ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2017:

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/2017

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,119,165 UNLEADED LRP 1.159,886
UNLEADED 95 1,116,155 UNLEADED 95 1.115,351
UNLEADED 100 1,181,924 UNLEADED 100 1.181,964
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,933 DIΕSEL AUTO BIO 910,956
HEATING GASOIL 697,299 HEATING GASOIL 696,231
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,690 LPG 532,350
LPG Auto 543,330 LPG Auto 544,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 303,870 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,800
ΒΕΑ 35/40 320,210 ΒΕΑ 30/45 319,140
ΒΕΘ 50/70 307,310 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,115,432 UNLEADED LRP 1,156,153
UNLEADED 95 1,112,422 UNLEADED 95 1,111,639
UNLEADED 100 1,177,958 UNLEADED 100 1,178,009
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 906,990 DIΕSEL AUTO BIO 906,034
HEATING GASOIL 692,417 HEATING GASOIL 691,350
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 528,330 LPG 526,000
LPG Auto 537,070 LPG Auto 538,670
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,470
ΒΕΑ 35/40 315,820 ΒΕΑ 30/45 314,760
ΒΕΘ 50/70 302,970 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,111,120 UNLEADED LRP 1,151,841
UNLEADED 95 1,108,130 UNLEADED 95 1,107,327
UNLEADED 100 1,173,432 UNLEADED 100 1,173,463
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 902,241 DIΕSEL AUTO BIO 901,274
HEATING GASOIL 687,526 HEATING GASOIL 686,457
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 521,250 LPG 518,910
LPG Auto 529,860 LPG Auto 531,440
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,830
ΒΕΑ 35/40 312,130 ΒΕΑ 30/45 311,060
ΒΕΘ 50/70 299,310 -

ΠΕΜΠΤΗ 26/10/2017

ΠΕΜΠΤΗ 26/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,109,117 UNLEADED LRP 1.149,817
UNLEADED 95 1,106,116 UNLEADED 95 1.105,314
UNLEADED 100 1,171,317 UNLEADED 100 1.171,337
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 900,939 DIΕSEL AUTO BIO 899,953
HEATING GASOIL 686,702 HEATING GASOIL 685,613
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 517,300 LPG 514,940
LPG Auto 525,660 LPG Auto 527,210
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,590 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,510
ΒΕΑ 35/40 310,800 ΒΕΑ 30/45 309,720
ΒΕΘ 50/70 298,000 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.107,409 UNLEADED LRP 1.148,149
UNLEADED 95 1.104,428 UNLEADED 95 1.103,645
UNLEADED 100 1.169,537 UNLEADED 100 1.169,588
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,607 DIΕSEL AUTO BIO 898,650
HEATING GASOIL 685,643 HEATING GASOIL 684,586
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 513,320 LPG 511,010
LPG Auto 521,330 LPG Auto 522,930
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,000
ΒΕΑ 35/40 309,260 ΒΕΑ 30/45 308,200
ΒΕΘ 50/70 296,470 -

ΤΡΙΤΗ 24/10/2017

ΤΡΙΤΗ 24/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,981 UNLEADED LRP 1.147,692
UNLEADED 95 1.103,991 UNLEADED 95 1.103,198
UNLEADED 100 1.169,110 UNLEADED 100 1.169,160
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 901,447 DIΕSEL AUTO BIO 900,491
HEATING GASOIL 687,363 HEATING GASOIL 686,305
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 511,620 LPG 509,290
LPG Auto 518,920 LPG Auto 520,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,130
ΒΕΑ 35/40 309,390 ΒΕΑ 30/45 308,330
ΒΕΘ 50/70 296,600 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,269 UNLEADED LRP 1.146,969
UNLEADED 95 1.103,280 UNLEADED 95 1.102,476
UNLEADED 100 1.168,368 UNLEADED 100 1.168,388
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 903,604 DIΕSEL AUTO BIO 902,637
HEATING GASOIL 689,356 HEATING GASOIL 688,278
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 510,930 LPG 508,580
LPG Auto 517,680 LPG Auto 519,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,360
ΒΕΑ 35/40 309,630 ΒΕΑ 30/45 308,560
ΒΕΘ 50/70 296,850 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,646 UNLEADED LRP 1.147,356
UNLEADED 95 1.103,665 UNLEADED 95 1.102,862
UNLEADED 100 1.168,775 UNLEADED 100 1.168,805
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 905,861 DIΕSEL AUTO BIO 904,885
HEATING GASOIL 691,390 HEATING GASOIL 690,312
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 512,080 LPG 509,740
LPG Auto 518,580 LPG Auto 520,150
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,210
ΒΕΑ 35/40 310,480 ΒΕΑ 30/45 309,410
ΒΕΘ 50/70 297,690 -

ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017

ΠΕΜΠΤΗ 19/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,646 UNLEADED LRP 1.147,346
UNLEADED 95 1.103,655 UNLEADED 95 1.102,842
UNLEADED 100 1.168,805 UNLEADED 100 1.168,815
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 907,448 DIΕSEL AUTO BIO 906,461
HEATING GASOIL 692,794 HEATING GASOIL 691,705
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 513,450 LPG 511,090
LPG Auto 519,660 LPG Auto 521,210
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 293,830
ΒΕΑ 35/40 311,120 ΒΕΑ 30/45 310,040
ΒΕΘ 50/70 298,330 -