ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2020:

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις τιμές ασφάλτου ΕΛ.ΠΕ.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις τιμές ασφάλτου ΕΛ.ΠΕ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,712
UNLEADED 95 BIO 1.032,344 1.031,855
UNLEADED 100 BIO 1.099,415 1.099,801
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,048 782,021
HEATING GASOIL 708,390 707,271
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 826,500 828,768
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 454,203 450,368
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,503 510,668
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,093 542,195
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,527 310,399
Fuel Oil No 380 1%S 304,571 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 312,330 -
KERO SPECIAL 317,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,090 242,560
ΒΕΑ 30/45 - 259,540
ΒΕΑ 35/40 255,070 -
ΒΕΘ 50/70 241,660 -

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.078,922
UNLEADED 95 BIO 1.024,564 1.024,065
UNLEADED 100 BIO 1.091,533 1.091,900
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 778,034 776,997
HEATING GASOIL 703,569 702,431
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 829,073 831,321
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,000 456,146
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,300 516,446
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 498,119 522,191
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,842 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 305,151 304,011
Fuel Oil No 380 1%S 298,134 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 302,470 -
KERO SPECIAL 307,830 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,730 232,190
ΒΕΑ 30/45 - 249,170
ΒΕΑ 35/40 244,720 -
ΒΕΘ 50/70 231,310 -

Σάββατο 27 έως Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Σάββατο 27 έως Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,804
UNLEADED 95 BIO 1.032,435 1.031,947
UNLEADED 100 BIO 1.099,456 1.099,852
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 781,004 779,987
HEATING GASOIL 707,007 705,889
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 836,019 838,277
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 466,783 462,959
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,083 523,259
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 506,113 530,175
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,331 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 310,449 309,310
Fuel Oil No 380 1%S 303,544 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 307,030 -
KERO SPECIAL 312,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,570 237,040
ΒΕΑ 30/45 - 254,010
ΒΕΑ 35/40 249,540 -
ΒΕΘ 50/70 236,140 -

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.093,679
UNLEADED 95 BIO 1.039,310 1.038,822
UNLEADED 100 BIO 1.106,422 1.106,808
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 785,662 784,635
HEATING GASOIL 711,757 710,628
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 839,660 841,928
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 470,200 466,376
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,500 526,676
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 511,391 535,453
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,280 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 316,419 315,290
Fuel Oil No 380 1%S 309,555 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 314,400 -
KERO SPECIAL 319,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,260 241,730
ΒΕΑ 30/45 - 258,700
ΒΕΑ 35/40 254,230 -
ΒΕΘ 50/70 240,830 -

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.097,340
UNLEADED 95 BIO 1.042,991 1.042,494
UNLEADED 100 BIO 1.110,134 1.110,500
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 789,252 788,214
HEATING GASOIL 715,276 714,146
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,348 843,586
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 471,532 467,678
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,832 527,978
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 515,580 539,623
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,890 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 320,986 319,836
Fuel Oil No 380 1%S 314,171 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 320,200 -
KERO SPECIAL 325,560 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 243,020 247,480
ΒΕΑ 30/45 - 264,440
ΒΕΑ 35/40 259,990 -
ΒΕΘ 50/70 246,590 -

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.098,743
UNLEADED 95 BIO 1.044,375 1.043,887
UNLEADED 100 BIO 1.111,619 1.112,015
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 790,930 789,913
HEATING GASOIL 716,913 715,794
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,084 843,362
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 470,617 466,793
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,917 527,093
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,873 543,975
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 533,683 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 322,867 321,739
Fuel Oil No 380 1%S 316,043 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 322,890 -
KERO SPECIAL 328,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 246,520 250,990
ΒΕΑ 30/45 - 267,980
ΒΕΑ 35/40 263,500 -
ΒΕΘ 50/70 250,090 -

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.092,957
UNLEADED 95 BIO 1.038,587 1.038,090
UNLEADED 100 BIO 1.105,872 1.106,259
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 787,817 786,790
HEATING GASOIL 713,292 712,164
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 832,978 835,246
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 461,535 457,691
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,835 517,991
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,601 542,745
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 522,649 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 317,599 316,450
Fuel Oil No 380 1%S 310,673 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 318,260 -
KERO SPECIAL 323,640 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 242,300 246,770
ΒΕΑ 30/45 - 263,790
ΒΕΑ 35/40 259,320 -
ΒΕΘ 50/70 245,880 -

Σάββατο 20 έως Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Σάββατο 20 έως Κυριακή 21 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,712
UNLEADED 95 BIO 1.032,344 1.031,855
UNLEADED 100 BIO 1.099,415 1.099,801
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,048 782,021
HEATING GASOIL 708,390 707,271
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 826,500 828,768
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 454,203 450,368
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,503 510,668
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 518,093 542,195
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 513,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,527 310,399
Fuel Oil No 380 1%S 304,571 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 312,330 -
KERO SPECIAL 317,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 215,920 242,560
ΒΕΑ 30/45 - 259,540
ΒΕΑ 35/40 232,900 -
ΒΕΘ 50/70 219,490 -

 

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.079,044
UNLEADED 95 BIO 1.024,675 1.024,198
UNLEADED 100 BIO 1.091,584 1.091,980
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 775,370 774,353
HEATING GASOIL 700,508 699,390
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 818,964 821,242
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 445,873 442,059
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 506,173 502,359
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 516,120 540,202
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 503,682 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 304,053 302,934
Fuel Oil No 380 1%S 297,269 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 303,090 -
KERO SPECIAL 308,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,010 213,480
ΒΕΑ 30/45 - 230,450
ΒΕΑ 35/40 225,980 -
ΒΕΘ 50/70 212,580 -