ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2023:

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.480,535 1.479,965
UNLEADED 100 BIO 1.557,400 1.557,766
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.344,868 1.343,769
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.132,607 1.134,102
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 756,018 756,475
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 816,318 816,775
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,251 865,347
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 806,829 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 680,678 679,457
Fuel Oil No 380 1%S 649,680 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 974,540 -
KERO SPECIAL 980,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 581,130 581,930
ΒΕΑ 30/45 - 599,980
ΒΕΑ 35/40 599,180 -
ΒΕΘ 50/70 584,930 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.486,302 1.485,742
UNLEADED 100 BIO 1.563,085 1.563,441
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.339,864 1.338,745
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.126,424 1.127,898
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 748,899 749,346
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 809,199 809,646
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,547 865,612
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,849 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 679,163 677,953
Fuel Oil No 380 1%S 648,419 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 967,080 -
KERO SPECIAL 972,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 579,410 580,210
ΒΕΑ 30/45 - 598,220
ΒΕΑ 35/40 597,420 -
ΒΕΘ 50/70 583,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,834 1.491,285
UNLEADED 100 BIO 1.568,526 1.568,913
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.343,199 1.342,112
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.119,681 1.121,186
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 741,230 741,709
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,530 802,009
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,323 865,388
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,320 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,488 675,298
Fuel Oil No 380 1%S 644,768 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 971,480 -
KERO SPECIAL 977,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 575,280 576,090
ΒΕΑ 30/45 - 594,050
ΒΕΑ 35/40 593,240 -
ΒΕΘ 50/70 579,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.491,834
UNLEADED 100 BIO 1.568,526
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.343,199
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.119,681
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 741,230
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 801,530
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 854,323
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 788,320 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,488
Fuel Oil No 380 1%S 644,768 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 971,480 -
KERO SPECIAL 977,160 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 575,280
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 593,240 -
ΒΕΘ 50/70 579,060 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.501,170 1.500,611
UNLEADED 100 BIO 1.577,842 1.578,197
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.341,898 1.340,800
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.119,233 1.120,718
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 740,193 740,650
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,493 800,950
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 858,005 869,029
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,102 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 674,871 673,671
Fuel Oil No 380 1%S 642,795 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 972,250 -
KERO SPECIAL 977,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 573,210 574,010
ΒΕΑ 30/45 - 591,930
ΒΕΑ 35/40 591,130 -
ΒΕΘ 50/70 576,980 -

ων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.Motor OilKERO972,250-KERO SPECIAL977,910-ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) ΕΛ.ΠΕ.Motor OilΒΕΑ 50/70 & 70/100573,210574,010ΒΕΑ 30/45-591,930ΒΕΑ 35/40591,130-ΒΕΘ 50/70576,980-

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα,23 εως 25 Σεπτεμβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα,23 εως 25 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.512,275 1.511,727
UNLEADED 100 BIO 1.588,967 1.589,324
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.342,376 1.341,268
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.118,878 1.120,352
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 739,065 739,512
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 799,365 799,812
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 863,090 874,083
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 783,418 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 675,349 674,139
Fuel Oil No 380 1%S 642,927 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 975,430 -
KERO SPECIAL 981,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 574,020 574,810
ΒΕΑ 30/45 - 592,700
ΒΕΑ 35/40 591,910 -
ΒΕΘ 50/70 577,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.521,195 1.520,625
UNLEADED 100 BIO 1.597,969 1.598,324
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.339,325 1.338,227
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.116,792 1.118,267
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 736,155 736,603
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,455 796,903
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 866,761 877,755
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 778,862 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 675,572 674,362
Fuel Oil No 380 1%S 643,293 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 973,410 -
KERO SPECIAL 979,060 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 576,810 577,600
ΒΕΑ 30/45 - 595,480
ΒΕΑ 35/40 594,690 -
ΒΕΘ 50/70 580,570 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.524,399 1.523,859
UNLEADED 100 BIO 1.601,182 1.601,568
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.338,318 1.337,230
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.112,186 1.113,680
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 730,725 731,193
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 791,025 791,493
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 867,890 878,904
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,794 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 675,858 674,668
Fuel Oil No 380 1%S 643,964 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 970,340 -
KERO SPECIAL 975,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 579,660 580,470
ΒΕΑ 30/45 - 598,340
ΒΕΑ 35/40 597,530 -
ΒΕΘ 50/70 583,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.534,752 1.534,202
UNLEADED 100 BIO 1.611,627 1.612,003
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.350,705 1.349,617
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.112,023 1.113,507
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 730,156 730,623
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,456 790,923
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 870,565 881,569
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 770,410 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 676,915 675,725
Fuel Oil No 380 1%S 644,045 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 981,220 -
KERO SPECIAL 986,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 584,860 585,660
ΒΕΑ 30/45 - 603,520
ΒΕΑ 35/40 602,720 -
ΒΕΘ 50/70 588,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)