ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2019:

Παρασκευή, 31 Μάιος 2019

Παρασκευή, 31 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,670
UNLEADED 95 BIO 1.198,440 1.197,962
UNLEADED 100 BIO 1.268,095 1.268,501
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,577 983,560
HEATING GASOIL 906,899 905,779
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 887,378 889,666
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 503,192 499,337
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,492 559,637
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,171 686,426
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,820 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,434 475,295
Fuel Oil No 380 1%S 462,857 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 587,340 -
KERO SPECIAL 592,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 361,730 360,610
ΒΕΑ 30/45 - 377,700
ΒΕΑ 35/40 378,820 -
ΒΕΘ 50/70 365,330 -

Πέμπτη, 30 Μάιος 2019

Πέμπτη, 30 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.242,273
UNLEADED 95 BIO 1.198,043 1.197,565
UNLEADED 100 BIO 1.267,616 1.268,023
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,889 984,861
HEATING GASOIL 907,539 906,421
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 886,483 888,761
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 502,815 498,961
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,115 559,261
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,656 681,881
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,480 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 474,644 473,515
Fuel Oil No 380 1%S 460,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 588,170 -
KERO SPECIAL 593,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 360,910 359,790
ΒΕΑ 30/45 - 376,870
ΒΕΑ 35/40 377,990 -
ΒΕΘ 50/70 364,510 -

Τετάρτη, 29 Μάιος 2019

Τετάρτη, 29 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.247,439
UNLEADED 95 BIO 1.203,220 1.202,731
UNLEADED 100 BIO 1.272,884 1.273,281
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 991,187 990,160
HEATING GASOIL 912,298 911,170
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 889,432 891,720
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 506,355 502,501
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,655 562,801
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 656,476 680,711
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,199 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 477,685 476,546
Fuel Oil No 380 1%S 463,599 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 593,830 -
KERO SPECIAL 599,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 363,680 362,570
ΒΕΑ 30/45 - 379,650
ΒΕΑ 35/40 380,770 -
ΒΕΘ 50/70 367,280 -

Τρίτη, 28 Μάιος 2019

Τρίτη, 28 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.251,833
UNLEADED 95 BIO 1.207,603 1.207,125
UNLEADED 100 BIO 1.277,349 1.277,766
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 996,720 995,714
HEATING GASOIL 917,008 915,899
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 892,178 894,252
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,385 505,552
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,685 565,852
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,168 681,433
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,820 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 483,492 482,373
Fuel Oil No 380 1%S 469,447 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 600,900 -
KERO SPECIAL 606,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,570 367,460
ΒΕΑ 30/45 - 384,550
ΒΕΑ 35/40 385,660 -
ΒΕΘ 50/70 372,170 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Μαΐου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Μαΐου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.251,212
UNLEADED 95 BIO 1.208,010 1.206,495
UNLEADED 100 BIO 1.277,817 1.277,176
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,137 995,448
HEATING GASOIL 917,415 915,838
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 892,544 894,639
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 509,751 505,917
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,051 566,217
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,605 681,901
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,166 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 483,858 482,008
Fuel Oil No 380 1%S 469,792 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,380 -
KERO SPECIAL 606,780 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 368,870 367,140
ΒΕΑ 30/45 - 384,240
ΒΕΑ 35/40 385,970 -
ΒΕΘ 50/70 372,470 -

Παρασκευή, 24 Μάιος 2019

Παρασκευή, 24 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.258,758
UNLEADED 95 BIO 1.215,545 1.214,041
UNLEADED 100 BIO 1.285,485 1.284,854
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,452 1.004,764
HEATING GASOIL 925,184 923,618
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 902,440 904,535
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 520,074 516,240
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,374 576,540
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,479 688,796
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,343 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 490,591 488,740
Fuel Oil No 380 1%S 476,281 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 612,850 -
KERO SPECIAL 618,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 375,560 373,830
ΒΕΑ 30/45 - 390,940
ΒΕΑ 35/40 392,670 -
ΒΕΘ 50/70 379,160 -

Πέμπτη, 23 Μάιος 2019

Πέμπτη, 23 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.265,572
UNLEADED 95 BIO 1.222,370 1.220,865
UNLEADED 100 BIO 1.292,350 1.291,709
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.015,657 1.013,958
HEATING GASOIL 933,157 931,591
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,382 915,468
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,231 527,396
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,531 587,696
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,938 698,223
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,926 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,642 491,791
Fuel Oil No 380 1%S 478,712 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 624,390 -
KERO SPECIAL 629,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,370 380,650
ΒΕΑ 30/45 - 397,740
ΒΕΑ 35/40 399,470 -
ΒΕΘ 50/70 385,970 -

Τετάρτη, 22 Μάιος 2019

Τετάρτη, 22 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.266,731
UNLEADED 95 BIO 1.223,530 1.222,024
UNLEADED 100 BIO 1.293,479 1.292,837
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.021,504 1.019,806
HEATING GASOIL 937,652 936,086
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 920,370 922,464
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 538,299 534,465
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,599 594,765
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,396 704,661
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,147 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 492,218 490,367
Fuel Oil No 380 1%S 476,627 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 632,210 -
KERO SPECIAL 637,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,210 384,470
ΒΕΑ 30/45 - 401,560
ΒΕΑ 35/40 403,290 -
ΒΕΘ 50/70 389,810 -

Τρίτη, 21 Μάιος 2019

Τρίτη, 21 Μάιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.263,050
UNLEADED 95 BIO 1.219,889 1.218,342
UNLEADED 100 BIO 1.289,756 1.289,085
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.022,328 1.020,599
HEATING GASOIL 938,151 936,554
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 925,159 926,868
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 543,251 539,397
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,551 599,697
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,027 708,262
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 583,435 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 485,383 483,512
Fuel Oil No 380 1%S 469,061 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 633,330 -
KERO SPECIAL 638,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,460 382,710
ΒΕΑ 30/45 - 399,790
ΒΕΑ 35/40 401,540 -
ΒΕΘ 50/70 388,060 -