ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2019:

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.228,675
UNLEADED 95 BIO 1.184,507 1.184,008
UNLEADED 100 BIO 1.253,399 1.253,764
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 979,390 978,343
HEATING GASOIL (ΧΠ) 767,746 766,608
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 969,765 970,131
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 594,244 590,400
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 654,544 650,700
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,915 707,916
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,201 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 462,999 461,850
Fuel Oil No 380 1%S 449,087 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,460 -
KERO SPECIAL 585,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,210 375,080
ΒΕΑ 30/45 - 392,020
ΒΕΑ 35/40 393,150 -
ΒΕΘ 50/70 379,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.228,025
UNLEADED 95 BIO 1.183,836 1.183,358
UNLEADED 100 BIO 1.252,596 1.252,992
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,793 976,797
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,885 764,777
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 977,606 978,013
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,518 599,716
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,818 660,016
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,738 705,739
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,344 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,508 459,389
Fuel Oil No 380 1%S 446,575 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 581,650 -
KERO SPECIAL 586,990 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,290 372,180
ΒΕΑ 30/45 - 389,090
ΒΕΑ 35/40 390,190 -
ΒΕΘ 50/70 376,850 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019

Τετάρτη, 27 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.225,970
UNLEADED 95 BIO 1.181,833 1.181,314
UNLEADED 100 BIO 1.250,399 1.250,755
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 976,594 975,556
HEATING GASOIL (ΧΠ) 764,838 763,698
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 983,067 983,434
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 609,977 606,142
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,277 666,442
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,203 704,092
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,795 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,202 459,054
Fuel Oil No 380 1%S 446,361 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,170 -
KERO SPECIAL 587,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 371,760 370,640
ΒΕΑ 30/45 - 387,500
ΒΕΑ 35/40 388,620 -
ΒΕΘ 50/70 375,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2019

Τρίτη, 26 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.222,431
UNLEADED 95 BIO 1.178,263 1.177,785
UNLEADED 100 BIO 1.246,697 1.247,084
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,662 976,655
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,743 764,635
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,509 988,905
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 615,825 612,031
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 676,125 672,331
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,796 706,685
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,457 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,261 460,142
Fuel Oil No 380 1%S 447,408 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,010 -
KERO SPECIAL 589,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 371,570 370,470
ΒΕΑ 30/45 - 387,300
ΒΕΑ 35/40 388,410 -
ΒΕΘ 50/70 375,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.218,272
UNLEADED 95 BIO 1.174,093 1.173,625
UNLEADED 100 BIO 1.242,426 1.242,832
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,936 976,939
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,068 764,991
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 993,177 993,594
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 620,157 616,383
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 680,457 676,683
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 689,823 713,713
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,118 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 463,080 461,972
Fuel Oil No 380 1%S 449,372 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,260 -
KERO SPECIAL 589,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,470 371,380
ΒΕΑ 30/45 - 388,200
ΒΕΑ 35/40 389,290 -
ΒΕΘ 50/70 376,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.214,977
UNLEADED 95 BIO 1.170,839 1.170,340
UNLEADED 100 BIO 1.239,069 1.239,425
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,882 977,855
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,618 765,489
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 997,132 997,499
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 623,350 619,536
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,650 679,836
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 699,119 722,937
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,776 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,664 464,525
Fuel Oil No 380 1%S 452,148 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,640 -
KERO SPECIAL 589,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,290 373,170
ΒΕΑ 30/45 - 389,980
ΒΕΑ 35/40 391,090 -
ΒΕΘ 50/70 377,830 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,776
UNLEADED 95 BIO 1.166,608 1.166,141
UNLEADED 100 BIO 1.234,890 1.235,286
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,993 977,986
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,465 765,356
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 999,339 999,736
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 624,702 620,910
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,002 681,210
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,346 731,236
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,409 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,796 464,677
Fuel Oil No 380 1%S 452,311 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,120 -
KERO SPECIAL 589,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,730 373,620
ΒΕΑ 30/45 - 390,460
ΒΕΑ 35/40 391,560 -
ΒΕΘ 50/70 378,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019

Τετάρτη, 20 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,986
UNLEADED 95 BIO 1.164,808 1.164,340
UNLEADED 100 BIO 1.233,140 1.233,537
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,028 977,031
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,428 764,329
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.000,448 1.000,855
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 625,222 621,418
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,522 681,718
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,584 736,504
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,749 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,407 465,287
Fuel Oil No 380 1%S 453,104 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,620 -
KERO SPECIAL 587,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 375,410 374,310
ΒΕΑ 30/45 - 391,170
ΒΕΑ 35/40 392,270 -
ΒΕΘ 50/70 378,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,610
UNLEADED 95 BIO 1.164,431 1.163,954
UNLEADED 100 BIO 1.232,834 1.233,231
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,689 977,682
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,986 764,868
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.000,112 1.000,519
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 624,692 620,900
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,992 681,200
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,540 737,500
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,863 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 468,481 467,352
Fuel Oil No 380 1%S 455,321 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,180 -
KERO SPECIAL 589,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,660 375,550
ΒΕΑ 30/45 - 392,430
ΒΕΑ 35/40 393,530 -
ΒΕΘ 50/70 380,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)