ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 16th, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,138 UNLEADED LRP 1.164,858
UNLEADED 95 1.121,290 UNLEADED 95 1.120,527
UNLEADED 100 1.183,907 UNLEADED 100 1.183,938
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,764 DIΕSEL AUTO BIO 912,838
HEATING GASOIL 704,723 HEATING GASOIL 703,695
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,270 LPG 465,750
LPG Auto 471,030 LPG Auto 471,290
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,300
ΒΕΑ 35/40 313,780 ΒΕΑ 30/45 312,760
ΒΕΘ 50/70 301,570 -