ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 31/03/2016

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1019,056 UNLEADED LRP 1018,964
UNLEADED 95 1015,913 UNLEADED 95 1014,957
UNLEADED 100 1083,350 UNLEADED 100 1083,258
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 701,315 DIΕSEL AUTO BIO 700,238
HEATING GASOIL 522,426 HEATING GASOIL 521,195
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 404,250 LPG 400,790
LPG Auto 409,560 LPG Auto 410,280
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153,320
ΒΕΑ 35/40 171,530 ΒΕΑ 30/45 170,350
ΒΕΘ 50/70 158,080 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/03/2016

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1022,371 UNLEADED LRP 1022,310
UNLEADED 95 1019,218 UNLEADED 95 1018,283
UNLEADED 100 1086,859 UNLEADED 100 1086,798
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 706,167 DIΕSEL AUTO BIO 705,099
HEATING GASOIL 527,480 HEATING GASOIL 526,280
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 408,180 LPG 404,740
LPG Auto 413,510 LPG Auto 414,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 157,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 156,460
ΒΕΑ 35/40 174,700 ΒΕΑ 30/45 173,540
ΒΕΘ 50/70 161,220 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΤΡΙΤΗ 25-29/03/2016

Παρασκευή, 25 Μάρτιος 2016 Τρίτη, 29 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1023,622 UNLEADED LRP 1023,561
UNLEADED 95 1020,469 UNLEADED 95 1019,544
UNLEADED 100 1088,018 UNLEADED 100 1087,967
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 711,191 DIΕSEL AUTO BIO 710,134
HEATING GASOIL 532,463 HEATING GASOIL 531,274
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,760 LPG 411,330
LPG Auto 419,560 LPG Auto 420,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160,170 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 159,010
ΒΕΑ 35/40 177,220 ΒΕΑ 30/45 176,050
ΒΕΘ 50/70 163,760 - -

ΠΕΜΠΤΗ 24/03/2016

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1023,082 UNLEADED LRP 1023,022
UNLEADED 95 1019,950 UNLEADED 95 1019,014
UNLEADED 100 1087,316 UNLEADED 100 1087,245
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 714,242 DIΕSEL AUTO BIO 713,185
HEATING GASOIL 534,690 HEATING GASOIL 533,490
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,280 LPG 413,850
LPG Auto 421,780 LPG Auto 422,520
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 161,010 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 159,850
ΒΕΑ 35/40 178,010 ΒΕΑ 30/45 176,850
ΒΕΘ 50/70 164,590 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/03/2016

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1020,653 UNLEADED LRP 1020,581
UNLEADED 95 1017,530 UNLEADED 95 1016,585
UNLEADED 100 1084,662 UNLEADED 100 1084,591
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 716,205 DIΕSEL AUTO BIO 715,137
HEATING GASOIL 535,443 HEATING GASOIL 534,243
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 418,620 LPG 415,190
LPG Auto 423,080 LPG Auto 423,800
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 159,680
ΒΕΑ 35/40 177,790 ΒΕΑ 30/45 176,630
ΒΕΘ 50/70 164,410 - -

ΤΡΙΤΗ 22/03/2016

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1016,391 UNLEADED LRP 1016,299
UNLEADED 95 1013,258 UNLEADED 95 1012,302
UNLEADED 100 1080,543 UNLEADED 100 1080,452
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 716,123 DIΕSEL AUTO BIO 715,045
HEATING GASOIL 533,725 HEATING GASOIL 532,504
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 418,520 LPG 415,060
LPG Auto 423,150 LPG Auto 423,860
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160,030 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 158,860
ΒΕΑ 35/40 177,040 ΒΕΑ 30/45 175,860
ΒΕΘ 50/70 163,610 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/03/2016

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2016 Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1012,333 UNLEADED LRP 1012,241
UNLEADED 95 1009,180 UNLEADED 95 1008,214
UNLEADED 100 1076,638 UNLEADED 100 1076,546
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 713,571 DIΕSEL AUTO BIO 712,482
HEATING GASOIL 529,555 HEATING GASOIL 528,324
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 414,450 LPG 410,980
LPG Auto 419,680 LPG Auto 420,390
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 158,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 157,020
ΒΕΑ 35/40 175,250 ΒΕΑ 30/45 174,080
ΒΕΘ 50/70 161,780 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/03/2016

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1010,299 UNLEADED LRP 1010,248
UNLEADED 95 1007,136 UNLEADED 95 1006,200
UNLEADED 100 1074,797 UNLEADED 100 1074,746
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 710,571 DIΕSEL AUTO BIO 709,503
HEATING GASOIL 525,883 HEATING GASOIL 524,693
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 411,650 LPG 408,210
LPG Auto 417,580 LPG Auto 418,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 158,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 157,820
ΒΕΑ 35/40 176,110 ΒΕΑ 30/45 174,940
ΒΕΘ 50/70 162,590 - -

ΠΕΜΠΤΗ 17/03/2016

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1010,858 UNLEADED LRP 1010,777
UNLEADED 95 1007,686 UNLEADED 95 1006,719
UNLEADED 100 1075,662 UNLEADED 100 1075,581
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 710,083 DIΕSEL AUTO BIO 708,994
HEATING GASOIL 524,989 HEATING GASOIL 523,768
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 411,430 LPG 407,940
LPG Auto 417,500 LPG Auto 418,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 161,470 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 160,290
ΒΕΑ 35/40 178,680 ΒΕΑ 30/45 177,490
ΒΕΘ 50/70 165,100 - -