465 482,902
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,765 543,202
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,201 742,931
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 495,403 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 553,299 552,119
Fuel Oil No 380 1%S 536,264 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 715,360 -
KERO SPECIAL 720,870 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 436,490 437,260
ΒΕΑ 30/45 - 454,720
ΒΕΑ 35/40 453,940 -
ΒΕΘ 50/70 440,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.391,476 1.390,918
UNLEADED 100 BIO 1.465,006 1.465,342
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.142,739 1.141,652
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 880,646 882,080
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,987 485,425
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,287 545,725
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,751 746,481
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,671 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 556,462 555,272
Fuel Oil No 380 1%S 539,234 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 721,590 -
KERO SPECIAL 727,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 435,080 435,850
ΒΕΑ 30/45 - 453,310
ΒΕΑ 35/40 452,540 -
ΒΕΘ 50/70 438,760 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.392,362 1.391,822
UNLEADED 100 BIO 1.466,053 1.466,420
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.138,742 1.137,675
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 880,686 882,140
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,926 485,373
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,226 545,673
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,514 747,294
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,397 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 555,210 554,042
Fuel Oil No 380 1%S 538,267 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 716,470 -
KERO SPECIAL 722,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 431,160 431,950
ΒΕΑ 30/45 - 449,450
ΒΕΑ 35/40 448,670 -
ΒΕΘ 50/70 434,850 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.392,026 1.391,508
UNLEADED 100 BIO 1.465,901 1.466,287
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.135,854 1.134,797
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 880,310 881,784
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,642 485,109
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,942 545,409
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,507 746,338
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,296 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 555,292 554,133
Fuel Oil No 380 1%S 538,573 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 712,850 -
KERO SPECIAL 718,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 430,260 431,060
ΒΕΑ 30/45 - 448,610
ΒΕΑ 35/40 447,810 -
ΒΕΘ 50/70 433,950 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 17 εως 19 Ιουνίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 17 εως 19 Ιουνίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.387,653 1.387,164
UNLEADED 100 BIO 1.461,659 1.462,088
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.127,525 1.126,508
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 879,821 881,317
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,763 485,252
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,063 545,552
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,727 741,619
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,648 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 553,522 552,384
Fuel Oil No 380 1%S 537,169 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 705,970 -
KERO SPECIAL 711,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 428,920 429,750
ΒΕΑ 30/45 - 447,350
ΒΕΑ 35/40 446,530 -
ΒΕΘ 50/70 432,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)