ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 9th, 2018:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,318 UNLEADED LRP 1.157,018
UNLEADED 95 1.113,470 UNLEADED 95 1.112,707
UNLEADED 100 1.175,802 UNLEADED 100 1.175,822
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,207 DIΕSEL AUTO BIO 911,292
HEATING GASOIL 705,160 HEATING GASOIL 704,143
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,600 LPG 467,090
LPG Auto 471,560 LPG Auto 471,820
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,580
ΒΕΑ 35/40 314,010 ΒΕΑ 30/45 312,990
ΒΕΘ 50/70 301,840 -