ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2013:

Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 27-12-2013

Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Υγρών Καυσίμων

Τιμές Αγοράς Ασφάλτου Τρίτη 31/12/2013

Τιμές Αγοράς Ασφάλτου  Τρίτη  31/12/2013 (περισσότερα…)

Τιμές Αγοράς Υγραερίου Τρίτη 31/12/2013

Τιμές Αγοράς Υγραερίου Τρίτη 31/12/2013 (περισσότερα…)

Τιμές Αγοράς Υγρών Καυσίμων Τρίτη 31/12/2013 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τιμές Αγοράς Υγρών Καυσίμων Τρίτη 31/12/2013 

 από ΕΛ. ΠΕ. με επιβαρύνσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Ενδεικτικές τιμές υγρών καυσίμων

ΕΙΔΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ
SUPER L.R.P. 10PPM ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10PPM ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10PPM
ΤΙΜΗ EXFACTORY ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 0,000 1.257,572 1.319,152
ΕΙΔΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΙΟ ΝΤΗΖΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ (Νότος) 10PPM ΒΙΟ ΝΤΗΖΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ (Βορράς) 10PPM ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,1
ΤΙΜΗ EXFACTORY ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.015,457 1.015,457 958,475

ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν.3335/05)

2. P.A.E.-[ΤΕΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ] (ΑΠΟΦΑΣΗ 918/2012 ΦΕΚ/3290/Β/10-12-12) ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ για Βενζίνες, Πετρ.Θέρμανσης & Κίνησης

3. Ε.Φ.Κ.-[ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ] (Ν.3483/06 ΦΕΚ.169/Α/07-08-06) (όπως Τροποποιήθηκε & ισχύει από 26/06/2009)

4. Δ.Ε.Τ.Ε.-[ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ] (Ν.2093/92 ΦΕΚ.181/Α/25-11-92)

** Από Δευτέρα 22/08/2011 σταματά η διάθεση του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 10ppm και τα ΕΛ.ΠΕ διαθέτουν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ BIO, με περιεκτικότητα Βιο-Ντήζελ 3% και προσαύξηση 22€/Μ3

** Από Πέμπτη 08/09/2011 τα ΕΛ.ΠΕ διαθέτουν ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ BIO, με προσαύξηση 49€/Μ3

** Από Τρίτη 01/05/2012 δεν ισχύει ο Μειωμένος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το Πετρέλαιο Θέρμανσης Ν.3986(ΦΕΚ152/Α/11 ΑΘΡΟ36).

** Από Τετάρτη 04/09/2013 σταμάτησε η παραγωγή ΝΕΑΣ ΣΟΥΠΕΡ UNLEADED L.R.P. 10PPM από ΕΛ.ΠΕ.

Τιμές Αγοράς Υγραερίου (Από Σάββατο 28/12/13 μέχρι & Δευτέρα 30/12/2013)

Τιμές Αγοράς Υγραερίου (Από Σάββατο 28/12/13 μέχρι & Δευτέρα 30/12/2013) (περισσότερα…)

Τιμές Αγοράς Ασφάλτου (Από Σάββατο 28/12/13 μέχρι & Δευτέρα 30/12/2013)

Τιμές Αγοράς Ασφάλτου (Από Σάββατο 28/12/13 μέχρι & Δευτέρα 30/12/2013) (περισσότερα…)

Τιμές Αγοράς Υγρών Καυσίμων (Από Σάββατο 28/12/13 μέχρι & Δευτέρα 30/12/2013

Τιμές Αγοράς Υγρών Καυσίμων (Από Σάββατο 28/12/13 μέχρι & Δευτέρα 30/12/2013 (περισσότερα…)

Τιμές Αγοράς Ασφάλτου (Από Τετάρτη 25/12/13 μέχρι & Παρασκευή 27/12/2013)

Τιμές Αγοράς Ασφάλτου (Από Τετάρτη 25/12/13 μέχρι & Παρασκευή 27/12/2013) (περισσότερα…)

Τιμές Αγοράς Υγραερίου (Από Τετάρτη 25/12/13 μέχρι & Παρασκευή 27/12/2013)

Τιμές Αγοράς Υγραερίου (Από Τετάρτη 25/12/13 μέχρι & Παρασκευή 27/12/2013) (περισσότερα…)