ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 31/08/2017

ΠΕΜΠΤΗ 31/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.097,920 UNLEADED LRP 1.138,610
UNLEADED 95 1.094,961 UNLEADED 95 1.094,157
UNLEADED 100 1.159,265 UNLEADED 100 1.159,286
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 862,048 DIΕSEL AUTO BIO 861,073
HEATING GASOIL 779,631 HEATING GASOIL 778,553
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 492,980 LPG 490,640
LPG Auto 498,430 LPG Auto 499,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,910
ΒΕΑ 35/40 279,990 ΒΕΑ 30/45 278,920
ΒΕΘ 50/70 267,350 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,723 UNLEADED LRP 1.133,464
UNLEADED 95 1.089,763 UNLEADED 95 1.089,000
UNLEADED 100 1.154,140 UNLEADED 100 1.154,191
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,994 DIΕSEL AUTO BIO 859,059
HEATING GASOIL 777,170 HEATING GASOIL 776,133
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,690 LPG 492,400
LPG Auto 499,290 LPG Auto 500,880
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,060
ΒΕΑ 35/40 280,150 ΒΕΑ 30/45 279,110
ΒΕΘ 50/70 267,480 -

ΤΡΙΤΗ 29/08/2017

ΤΡΙΤΗ 29/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,285 UNLEADED LRP 1.133,007
UNLEADED 95 1.089,306 UNLEADED 95 1.088,523
UNLEADED 100 1.153,987 UNLEADED 100 1.154,028
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,954 DIΕSEL AUTO BIO 858,997
HEATING GASOIL 777,200 HEATING GASOIL 776,143
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,090 LPG 491,780
LPG Auto 498,620 LPG Auto 500,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,740
ΒΕΑ 35/40 280,930 ΒΕΑ 30/45 279,880
ΒΕΘ 50/70 268,200 -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/08/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.093,567 UNLEADED LRP 1.134,288
UNLEADED 95 1.090,577 UNLEADED 95 1.089,794
UNLEADED 100 1.155,472 UNLEADED 100 1.155,512
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 861,194 DIΕSEL AUTO BIO 860,228
HEATING GASOIL 778,400 HEATING GASOIL 777,343
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 495,730 LPG 493,400
LPG Auto 500,260 LPG Auto 501,850
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,670 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,610
ΒΕΑ 35/40 281,860 ΒΕΑ 30/45 280,800
ΒΕΘ 50/70 269,080 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,224 UNLEADED LRP 1.132,955
UNLEADED 95 1.089,234 UNLEADED 95 1.088,452
UNLEADED 100 1.154,170 UNLEADED 100 1.154,231
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 859,923 DIΕSEL AUTO BIO 858,977
HEATING GASOIL 777,119 HEATING GASOIL 776,062
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,060 LPG 491,750
LPG Auto 498,580 LPG Auto 500,180
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,680
ΒΕΑ 35/40 281,940 ΒΕΑ 30/45 280,880
ΒΕΘ 50/70 269,140 -

ΠΕΜΠΤΗ 24/08/2017

ΠΕΜΠΤΗ 24/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.091,044 UNLEADED LRP 1.131,745
UNLEADED 95 1.088,045 UNLEADED 95 1.087,242
UNLEADED 100 1.153,051 UNLEADED 100 1.153,081
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 858,510 DIΕSEL AUTO BIO 857,533
HEATING GASOIL 775,665 HEATING GASOIL 774,586
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 492,680 LPG 490,330
LPG Auto 497,350 LPG Auto 498,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,770 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,700
ΒΕΑ 35/40 281,990 ΒΕΑ 30/45 280,920
ΒΕΘ 50/70 269,180 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,282 UNLEADED LRP 1.130,983
UNLEADED 95 1.087,282 UNLEADED 95 1.086,468
UNLEADED 100 1.152,400 UNLEADED 100 1.152,431
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 856,812 DIΕSEL AUTO BIO 855,835
HEATING GASOIL 773,834 HEATING GASOIL 772,746
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 491,840 LPG 489,500
LPG Auto 496,530 LPG Auto 498,110
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,110
ΒΕΑ 35/40 281,450 ΒΕΑ 30/45 280,370
ΒΕΘ 50/70 268,610 -

ΤΡΙΤΗ 22/08/2017

ΤΡΙΤΗ 22/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,017 UNLEADED LRP 1.130,739
UNLEADED 95 1.087,018 UNLEADED 95 1.086,214
UNLEADED 100 1.152,207 UNLEADED 100 1.152,248
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 856,822 DIΕSEL AUTO BIO 855,845
HEATING GASOIL 773,783 HEATING GASOIL 772,705
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 490,540 LPG 488,200
LPG Auto 495,130 LPG Auto 496,710
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,860
ΒΕΑ 35/40 281,210 ΒΕΑ 30/45 280,140
ΒΕΘ 50/70 268,360 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/08/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/08/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.089,113 UNLEADED LRP 1.129,823
UNLEADED 95 1.086,102 UNLEADED 95 1.085,309
UNLEADED 100 1.151,313 UNLEADED 100 1.151,343
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 857,228 DIΕSEL AUTO BIO 856,252
HEATING GASOIL 773,997 HEATING GASOIL 772,929
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 487,150 LPG 484,810
LPG Auto 491,780 LPG Auto 493,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 264,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,420
ΒΕΑ 35/40 280,770 ΒΕΑ 30/45 279,700
ΒΕΘ 50/70 267,910 -